Lemj par nosaukuma «Neatkarības laukums» piešķiršanu laukumam pie Ogres Tautas nama

[ A+ ] /[ A- ]

Lemj par nosaukuma «Neatkarības laukums» piešķiršanu laukumam pie Ogres Tautas nama

Dzintra Dzene

Ogres novada domes 13.maija Tautsaimniecības komitejas sēdē deputāti skatīja lēmumprojektu par Brīvības ielas daļas Ogrē pārdēvēšanu par Neatkarības laukumu, tādējādi izrādot cieņu Augstākās padomes deputātiem, kuri balsoja par neatkarības atjaunošanu.

Ogres novada pašvaldībā saņemts biedrības «4.maija Deklarācijas klubs», kas apvieno tos Augstākās padomes deputātus, kuri 1990.gadā balsoja par Latvijas valsts neatkarības atjaunošanu, tā pārtraucot 50 gadus ilgušo PSRS īstenoto Latvijas okupāciju, 2021.gada 12.marta iesniegums «Par valstiski nozīmīgu datumu un jēdzienu iemūžināšanu».

Iesniegumā minētās biedrības pārstāvji norāda, ka 2020.gada 4.maijā apritēja 30 gadi, kopš tika pieņemta Augstākās padomes deklarācija «Par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu» un šogad 21.augustā svinēs vēl vienu lielu gadskārtu – trīsdesmitgadi, kopš konstitucionālā likuma «Par Latvijas Republikas valstisko statusu» pieņemšanas. Tādēļ biedrības pārstāvji vērsušies pie visām Latvijas pašvaldībām ar ierosinājumu savā pilsētā vai novadā atrast vispiemērotāko vietu, kuru rotāt ar 4.maija vai Neatkarības nosaukumu.

Par Ogrei vēsturiski nozīmīgu vietu, kuru nodēvēt par Neatkarības laukumu, atzīstama vieta, kas saistās ar vienu no pirmajām tautas sanākšanām, kad 1988.gada 18.novembrī Ogrē, tagadējā Brīvības un Rīgas ielu krustojumā, vienkopus pulcējās liels skaits ļaužu, lai kļūtu par vēsturiska mītiņa aculieciniekiem un dalībniekiem, kad toreizējā Ogres Tautas nama tornī, kas atrodas Rīgas ielā 15, Ogrē, tika pacelts sarkanbaltsarkanais karogs.

Brīvības iela atrodas uz zemes vienības 7708 kvadrātmetru platībā, kas pieder Ogres novada pašvaldībai. Brīvības ielas posmu Ogrē no Brīvības ielas krustojuma ar Grīvas prospektu līdz krustojumam ar Rīgas ielu (2973 kvdrātmetru platībā), plānots izmantot kā laukumu svinīgām norisēm.

«OVV» jau rakstīja, ka Ogres novada pašvaldības dome 25.februārī pieņēma lēmumu «Par nekustamā īpašuma Rīgas iela 15, Ogrē, Ogres novadā nepieciešamību sabiedrības vajadzībām», lai sabiedrības vajadzībām atsavinātu bijušo Ogres Tautas namu, Rīgas ielā 15, Ogrē, ar mērķi rekonstruēt to Operetes un muzikālā teātra izveidošanai.

Pašvaldības pārstāvji plāno attīstīt bijušā Ogres Tautas nama pieguļošo teritoriju un infrastruktūru atbilstoši mūsdienu kvalitatīvas rekreācijas, dabas aizsardzības un vides pieejamības prasībām, savukārt, Brīvības ielas daļu izmantot kā laukumu svinīgām norisēm, nodēvējot to par Neatkarības laukumu. Tādējādi veidosies vienots pilsētvides vēsturiskā centra labiekārtojuma ansamblis, kam būs gan praktiska, gan simboliska nozīme.

Jāpiebilst, ka 11.maijā ir saņemts arī Valsts valodas centra saskaņojums par oficiālā vietvārda «Neatkarības laukums» piešķiršanu Brīvības ielas posmam no krustojuma ar Grīvas prospektu līdz krustojumam ar Rīgas ielu (2973 kvadrātmetru  platībā).

Ogres novada domes Tautsaimniecības komitejas deputāti vienbalsīgi apstiprināja lēmumprojektu par  nosaukuma «Neatkarības laukums» piešķiršanu Brīvības ielas daļai posmā no krustojuma ar Grīvas prospektu līdz krustojumam ar Rīgas ielu, tādējādi veicinot sabiedrības izpratni par Latvijas kā neatkarīgas, demokrātiskas un nacionālas valsts, tās neatkarības pasludināšanas un atjaunošanas nozīmi, kas balstīta uz vēsturiskiem notikumiem, kā arī izrādot cieņu Latvijas valsts dibinātājiem un tās neatkarības atjaunotājiem.

Galīgais lēmumprojekts vēl jāakceptē Ogres novada domes 20.maija sēdē.

Laikrakstu “Ogres Vēstis Visiem” pērciet preses tirdzniecības vietās vai abonējiet! Pasūtot “OVV” kopā ar “Laimīgo Programmu” – izdevīgāk!