Lemj par «Zilo kalnu» attīstības aģentūras reorganizāciju

[ A+ ] /[ A- ]

Lemj par «Zilo kalnu» attīstības aģentūras reorganizāciju

Dzintra Dzene

Ogres novada pašvaldības šā gada pēdējā, 16.decembra sēdē, deputāti skatīja lēmumprojektu par Ogres un Ikšķiles novada pašvaldības aģentūras «Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa «Zilie kalni» attīstības aģentūra» reorganizāciju. Tās rezultātā plānots būtiski paplašināt aģentūras darbības sfēru, kā arī izveidot jaunu iestādes struktūru.

«Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa «Zilie kalni» attīstības aģentūra» ir vēsturiskā Ogres novada un Ikšķiles novada pašvaldības izveidota kopīga iestāde. Tās pārraudzību līdz šim īstenoja abu novadu domju apstiprinātā uzraudzības padome. Ņemot vērā, ka administratīvi teritoriālās reformas rezultātā Ikšķiles novada pašvaldības saistības un mantu no šā gada 1.jūlija ir pārņēmusi Ogres novada pašvaldība, tā pārrauga arī aģentūras darbību.

Līdz ar reorganizāciju paredzēts likvidēt Ogres un Ikšķiles novada pašvaldības aģentūras «Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa «Zilie kalni» attīstības aģentūra» uzraudzības padomi.

 

Zilie kalni kļuvuši populāri arī aiz novada robežām

«OVV» jau rakstīja, ka aģentūras darbības mērķis ir tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa izveidošana un attīstība Ogres un Ikšķiles novadu pašvaldību kopīgā lietošanā esošajā teritorijā ar kopējo zemes platību 438,38 hektāri, kas ietver dabas parku «Ogres Zilie kalni» un tam piegulošo teritoriju (24,04 hektāri Ogres novada pašvaldības nekustamais īpašums, kas nodots abu pašvaldību koplietošanā, 413 hektāri SIA «Rīgas meži» nekustamie īpašumi, kas iznomāti abām pašvaldībām, un 1,34 hektāri Ikšķiles novada pašvaldības SIA «Ikšķiles māja» nekustamais īpašums, kas iznomāts abām pašvaldībām), un atrodas abu novadu administratīvajās teritorijās, īstenojot vienotu tūrisma, vides aizsardzības, veselības veicināšanas un sporta attīstības politiku abu novadu interesēs.

Ogres novada pašvaldības izpilddirektora vietniece Dana Bārbale norāda, ka, sadarbojoties ar Latvijas un Eiropas Savienības institūcijām, vietējām un starptautiskām organizācijām labiekārtojuma, vides aizsardzības, sporta projektu attīstīšanā un īstenošanā, «Zilo kalnu» attīstības aģentūra veiksmīgi apsaimnieko un attīsta kompleksu, nodrošina sporta un brīvā laika dažādas pavadīšanas iespējas, organizē izglītojošus pasākumus bērniem un jauniešiem, kā arī dažādus kultūras pasākumus. Dabas parka teritorijā veikti arī ievērojami labiekārtošanas darbi (ierīkotas labierīcības, atpūtas soliņi, kāpnes, platformas, apgaismojums, ugunskura un piknika vietas u.c.), saglabājot gan dabas daudzveidību un aizsardzību, gan nodrošinot teritorijas pieejamību atbilstoši mūsdienu sabiedrības vajadzībām. Komplekss un tajā piedāvātās izziņas un atpūtas iespējas kļuvušas populāras visā Latvijā.

 

Aģentūras darbība paplašināsies

D.Bārbale skaidro, ka, izvērtējot līdzšinējās aģentūras aktivitātes, plānots paplašināt iestādes darbību, uzdodot tai veikt arī Ķentes pilskalna, kā arī Ogres upes ielejas dabas parka attīstīšanu. Reorganizējamās aģentūras pārvaldībā un apsaimniekošanā plānots nodot arī Ogres novada pašvaldībai piederošās meža zemes, rūpējoties par efektīvu un vienotu meža sistēmas attīstību Ogres novadā. Līdz ar reorganizāciju izstrādāta jauna aģentūras struktūra, amatu klasificēšana, funkcijas un atbildība. Tāpat izstrādāts jauns aģentūras nolikums, nosakot aģentūras mērķus, uzdevumus un pārvaldības kārtību.

Aģentūras reorganizācija uzsākta ar šī gada 17.decembri, paredzot, ka jaunā iestāde, kas turpmāk sauksies – Ogres novada pašvaldības aģentūra «Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa «Zilie kalni» attīstības aģentūra», darbību uzsāks 2022.gada februārī. Drīzumā tiks organizēts atklāts konkurss uz minētās aģentūras direktora amatu.

Jāpiebilst, ka, ņemot vērā aģentūrai papildus noteiktos uzdevumus, tās struktūra paplašināsies un ir paredzētas papildus amata vienības, tai skaitā mežsaimniecības vadītāja, jurista un direktora vietnieka attīstības un plānošanas jautājumos štata vieta.

 

Jādomā arī par mežu atjaunošanu

Apvienotajā novadā ir vairāk nekā 1000 hektāru meža, un, paplašinot aģentūras darbību, būs iespējams uzlabot arī mežu apsaimniekošanas kvalitāti, kas līdz šim, kā atzīst Ogres novada domes priekšsēdētājs Egils Helmanis, noticis samērā neapzinīgi. «Mums jādomā par nākamajām paaudzēm – jāstāda koki, jākopj jaunaudzes. Šis ir laiks, kad varam šo jautājumu sakārtot, lai būtu saimnieki paši savā zemē,» saka E.Helmanis, norādot, ka reorganizētās aģentūras uzdevumos būs arī meža audita veikšana un meža vērtības noteikšana. Domes priekšsēdētājs uzsvēra veiksmīgo sadarbību ar bijušo Ikšķiles novada pašvaldību laikā, kad dabas parks vēl tikai tapa, piebilstot, ka, pateicoties Induļa Trapiņa atbalstam, tagad var atskatīties uz ļoti veiksmīgi īstenotu kopprojektu.

E.Helmanis piebilst arī, ka pašvaldības īpašumā pirms pāris gadiem iegādātajā Ķentes pilskalnā plānots izveidot kalnu slēpošanas trasi un apjomīgi plāni saistās ar Ogres upes ielejas dabas parka attīstību, kur paredzēts izveidot vienotu ūdens tūrisma maršrutu novada teritorijā.

Laikrakstu “Ogres Vēstis Visiem” pērciet preses tirdzniecības vietās vai abonējiet! Pasūtot “OVV” kopā ar “Laimīgo Programmu” – izdevīgāk!