Laikraksta „Ogres Vēstis Visiem” 28.februāra numurā:

[ A+ ] /[ A- ]

Laikraksta „Ogres Vēstis Visiem” 28.februāra numurā:

* TDA „Ogre” gaida jaunus dejotājus un gatavojas atskaites koncertam

Kopš 2018.gada 22.novembra TDA „Ogre” māksliniecisko vadību uzņēmies Mārtiņš Kaiva, bet Elīna Kursiša, kura TDA „Ogre” dejo 12 gadus, trešo sezonu ir kolektīva prezidente.

Mārtiņš un Elīna iepazīstina lasītājus ar kolektīvu, kurš gaida pievienojamies jaunus dejotājus.

* Domāju tā: Dzimtā valoda

„Viens no lielākajiem apdraudējumiem mazajām valodām ir digitālās pasaules aizvien lielāka ienākšana ikdienā, kuras lietojums lielākoties tiek piedāvāts pasaules lielajās valodās, galvenokārt angļu. Valodnieki paredz, ka tuvākajos 100 gados var izzust aptuveni puse tagadējo valodu pasaulē. To vidū var būt arī latviešu valoda, ja vien laikus neapzināsimies šos draudus un aktīvi nestāsimies tiem ceļā,” tā bīskaps emeritus Pāvils Brūvers.

Vairāk – jaunajā „OVV”.

* Atzinīgi vērtē iespēju tikai par 0,23 eiro mēnesī apdrošināt savu civiltiesisko atbildību

Kopš šā gada februāra tieši šāda summa – 0,23 eiro, neatkarīgi no dzīvokļa platības, ik mēnesi būs norādīta SIA „Ogres Namsaimnieks” dzīvokļu īpašnieku komunālo pakalpojumu rēķinos par iepriekšējo mēnesi sadaļā „Apdrošināšana (CTA)”. Tas nozīmē, ka ir apdrošināta dzīvokļa īpašnieka civiltiesiskā atbildība, lai pasargātu dzīvokļa īpašniekus no neparedzētu gadījumu sekām, kad ir radīti zaudējumi trešajām personām jeb kaimiņiem.

Vairāk – jaunajā „OVV”.

* Topošo absolventu vizītkarte: 17 jauni cilvēki – Jumpravas devītie!

„Klases puiši pārsvarā ir ripojošās tehnikas fani, skrūvē, ķīlē un brauc katrā brīvajā brīdī. Meiteņu intereses saistās ar dziedāšanu, vizuālo mākslu, jaunsardzi. Klasē ir sportisti, mācību olimpiāžu un konkursu dalībnieki, Mūzikas un mākslas skolas absolventi, sabiedrisko uzdevumu veicēji, kas aktīvi darbojas Skolēnu pašpārvaldē.

Jaunieši paši atzīst: „Vienā brīdī „mēs esam pasaulē lielākie sliņķi un problēmu radītāji, taču kaut kas notiek – un mēs varam strādāt un domāt, un radīt. Tas arī veido mūsu kolektīvu – īpašu, atšķirīgu no citiem”,” par savējiem stāsta audzinātāja Guna Jansone.

Laikrakstu “Ogres Vēstis Visiem” pērciet preses tirdzniecības vietās vai abonējiet!

Pasūtot “OVV” kopā ar “Laimīgo Programmu” – izdevīgāk!