Lūdz pagarināt NĪN samaksas termiņu

[ A+ ] /[ A- ]

Jau rakstījām par viesnīcas «Hotel Club 1934» nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) parādu par ēku un zemi Ikšķiles ielā 2 un Baldones ielā 3, kas šā gada janvārī bija sasniedzis 14 473,80 latus, bet pašlaik ir jau 17 784,70 lati.

Ogres novada dome ir izskatījusi AS «Uzņēmēju Trasta Kompānija»  iesniegumu par iespēju pagarināt līdz vienam gadam nokavēto budžetā ieskaitāmo NĪN par ēkām un zemi maksājumu samaksas termiņu.

13.maija domes Finanšu komitejas sēdē nolēma sadalīt termiņos uz laiku līdz nākamā gada 25.aprīlim novada budžetā ieskaitāmo nokavēto NĪN maksājumu saskaņā ar AS «Uzņēmēju Trasta Kompānija» iesniegto NĪN parāda maksājumu grafiku, kā arī atcelt lēmumu par NĪN parāda bezstrīda piedziņu. Galīgais lēmums tiks pieņemts 20.maija domes sēdē.