«Dziednīcas» pērnā gada bilance ir ar pluszīmi

[ A+ ] /[ A- ]

Ogres novada domes sēdē tika apstiprināts P/A «Dziednīca» Publiskais pārskats, kurā atainota minētās pašvaldības aģentūras pērnā gada darbība. «Dziednīca» pagājušo gadu noslēgusi ar pozitīvu bilanci.

Minētā pašvaldības aģentūra nodrošina iedzīvotājiem medicīnisko aprūpi, atbilstoši LR MK apstiprinātajai veselības bāzes programmai un līgumam ar Veselības norēķinu centru (VNC), sniedz baseina, saunas, tvaika pirts un infrasarkano staru kabīnes pakalpojumus, kā arī konsultācijas, ieteikumus un citu palīdzību konkrētu medicīniskās rehabilitācijas un atpūtas organizēšanas jautājumu risināšanā bērniem, pusaudžiem un pieaugušajiem. P/A 2010.gada ieņēmumus (290 936 lati) veidoja domes finansējums apsaimniekošanai, skolu nodrošināšana ar baseina pakalpojumiem, Valsts budžeta transferti VNC un maksas pakalpojumi. Savukārt izdevumi (darba samaksa, sociālās iemaksas, preces un pakalpojumi, pamatlīdzekļi un nemateriālie ieguldījumi) pērn bija 261 893 lati. Pagājušā gada nogalē minētajā p/a strādāja 34 darbinieki, no kuriem 11 ar augstāko izglītību. P/A «Dziednīca» direktors Jānis Meijers norāda, ka, neraugoties uz pozitīvo bilanci, pērn ienākumi sarukuši. Galvenokārt tas saistīts ar apdrošināšanas polišu samazināšanos iestādēs un to personu skaita pieaugumu, kam pašvaldības Saistošie noteikumi paredz dažādas atlaides (maznodrošinātie, invalīdi un represētie).

2010. gadā p/a «Dziednīca» ēkai veikts energoaudits energoefektivitātes palielināšanai, kā rezultātā šogad tiks izstrādāts projekts «Ogres novada p/a «Dziednīca» ēkas ar peldbaseinu fasāžu un jumta vienkāršotā renovācija». Šogad plānots īstenot arī Eiropas reģionālās attīstības fonda projektu «Ģimenes ārstu prakšu attīstība Ogres novada p/a «Dziednīca»», kā arī pirms jaunās sezonas ir veikts baseina vannas ūdens cirkulācijas sistēmas remonts un telpu kosmētiskais remonts.