Lemj par Ogres pirmā mēra Jūlija Marsona laukuma nosaukuma piešķiršanu

[ A+ ] /[ A- ]

Lemj par Ogres pirmā mēra Jūlija Marsona laukuma nosaukuma piešķiršanu

Dzintra Dzene

Ogres novada domes 13.maija Tautsaimniecības komitejas sēdē deputāti skatīja lēmumprojektu par nosaukuma «Jūlija Marsona laukums» piešķiršanu nekustamajam īpašumam Ogrē, Skolas ielā 2c, un tam blakus esošajai zemes vienībai, tādējādi godinot Ogres pilsētas pirmo mēru.

1928.gadā, kad Ogrei tika piešķirtas pilsētas tiesības, notika pirmās Ogres pilsētas domes vēlēšanas, un par pirmo mēru ievēlēja baņķieri Jūliju Albertu Marsonu, kurš bija Ogres pilsētas mērs no 1928. līdz 1938.gadam un, būdams viens no izcilākajiem saimnieciskajiem vadītājiem Latvijas brīvvalsts laikā, Ogres attīstībā deva nenovērtējamu ieguldījumu.

Ogres novada pašvaldība saskaņā ar Skolas ielas un auto stāvlaukuma pārbūves projektu veic infrastruktūras sakārtošanas darbus, pārbūvējot Skolas ielu posmā no Brīvības ielas līdz Pirts ielai, Ogrē un Skolas ielas laukumu pie Ogres dzelzceļa stacijas.

Saskaņā ar būvprojektu, laukums veido vienotu teritoriju, kas atrodas uz Ogres novada pašvaldībai piederošas zemes vienības 2169 kvadrātmetru platībā ar adresi Skolas iela 2B un zemes vienība 3571 kvadrātmetru platībā ar adresi Skolas iela 2C.

Lai godinātu Ogres pilsētas pirmā mēra Jūlija Alberta Marsona (1875–1941) izcilo personību un viņa ieguldījumu Ogres pilsētas attīstībā, pēc Ogres novada domes priekšsēdētāja Egila Helmaņa ierosinājuma, laukumu plānots nodēvēt par Jūlija Marsona laukumu, un tajā paredzēts izvietot Jūlija Alberta Marsona bronzas skulptūru.

Jāpiebilst, ka pašvaldībā saņemts Valsts valodas centra 2021.gada 11.maija atzinums, ka Valsts valodas centrs saskaņo īsāku formu ar šīs personas biežāk lietoto priekšvārdu – oficiālā vietvārda «Jūlija Marsona laukums» piešķiršanu publiskās infrastruktūras objektam – laukumam, kas izveidots uz nekustamā īpašuma «Skolas iela 2C» un nekustamā īpašuma bez nosaukuma.

Ņemot vērā minēto, lai godinātu Ogres pilsētas pirmā mēra Jūlija Alberta Marsona (1875–1941) izcilo personību un viņa ieguldījumu Ogres pilsētas attīstībā, Tautsaimniecības komitejas deputāti lēma piešķirt nosaukumu «Jūlija Marsona laukums» nekustamajam īpašumam Skolas ielā 2C un tam līdzās esošajam nekustamajam īpašumam bez nosaukuma, attiecīgi likvidējot adreses Ogrē, Skola ielā 2B un Skolas ielā 2C.

Gala lēmums minētajā jautājumā vēl jāapstiprina Ogres novada domes 20.maija sēdē.

Laikrakstu “Ogres Vēstis Visiem” pērciet preses tirdzniecības vietās vai abonējiet! Pasūtot “OVV” kopā ar “Laimīgo Programmu” – izdevīgāk!