Lauksaimnieki aicināti izteikt viedokli par KLP pēc 2020.gada

[ A+ ] /[ A- ]

Eiropas Komisija definējusi galvenos Kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) mērķus tuvākajā nākotnē.

Lūk, stratēģiskie mērķi un ideālā vīzija: veicināt viedu un ilgtspējīgu lauksaimniecības nozari; atbalstīt rūpes par vidi un rīcību klimata jomā un sniegt ieguldījumu Eiropas Savienības mērķu sasniegšanā šajā jomā; stiprināt sociālekonomisko vidi lauku apvidos.

Jaunajā plānošanas periodā 2021. – 2027.gadam paredzēts, ka valsts izstrādā vienu stratēģisko plānu, ietverot gan Lauku attīstības programmu, gan tiešos maksājumus.

Stratēģiskajam plānam Eiropas Komisijas paziņojumā «Pārtikas un lauksaimniecības nākotne» ir izvirzītas astoņas prioritātes: taisnīgi ienākumi; zināšanas un inovācijas; pārtikas nodrošinājums; paaudžu maiņa; plaukstoši lauku apvidi; klimata pārmaiņas; rūpes par vidi; risku pārvaldība lauksaimniecības nozarē.

Gatavojoties diskusijām par Lauku attīstības politikas nākotni, Zemkopības ministrija (ZM) sadarbībā ar Valsts Lauku tīkla (VLT) Sekretariātu vēlas noskaidrot lauksaimnieku un lauku uzņēmēju domas par Latvijas lauku attīstības nākotni.

Eiropas Komisija 1.jūnijā nākusi klajā ar piedāvājumu ES Kopējas lauksaimniecības politikai (KLP) pēc 2020.gada, tādējādi uzsākot diskusiju maratonu par nākotnes politikas nosacījumiem ES dalībvalstīs un iestādēs.

Ikvienam Latvijas lauksaimniekam un lauku uzņēmējam līdz 10.jūlijam ir iespēja izteikt viedokli par EK piedāvājumu.

Jāaizpilda VLT Sekretariāta sadarbībā ar ZM sagatavotā anketa, kurā ir 21 jautājums ar atbilžu variantiem. Lauku ražotāju profesionālais viedoklis noteikti ir svarīgs lauksaimniecības politikas veidotājiem, lai diskusijās ar ES iestādēm un organizācijām palīdzētu panākt Latvijai pieņemamus KLP nosacījumus un finansējuma sadales kārtību nākotnē.

Diskusijas par EK piedāvātajiem jaunajiem KLP nosacījumiem ES dalībvalstīs un iestādēs turpināsies līdz nākamā gada vidum.

Uldis Prancāns