Lauksaimnieki var pieteikties aizdevumam

[ A+ ] /[ A- ]

Sākot ar šodienu – 7.septembri, lauksaimnieki var pieteikties Kredītu fonda aizdevumam, iesniedzot izraudzītajā kredītiestādē iesniegumu, investīciju projektu un Lauku atbalsta dienesta (LAD) lēmumu par šī investīciju projekta apstiprināšanu.

Kredītu fonda atbalsts paredzēts pretendentiem, kas īsteno investīciju projektus Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) pasākumos «Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai (ietverot ar lauksaimniecību nesaistītu darbību dažādošanu)», «Lauku saimniecību modernizācija», «Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana», «Tūrisma aktivitāšu veicināšana», kā arī Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF) pasākumos «Investīcijas akvakultūras uzņēmumos» un «Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde».

Kredītiestāde izvērtēs atbalsta pretendenta un investīciju projekta iespēju saņemt aizdevumu un, nosakot aizdevuma procentu likmi, ņems vērā katra atbalsta pretendenta kredītrisku un nodrošinājumu. Pieņemot lēmumu par aizdevuma piešķiršanu, kredītiestāde informēs LAD, kas precizēs atbalsta intensitāti (de minimis atbalsta gadījumā – atbalsta summu) un pieņems gala lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu. Pēc tam kredītiestāde noslēgs sadarbības līgumu ar LAF un pieprasīs nepieciešamo kredītlīdzekļu apmēru katram investīciju projektam. Savukārt LAF saskaņā ar noslēgto līgumu pārskaitīs naudu kredītiestādei, un savukārt tā izsniegs aizdevumu atbalsta pretendentam.

Aizdevumu atbalsts pretendentam tiks izsniegts eiro (euro) vai latos, un maksimālais atbalsta pretendentam izsniegtā aizdevuma termiņš noteikts 15 gadi, informē Zemkopības ministrijas Preses un sabiedrisko attiecību nodaļā.