«Esmu pateicīga mātei par mūzikas mīlestību un teorijas pamatiem»

[ A+ ] /[ A- ]

Maija Bogdanova-Mizinska pie sava mūža instrumenta.

Ogres Mūzikas skolas pirmajai direktorei Anelai Mizovskai liktenis savā mācību iestādē ļāva nostrādāt tikai 13 gadus, savukārt meita, dzimtās skolas absolvente Maija Bogdanova-Mizovska, bērnus un jauniešus klavierspēles smalkajās niansēs ievada jau 35 gadus.

Maija atceras, ka Turkalnes ielas dzīvoklī, kur ģimene apmetās 1955.gadā, svarīgākā mēbele bija liels, melns flīģelis, novietots viesistabas vidū. Meitene jutās laimīga, kad mamma paņēma klēpī, piesēdās pie klavierēm un spēlēja jaukas melodijas vai dziedāja dziesmas klavieru pavadījumā. Kas gan cits atlika – nācās turpināt mātes iesākto grūto mūzikas skolotājas ceļu. Vispirms bija mācības Ogres Mūzikas skolas klavieru klasē no 1960. līdz 1967.gadam. Paldies skolotājai Mollijai Reizniecei un Guntai Freimanei, kura vēl pērn bija Maijas kolēģe un strādāja blakus klasē. Pensijā aizgājušajai skolotājai bijusī audzēkne nekautrējas prasīt padomu arī šobrīd.

Paldies prasīgajiem skolotājiem

Savu meitu skoloja arī māte. Anela Mizovska bija ļoti stingra un pedantiska, mācības nereti turpinājās arī mājās. Diktātu rakstīšana un gammu dziedāšana pat sapņos rādījās. Tagad Maija ir bezgala pateicīga mammai par milzīgo neatlaidību, galu galā tika pamatīgi «iebetonēti» mūzikas teorijas pamati.

No 1971. līdz 1975.gadam Maija turpināja mācības Alfrēda Kalniņa Cēsu mūzikas vidusskolā pedagogu Guntas Božes un Skaidrītes Cintiņas vadībā. Augstākās profesionālās izglītības diploms un profesionālais bakalaura grāds mūzikas pedagoģijā tika iegūts Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā. Paldies brīnišķīgiem meistariem: Jānim Matuļim, Ilmai Grauzdiņai, Lolitai Fūrmanei, Normundam Vīksnem, Līgai Jakovickai uu citiem.

Ar klavierspēles pedagoģes darbu nepietiek…

Blakus tiešajiem amata pienākumiem M. Bogdanova-Mizovska ir strādājusi ar dažādiem klavierspēles pulciņiem Lielvārdē un Ogresgalā. Būdama muzikālā audzinātāja, darbojusies bērnudārzos «Sprīdītis» un «Bitīte», vadījusi un arī pati dziedājusi sieviešu vokālajos ansambļos, spēlējusi pavadījumus deju kolektīviem. No 1979.gada Maija iesaistījusies estrādes ansambļa vadīšanā un aktīvā muzicēšanā Lielvārdes Lauktehnikas klubā. Grupu sastāvi un nosaukumi ir mainījušies, bet pašreizējais – «Vēl ir laiks» – darbojas aptuveni 10 gadus.

Jau sešus gadus Maijas otrā darba vieta ir SAC «Saulstari», kur viņa ir mūzikas pulciņa skolotāja, kā arī jauktā vokālā ansambļa «Saulstaru lakstīgalas» vadītāja.

Pēdējos četros gados klavierspēles pedagoģe sevī atklājusi komponistes talantu – neviļus radušās dziesmas ar Jāņa Damrozes, Ilgas Rēdmanes, Ārijas Freimanes, Marikas Svīķes, Ulda Prancāna tekstiem. Kopā ar aktieri Paulu Butkēviču, Jāni Damrozi, kolēģi Daci Priedoliņu un Ogres novada dzejnieku literāri radošās apvienības «Sirdsdoma» dalībniekiem Maija Bogdanova-Mizovska sevi pierāda dažādos dzejas pasākumos bibliotēkās, kultūras centros, klubos un citviet, dāvājot prieku dzejas un mūzikas mīļotājiem.

Dzimtas tradīcijām ir turpinājums

Maijas vecākā meita Inga pabeidza Ogres Mūzikas skolas flautas klasi un Rīgas 100. vidusskolas mūzikas novirziena vokālo klasi. Piedalījās dažādos konkursos un festivālos, gan būdama soliste «Meklējam solistus», «Slavjanskij bazar», gan bekvokāliste vairākās Eirovīzijās. Darbojās grupās «Mindness» un «Hyper pro». Iedziedāja šūpļa dziesmas Latvijas TV. Kopš 2004.gada Ingas dzīvē ir neliels pārtraukums mūzikas jomā – jāaudzina divi mazi, jauki puišeļi un aktīvai muzicēšanai laika nepietiek. Toties māmiņas iedziedāto šūpuļdziesmu disku puikas klausās ar lielu patiku. Jaunākā meita Ieva Ogres Mūzikas skolā četrus gadus mācījās ģitāru, tomēr pēc tam prioritāti piešķīra dejošanai. Dejo viņa joprojām.

Uz tikšanos 3.decembrī!

M.Bogdanovai-Mizovskai ir liels gandarījums par saviem audzēkņiem. Viņi atraduši sev piemērotu profesiju, augstākā no mākslām – mūzika – tiem devusi nozīmīgu artavu. Ir tik patīkami satikt bijušos skolēnus un pārliecināties, ka bezgalīgā skaņu pasaule dzīvē palīdzējusi emocionāli bagātināties un attīstīties. Un vēl lielāks gandarījums – ja viņi arī savus bērnus atved uz mūzikas skolu mācīties. Jau ilgus gadus Maija strādā kopā ar savu audzēkni Mariku Austrumu, kura ir kora klases pedagoģe. Ogres Mūzikas skolas piecdesmitgadē un savā 35 darba gadu jubilejas reizē M. Bogdanova-Mizovska sniegs koncertu, kurā piedalīsies viņas tagadējie audzēkņi, bet klausīties aicināti visi bijušie. Koncerts notiks 3.decembrī pulksten 18 Ogres Mūzikas skolas zālē.

Foto no personiskā arhīva