Lauksaimniekiem kompensē putnu nodarītos postījumus

[ A+ ] /[ A- ]

Lai segtu kaitējumu, ko pavasara un rudens migrācijas laikā dažādām lauksaimniecības kultūrām nereti nodara gājputni, lauksaimniekiem ir iespēja Dabas aizsardzības pārvaldē (DAP) pieteikties kompensācijām par nemedījamo sugu, piemēram zosu, dzērvju, kormorānu u.c., nodarītajiem postījumiem, informē Maija Rēna, DAP Sabiedrisko attiecību speciāliste.

Dabas aizsardzības pārvalde šopavasar jau saņēmusi pirmos pieteikumus un atgādina, ka kompensācijām jāpiesakās iespējami ātri pēc postījumu konstatēšanas, lai eksperti varētu situāciju izvērtēt un lemt par zaudējumu apmēru un kompensācijas piešķiršanu. Gājputni parasti posta dažādas kultūras lauksaimniecībā (ziemas kviešus, lauka pupas, zirņus, auzas, vasaras miežus un rapsi). Kompensācijām var pieteikties arī zivsaimnieki, kuriem zaudējumus radījušas zivjēdāju putnu sugas un ūdri. Tāpat arī kompensācijas var saņemt biškopji, kuru bišu druvās viesojušies un uzdarbojušies lāči. Lai saņemtu kompensāciju, postījumu vietā ir jābūt īstenotiem aizsardzības pasākumiem postījumu novēršanai, piemēram, jābūt uzstādītiem vizuālajiem vai akustiskajiem atbaidītājiem.

Dabas pētnieki skaidro, ka zosis un gulbji ir migrējošie putni, kas pulcējas lielos baros un ceļošanas laikā periodiski apstājas, lai atpūstos, paēstu un pārlaistu nelabvēlīgus laika apstākļus. Migrēšana uz un no ziemošanas vietām putniem ir pasākums, kas viņiem prasa ļoti lielu enerģijas patēriņu. Tāpēc šādas regulāras apstāšanās vietas ir ļoti nozīmīgas, lai putni spētu sasniegt ceļošanas galamērķi. Cilvēku izmainītā vidē – lauksaimniecības zemēs, migrējošie putni apmetas, jo tiem trūkst dabisku barošanās un atpūtas vietu, kā arī kultivētajās platībās putniem barība ir vieglāk pieejama.

Pieteikumu iespējams iesniegt, atsūtot to pa pastu, klātienē pārvaldē, kā arī pa e-pastu, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu. Papildus informācija pieejama Dabas aizsardzības pārvaldē, zvanot uz tālruni: 67509766 vai rakstot uz e-pastu: daba@daba.gov.lv.

Agate Gavare