«Latvenergo» papildina zivju resursus Daugavas baseinā

[ A+ ] /[ A- ]

«Latvenergo» papildina zivju resursus Daugavas baseinā

Katru gadu Daugavas baseinā zivju resursu atražošanas programmā tiek izaudzētas un ielaistas astoņas sugas, kopskaitā vairāk nekā seši miljoni zivju mazuļu. To izaudzēšanu zivju audzētavā BIOR ZA «Tome» ar filiāli «Dole» nodrošina AS «Latvenergo» finansējums vairāk nekā viena miljona eiro apmērā.

Kā informē «Latvenergo», šī gada sākumā apstiprināts Zivju resursu mākslīgās atražošanas plāns 2021.–2024.gadam, kas paredz turpināt zivju izaudzēšanas procesu Daugavas baseinam: 6 300 000 zivju kāpuru, mazuļu un smoltu gadā. Zivju resursu pavairošanu Daugavā un tās baseina ūdenstilpēs atbilstoši savstarpēji noslēgtajam līgumam veic z/i «BIOR». AS «Latvenergo» ikgadējā kompensācijas summa zivju resursu atjaunošanas programmā ir vairāk nekā viens miljons eiro (1 035 000 eiro).

Ievērojot «BIOR» rekomendācijas, ūdenstilpēs tiek ielaisti lašu un taimiņu smolti, viengadnieki un divgadnieki, līdaku vienvasaras mazuļi, zandartu un vimbu vienvasaras mazuļi. Nēģu kāpuri un nēģu vaislinieki tiek pārvietoti uz nārsta vietām augšpus šķēršļiem.

2021.gadā jau septīto gadu visiem dabiskajos ūdeņos izlaistajiem lašiem un taimiņiem būs nogriezta taukspura, lai pētniecības procesā varētu noteikt un atšķirt mākslīgi izaudzētos lašus un taimiņus no tiem, kas ir brīvi vairojušies savvaļā. Zvejojot lašu un taimiņu vaisliniekus, tiek ievērots dzimtās upes princips, smoltus pēc tam izlaižot tajā pašā upē. Līdaku vienvasaras mazuļi tiek ielaisti Daugavas HES ūdenskrātuvēs.

Katru gadu zinātniski pamatotā sugu sastāvā un skaitliskā apjomā Daugavas baseinā ielaiž zivju mazuļus un kāpurus. Ikgadējā zivju mazuļu ielaišanas plānā tiek noteikta zivju mazuļu ielaišana konkrētās ūdenstilpēs pa sugām, mazuļu attīstības stadijām un vecuma grupām, norādot izlaižamo zivju skaitu un to bioloģiskos normatīvus. Kopumā desmit gados Daugavas baseinā ielaisti vairāk nekā 100 miljoni zivju mazuļu.

Laikrakstu “Ogres Vēstis Visiem” pērciet preses tirdzniecības vietās vai abonējiet! Pasūtot “OVV” kopā ar “Laimīgo Programmu” – izdevīgāk!