Laikraksta “Ogres Vēstis Visiem” 6.jūlija numurā:

[ A+ ] /[ A- ]

Laikraksta “Ogres Vēstis Visiem” 6.jūlija numurā:

* Apstiprina Ogres novada pašvaldības nolikumu

Līdz ar valstspilsētas statusa piešķiršanu Ogrei un darba apjoma palielināšanos nolikumā paredzēts, ka domes priekšsēdētājam ir arī asistents. Viņa pienākumos būs domes priekšsēdētāja darba organizēšana un plānošana, priekšsēdētājam adresētās korespondences izskatīšana un atbilžu sagatavošana, iedzīvotāju pieņemšanas organizēšana pie domes priekšsēdētāja un piedalīšanās šajās tikšanās reizēs. Tāpat asistenta pienākums būs saskaņā ar domes priekšsēdētāja uzdevumu sagatavot pārskatus, informatīvos ziņojumus, izziņas materiālus par konkrētu nozaru politikas, juridisko, finanšu, ekonomikas, sabiedrisko attiecību u.c. jautājumiem, veikt informācijas apkopošanu un analīzi, lai nodrošinātu domes priekšsēdētāja pienākumu izpildi.

Vairāk – jaunajā “OVV”.

* Par Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieku ievēl Gintu Sīviņu;

* Ievēl sešas Ogres novada pašvaldības pastāvīgās komitejas

Ogres novada domes deputāti nolēma 8.jūlijā sasaukt ārkārtas domes sēdi, kuras laikā katras komitejas locekļiem būs no sava vidus jāizvirza un jāievēl komitejas priekšsēdētājs, kā arī vietnieks (izņemot Finanšu komitejas priekšsēdētāju, jo saskaņā ar likumu šo komiteju vada domes priekšsēdētājs).

* Kāds atalgojums jaunajai Ogres novada pašvaldības vadībai un deputātiem?

* Par pašvaldības izpilddirektoru ievēl Pēteri Špakovski, par vietnieci – Danu Bārbali;

* Jaunajam Ogres novadam – līdzšinējais Ogres novada ģerbonis

Ogres novada domes deputāti vienbalsīgi nolēma par jaunizveidotā Ogres novada ģerboni apstiprināt līdzšinējā Ogres novada ģerboni, jo Ogres novads iedzīvotāju skaita ziņā ir lielākais no apvienotajiem novadiem.

Ogres novada pašvaldības iestādēm, kas atrodas kādā no teritoriālajām vienībām, veidlapās atļauts vienlaikus lietot gan Ogres novada ģerboni, gan attiecīgās teritoriālās vienības ģerboni.

Vairāk – jaunajā “OVV”.

* Lēdmanes “Trušu karalistē” ugunsnelaime

Evaņģēlisko kristiešu draudze “Zilais krusts” ir noskaņota turpināt savu darbību Lēdmanē, ar “Trušu karalisti” priecējot mazus un lielus cilvēkbērnus. Lai pēc iespējas drīzāk atjaunotu kūti, tai vajadzīgs atbalsts ziedojumu veidā.

Vairāk – jaunajā “OVV”.

* Birzgales kapsētās sakopj vidi;

* Mūsu jaunajiem vieglatlētiem 17 medaļas Latvijas čempionātā

2. un 3.jūlijā Ogres stadionā notika Latvijas čempionāts vieglatlētikā vecuma grupu U18 un U20 sportistiem. Spraigā sāncensībā ar vienaudžiem no visas Latvijas lielisku sniegumu demonstrēja Ogres novada jaunie vieglatlēti, kuri pārstāv Ogres novada sporta centru un Lielvārdes novada sporta centru. Mūsējie kopumā izcīnīja 17 dažāda kaluma medaļas (piecas zelta, trīs sudraba un deviņas bronzas).

Vairāk – jaunajā “OVV”.

 

Laikrakstu “Ogres Vēstis Visiem” pērciet preses tirdzniecības vietās vai abonējiet! Pasūtot “OVV” kopā ar “Laimīgo Programmu” – izdevīgāk!