Lemj par labu vienotai atkritumu apsaimniekošanai

[ A+ ] /[ A- ]

Ogrē, Akmeņu ielā, darbojas atkritumu šķirošanas laukums.

Ogres kaimiņu novadi ir atbalstījuši Ogres pašvaldības piedāvāto sadarbības līgumu par koncesijas procedūras organizēšanu «Atkritumu apsaimniekošanas tiesību nodošana Ogres, Ikšķiles, Lielvārdes, Ķeguma un Baldones novadu pašvaldību administratīvajās teritorijās». Tas nozīmē, ka atkritumu apsaimniekošana jau nākamgad varētu kļūt, ja ne lētāka, tad vismaz nepalielināties.

Meklējot iespējas samazināt izmaksas, Ogres apriņķa novadi un Baldones novads plāno veidot kopīgu atkritumu apsaimniekošanas sistēmu, kas nelielajām pašvaldībām ir izdevīgi, jo, pieaugot kopējam apjomam, samazinās atkritumu apsaimniekošanas izmaksas, it īpaši ilgtermiņā.

Kompleksi risināms jautājums

Šobrīd Latvijā ar atkritumu apsaimniekošanu nodarbojas daudzi uzņēmumi, kas savāc atkritumus un ved deponēt izgāztuvēs. Ogres novada domes priekšsēdētājs Edvīns Bartkevičs stāsta, ka saistībā ar atkritumu savākšanu situācija daudzviet Latvijā mainās. Proti, gan Kurzemē, gan Vidzemē tiek domāts par ilgtermiņa stratēģiju – pašvaldības veido uzņēmumus, kas paši savāc atkritumus un deponē kopīgās izgāztuvēs. «Tie atkritumu savācēji, kas palikuši kopējā tirgū un savus pakalpojumus piedāvā konkursa rezultātā, galvenokārt strādā Rīgā, Jūrmalā un Pierīgā. Mums tuvākais ir Getliņu poligons. Slēdzot līgumus, firmas cenšas dempingot cenas, bet tad tiek rasti dažādi ekonomiskie pamatojumi, lai cenu mainītu, un gala rezultātā mēs atkal nonākam pie tām pašām dārgajām izmaksām. Atkritumu apsaimniekošana ir komplekss jautājums, tādēļ ne mazāk svarīga par to savākšanu ir šķirošana un pārstrāde. Mūsu projekta mērķis ir nevis regulāri rīkot iepirkumus, konkursus un nepārtraukti cīnīties ar atkritumu savācēju un atkritumu apsaimniekošanas sistēmu kā tādu, bet šīs sistēmas darbību nodrošināt ilgtermiņā,» skaidro E.Bartkevičs.

Būs lielāka līdzatbildība

Domes priekšsēdētājs norāda, ka ik gadu palielinās dabas resursu nodoklis, kurš šogad vien pieaudzis divas reizes un palielināsies arī nākamajā gadā. «Līdz ar to pieaug atkritumu deponēšanu izmaksas. Tas nozīmē, ka jau šogad mūsu iedzīvotājiem būtu jāmaksā divas reizes vairāk par atkritumu izvešanu kā pērn, ja visi šie atkritumi nešķiroti nonāktu atkritumu poligonā. Plānotais pašvaldību sadarbības līgums paredz vienotu atkritumu apsaimniekošanas koncepciju.

Tādējādi nonācām pie tā, ka, nododot atkritumu apsaimniekošanu vienam apsaimniekotājam, varam veidot ilgtermiņa programmu – līdz 20 gadiem. Līdz ar to atkritumu apsaimniekotājiem būs ne vien lielāks darba apjoms un teritorija, bet arī līdzatbildība, veidojot dalīto atkritumu laukumus, aktualizējot šķirošanas procesu un izglītojot iedzīvotājus,» skaidro E.Bartkevičs.

«Vispirms būs jāsagatavo finanšu ekonomiskais pamatojums, kurā redzami iespējamie scenāriji un ekonomiskie efekti. Šobrīd cena atkritumu izvešanai saistīta ar degvielas sadārdzinājumu, jāmaksā arī par atkritumu aizvešanu uz izgāztuvi. Mūsu mērķis ir panākt, lai lielākā atkritumu daļa tiktu sašķirota uz vietas, nevis vesta uz Getliņiem. Nevaru solīt, ka cena samazināsies, bet, ņemot vērā iepriekš minēto izmaksu pieaugumu, gribam panākt, lai šī cena vismaz nepieaug. Slēdzot koncesijas līgumu, tajā būs paredzēts šķirošanas nosacījums, lai līdz minimumam samazinātu atkritumu deponēšanu. Jau šobrīd Ogrē, Akmeņu ielā, darbojas atkritumu šķirošanas laukums, un mēs aicinām iedzīvotājus pašiem šķirot atkritumus un nogādāt tos sašķiroto atkritumu laukumā, kas ir bez maksas. Matemātika ir vienkārša – jo mazāk atkritumu nonāk izgāztuvē, jo lētāk,» skaidro E.Bartkevičs.

Iniciatīvu uzņēmusies Ogres pašvaldība

Pašvaldības, kuras piekritušas koncesijas līgumam, pilnvarojušas Ogres novada pašvaldību veikt publisko iepirkumu Finanšu ekonomiskā aprēķina un Koncesijas procedūras dokumentācijas izstrādei par tiesībām nodrošināt atkritumu apsaimniekošanu un šķirošanu Ogres, Ikšķiles, Lielvārdes, Ķeguma un Baldones novadu pašvaldību administratīvajās teritorijās. Atkritumu apsaimniekotājs, kuru izvēlēsies pašvaldības, nodrošinās sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, uzglabāšanu, dalītās atkritumu savākšanas, šķirošanas un pārkraušanas infrastruktūras objektu uzturēšanu par vienādu maksu visiem sadzīves atkritumu radītājiem attiecīgajā šo atkritumu apsaimniekošanas zonā, atbilstoši līgumiem, kas likumā noteiktajā kārtībā būs noslēgti ar pašvaldībām.

Plānots, ka jaunā sistēma varētu sākt darboties nākamā gada otrajā pusē ar pārejas posmu iedzīvotājiem. Jautāts, ko darīt iedzīvotājiem – slēgt apsaimniekošanas līgumu nākamajam gadam ar pašreizējo atkritumu apsaimniekotāju vai nē, ja reiz tiks ieviesta jauna sistēma, domes priekšsēdētājs skaidro, ka iedzīvotājiem nav jāuztraucas – neatkarīgi no tā, kāda firma tiks izvēlēta koncesijas rezultātā, visi agrāk noslēgtie līgumi arī nākamgad būs spēkā līdz to izbeigšanās brīdim.

Baibas Trumekalnes foto