Līdz ar aprīli Ikšķilē uzsāks Skolas ielas rekonstrukciju

[ A+ ] /[ A- ]

Ikšķilē, Skolas ielā, jau aprīlī tiks uzsākti rekonstrukcijas darbi.

Aprīļa sākumā ceļu būves firma SIA «Binders» Ikšķilē sāks Skolas ielas rekonstrukciju, kas paredzēta vairākos posmos. Projekta «Skolas ielas sakārtošana Ikšķilē» realizācijas ietvaros jau tiek veikti izpētes un sagatavošanas darbi. Pirms ielu slēgšanas būs uzstādītas apvedceļu shēmas un ceļazīmes.

Kā informē Ikšķiles novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste Inga Šulca, pagājušā gada 28.septembrī Ikšķiles novada pašvaldība noslēdza vienošanos ar Satiksmes ministriju par projekta «Skolas ielas sakārtošana Ikšķilē» realizāciju. Projekts tiks īstenots ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansiālo atbalstu, kas paredzēts tranzītielu sakārtošanai pilsētu teritorijās.

Paredzēts apļveida krustojums

Projektā paredzēts uzlabot ielas brauktuves stāvokli un satiksmes organizāciju, veidojot apļveida krustojumu pie autoceļa Rīga – Daugavpils nobrauktuves pieslēguma un Melioratoru ielas, kā arī sakārtot gājēju – velobraucēju zonu un veikt labiekārtošanas darbus.

Projekta īstenošanas rezultātā būs nodrošināts kvalitatīvs ielas segums, pilnveidota satiksmes organizācija, pietiekamā daudzumā nodrošinātas gājēju ietves, veloceliņi, apgaismojums, kā arī izbūvēta atbilstoša lietusūdens novadīšanas sistēma. Skolas iela spēs nodrošināt ērtu, drošu un dinamisku satiksmes plūsmu, samazinot satiksmes negadījumu iespējamību. Ielas rekonstrukcija tiks veikta atbilstoši SIA «A Vide» izstrādātajam tehniskajam projektam.

Projekts izmaksās vairāk kā miljons latu

Ņemot vērā ielas būvdarbu izmaksas, saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu 2010.gada septembrī tika izsludināts atklāts konkurss. Tā kā konkursa rezultāti tika apstrīdēti, iepirkuma procedūra ieilga vairākus mēnešus, kā rezultātā tikai 14.februārī tika noslēgts būvniecības līgums ar konkursa uzvarētāju CBF SIA «Binders». Lai nodrošinātu kvalitatīvu būvniecības uzraudzības procesu, ir noslēgts arī līgums ar SIA «Rothterm» par būvuzraudzību un līgums ar SIA «A Vide» par autoruzraudzību. Projekta kopējās izmaksas pārsniegs vienu miljonu latu, jo saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem būvniecībai paredzēti 1 042 492,39 lati, būvuzraudzībai – 7200 latu un autoruzraudzībai – 15 250 lati. I.Šulca kā pozitīvu momentu uzsver to, ka projekta ietvaros tiks atgūti 85 procenti no 2010.gadā projekta sagatavošanai iztērētajiem pašvaldības līdzekļiem – izmaksas būvprojekta izstrādei, tehniski ekonomiskā pamatojuma, būvekspertīzes un ceļu drošības audita sagatavošanai.

85 procentus no projekta attiecināmajām izmaksām finansēs ERAF, pusotrs procents būs valsts budžeta dotācija, bet 13,5 procentus segs pašvaldība. Satiksmes ministrija projekta veiksmīgai īstenošanai ir piešķīrusi avansu 117 147,5 latu apmērā.

Būvdarbi sadalīti trijās darba zonās

Remontdarbu laikā, lai izvairītos no sastrēgumiem Ikšķiles centrā, dodoties Rīgas vai Ogres virzienā, iespēju robežās autovadītāji tiek lūgti izmantot šoseju Ogre – Tīnūži – Ulbroka, kā arī Rīgas/Līvciema ielu (Veco Rīgas – Daugavpils šoseju). Ikšķiles novada pašvaldības darbinieki informē, ka būvdarbi sadalīti trijās zonās.

Pirmajā darba zonā ielas rekonstrukcijas darbus plānots veikt no 1.aprīļa līdz 30.maijam ceļa posmā no dzelzceļa pārbrauktuves līdz Dainu ielas krustojumam. Paralēli darbiem galvenajā zonā tiks veikta Skolas ielas rekonstrukcija posmā no Rīgas – Daugavpils šosejas nobrauktuves līdz Birzes ielas krustojumam, kā arī Skolas ielas posmā pie Pārbrauktuves ielas krustojuma (līdz dzelzceļam).

Otrajā darba zonā ielas rekonstrukcijas darbus plānots veikt no 1.aprīļa līdz 31. jūlijam ceļa posmā no Skolas ielas krustojuma ar Stacijas ielu līdz uzbrauktuvei uz Rīgas – Daugavpils šosejas. Paralēli darbiem galvenajā zonā tiks veikta Skolas ielas rekonstrukcija ceļa posmā no šosejas Daugavpils – Rīga uzbrauktuves līdz šosejas Rīga – Daugavpils nobrauktuvei (posms zem viadukta), kā arī tiks veikta Pārbrauktuves ielas sākumposma rekonstrukcija.

Trešajā darba zonā ielas rekonstrukcijas darbus plānots veikt no 1.augusta līdz 23.septembrim Melioratoru ielas sākumposmā un iekšpagalma daļā. Paralēli darbiem galvenajā zonā tiks veikta Skolas ielas rekonstrukcija ceļa posmā no Birzes ielas krustojuma līdz uzbrauktuvei  Ogres virzienā, kā arī tiks veikta šosejas Daugavpils – Rīga uzbrauktuves sākumposma rekonstrukcija.

Saskaņā ar Vienošanās nosacījumiem projekts jāpabeidz īstenot līdz 2012.gada 31.maijam, taču plānots, ka tas tiks paveikts laika posmā no 1.aprīļa līdz 30.novembrim.

Satiksmes organizācijas shēmas pieejamas Ikšķiles pašvaldības mājas lapā www.ikskile.lv

Plānots, ka šādi Skolas iela izskatīsies pēc rekonstrukcijas pabeigšanas.

Foto no Ikšķiles pašvaldības arhīva