Latvijā sākusies jauno audžuģimeņu apmācība

[ A+ ] /[ A- ]

Lai iegūtu audžuģimenes statusu un sniegtu iespēju bez vecāku gādības palikušajiem bērniem augt ģimenē, visā Latvijā sākusies jauno audžuģimeņu apmācība.

Īpaši liela interese šogad no topošo audžuģimeņu puses vērojama Rīgas, Jelgavas un Kandavas novados, kur daudzas jaunas ģimenes izteikušas gatavību iesaistīties audžuģimeņu kustībā un nokārtojušas nepieciešamos dokumentus, lai uzsāktu mācības. Cerams, ka arī Ogres, Ikšķiles, Ķeguma un Lielvārdes novados ir ļaudis, kuri gatavi ņemt aprūpē likteņa nesaudzētus bērnus. Pēc mācību sekmīgas pabeigšanas ģimenēm būs iespēja iegūt audžuģimenes statusu – par to lēmumu pieņems katras ģimenes dzīvesvietas bāriņtiesa.

Jauno audžuģimeņu apmācību nodrošina sociālo pakalpojumu aģentūra «Ģimenes krīzes centrs», kas uzvarēja Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas izsludinātajā konkursā. Mācības notiek Rīgā, Rēzeknē, Jelgavā, Kandavā un Smiltenē.

Nākamās topošo audžuģimeņu apmācības plānotas šā gada rudenī. Tās ģimenes, kuras apsver iespēju kļūt par audžuģimeni vai jau pieņēmušas šo lēmumu, aicinātas sazināties ar inspekcijas reģionālajiem konsultantiem audžuģimeņu jautājumos vai bāriņtiesu savā dzīvesvietā, iegūstot detalizētāku informāciju par iecerēto soli.

Audžuģimenes ir viena no bērnu ārpusģimenes formām, kas iespējami pietuvināta ģimenes aprūpes modelim un ļauj bez vecāku gādības palikušajam bērnam apgūt nepieciešamās iemaņas, dzīvojot ģimeniskā vidē.

Vairāk informācijas par iespējām kļūt par audžuģimeni var saņemt pie inspekcijas Bāriņtiesu un audžuģimeņu departamentu konsultantiem Audžuģimeņu un aizbildņu nodaļas konsultantiem, tajā skaitā Vidzemes reģionā – Valmierā, Meža ielā 7, LV-4201, tālrunis: 64233586, 26809598, e-pasts: liga.mergina@bti.gov.lv.