Latviešu skautisms tēvzemē un pasaulē

[ A+ ] /[ A- ]

Latviešu skautu kustība, kas darbojusies ārpus Latvijas – Eiropā, Ziemeļamerikā un Austrālijā, ir uzņēmusies sagatavot latviešu skautisma 100 gadu darbības bilžu grāmatu par laiku no 1917. līdz 2017. gadam un to izdot 2017. gada pavasarī.

Nepieciešamo materiālu savākšanu un grāmatas sastādīšanu uzņēmies bijušais latviešu skautu priekšnieks vad. Jānis Šķinķis no Ņujorkas.

Viens no galvenajiem informācijas avotiem ir Latvijas Skautu un gaidu centrālās organizācijas muzejs Ogrē, Suntažu ielā 2. Muzeja pamati tika likti 1991. gadā, kad pirmskara gaidu vadītāja Milda Feldmane un skautu vadītājs Augusts Lapiņš izstādīja personīgos, cauri okupācijai saglabātos materiālus. Turpmāk radās arī citi vadītāji, kas gan šeit, Latvijā, gan arī Anglijā, ASV, Austrālijā un Kanādā savus materiālus nodeva muzejam un to dara vēl līdz šai dienai.

Muzeju ir apmeklējuši daudzi Eiropas Savienības skautu un gaidu organizāciju locekļi, kā arī ASV, Austrālijas, Kanādas un Jaunzēlandes skautu un gaidu vadītāji un vadītājas. To starpā Pasaules skautu starptautiskā biroja ģenerālsekretārs Žaks Moreiljons no Šveices, Zviedrijas skautu un gaidu asociācijas prezidents Rolfs Šnakenbergs un Eiropas skautu komitejas viceprezidents Markus Piepers no Vācijas, kā arī daudzi citi skautu un gaidu vadītāji no Anglijas, Japānas, Nīderlandes, Somijas, Francijas, Lietuvas, Igaunijas, Dānijas, Polijas, Spānijas, Norvēģijas, Turcijas un Krievijas. Visi šo muzeju uzskata par unikālu, kāds nav sastopams nekur citur Eiropā!

Muzeju ir apmeklējušas arī neskaitāmas Latvijas skautu, gaidu un skolu grupas. Muzejā notiek skautu un gaidu nodarbības, un tur skautiem un gaidām ir iespēja iepazīties ne tikai ar latviešu skautismu, bet arī ar visas Latvijas vēsturi un likteņiem.

Muzejs iedalīts trijās vēsturiskās daļās – katra savā istabā:

  1. Latvijas Skautu un gaidu darbība no 1917. līdz 1940. gadam, kad Padomju vara likvidēja Latvijas Skautu Centrālo Organizāciju un Latvijas Gaidu Biedrību;
  2. Latviešu skautu kustība un Latviešu gaidu kustība, kuras tika dibinātas 1945. gadā Vācijā bēgļu nometnēs, tā saucamās D.P. nometnēs un vēl tagad darbojas ASV, Kanādā un Austrālijā;
  3. Latvijas Skautu un gaidu centrālā organizācija (LSGCO), kura uzsāka darbību 1989. gadā un tagad darbojas atjaunotajā Latvijā.

Grāmatas sastādīšanas darbs ir ļoti apjomīgs, pētot muzeja arhīvus un eksponātus, kā arī citus avotus. Līdz šim jau ir ievākotas aptuveni tūkstoš fotogrāfijas, no kurām lielākā daļa nāk no muzeja Ogrē.

Paldies nenogurstošajām muzeja darbiniecēm par muzeja uzturēšanu un palīdzību grāmatas

sagatavošanā!

Jānis Šķinķis, Latviešu skautu vadītājs ASV un skautisma 100 gadu grāmatas galvenais sastādītājs