Lidija Vītola 55 gadus reģistrējusi svarīgākos cilvēka dzīves mirkļus

[ A+ ] /[ A- ]

Lidija Vītola 55 gadus reģistrējusi svarīgākos cilvēka dzīves mirkļus

Dzintra Dzene

Ceturtdien, 30.septembrī, būs Ogres novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas Lidijas Vītolas pēdējā darba diena šajā amatā. Kā pati atzīst, savulaik jaunos pienākumus uzņēmusies negribot, bet, gluži nemanot, darbā, kam atdota sirds un dvēsele, pagājuši 55 gadi, reģistrējot svarīgākos cilvēka dzīves mirkļus.

Jautāta, vai atceras savu pirmo darba dienu Ogres Dzimtsarakstu nodaļā, L.Vītola stāsta, ka tas bija 1966.gada 14.janvāris.

Palika pamēģināt…

«Tik tikko beidza snigt un pa Brīvības ielu devos uz savu jauno darba vietu. Es negribēju šo darbu, bet tolaik Ogres rajona priekšsēdētājs Jurijs Kuļinčenko teica – pamēģini! Man bija tikai 23 gadi, vēl nebija augstākās izglītības un savas ģimenes. Ar smagu sirdi gāju uz rajona izpildkomitejas ēku Ogrē, Brīvības ielā 33, tikai vairs nekāpu trešajā stāvā, kurs pirms tam strādāju Lauksaimniecības pārvaldē par kadru daļas vadītāju, bet paliku pirmajā stāvā – Dzimtsarakstu nodaļā pamēģināt un tā mēģinu jau 55 gadus… Tagad es atkal pa šo pašu Brīvības ielu došos 30.septembrī, tikai nebūs sniega, bet gan zeltainas rudens lapas, un tā būs mana darba mūža pēdējā diena,» saka Lidija Vītola, kura šo gadu laikā ģimenes dzīvē ievadījusi tūkstošiem jauno pāru, daži no kuriem, starp citu, jau nosvinējuši zelta kāzas. Jau vairākās paaudzēs reģistrējusi jaundzimušos, skumjā brīdī mierinājusi aizgājēju tuviniekus.

 

Aizmirsa iedot gredzenus

1976.gadā, reizē ar meitas Zandas nākšanu pasaulē, L.Vītola ieguva diplomu Latvijas Universitātes Tiesību zinātņu specialitātē, jo bez laulību, dzimšanas un miršanas reģistrēšanas nodaļā ir 17 citi juridiskie institūti – piemēram, paternitāte, dažādu reģistru papildināšana, atjaunošana, labošana, dokumentu izsniegšana, darbs ar arhīva materiāliem un citi pienākumi, tāpēc nodaļas darbiniekiem nepieciešamas plašas zināšanas un obligāta prasība – juridiskā izglītība tiesību zinātņu specialitātē.

Tomēr Dzimtsarakstu nodaļas darbiniekus visvairāk asociē ar laulību reģistrāciju, un, jautāta,vai atceras pirmo reģistrēto laulību, L.Vītola smaidot stāsta, ka savam pirmajam jaunajam pārim no satraukuma aizmirsusi iedot gredzenus. Arī jaunlaulātie nav iebilduši, varbūt tāpēc, ka bijuši pārsteigti par atkalredzēšanos. Proti, pirms nedēļas viņi ar Lidiju bija tikušies biedru tiesā, kur jaunā Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja bija arī tiesas priekšsēdētāja. Pārim ar kaimiņiem vistu dēl bija radies konflikts, un viņi nonākuši biedru tiesā… Jaunlalātie atgriezās un mija gredzenus.

Tas bija pats sākums, bet šobrīd ir ģimenes, kur pēc laulību reģistrācijas pie Lidijas pienāk jaunlaulāto vecāki un teic, ka arī viņi paši reģistrējušies Ogres dzimtsarakstu nodaļā pie Lidijas, tāpēc šeit laulību tagad slēdz viņu bērni. «Šādos brīžos paliek silti ap sirdi,» saka L.Vītola. Viņa ne tikai lietpratīgi organizējusi Dzimtsarakstu nodaļas darbu, bet arī vada ģimenes tradīciju ceremonijas, kuras lielākā daļa no apmeklētājiem nodēvējuši par neaizmirstamām.

 

Turpinās vadīt sudraba, zelta un dimanta kāzas

««Esot pensijā es vairs, protams, nedrīkstēšu reģistrēt laulības, bet joprojām drīkstēšu vadīt zelta (50 gadi), sudraba (25 gadi) un dimanta kazas (60 gadi), kas nav saistītas ar juridisku traktējumu. Reizēm, savu iespēju robežās, to turpināšu darīt. 6.novembrī Zelta kāzu pasākumu piekritu vadīt Maslovu pārim, jo savulaik esmu reģistrējusi gan viņu pašu laulību, gan pāra bērnu laulības. Man ir patiesi žēl, ka pandēmijas dēļ jau divus gadus Sveču dienā vairs nav iespējams noorganizēt Zelta un Dimanta pāru godināšanu, kas, manuprāt, ir viens no labākajiem pasākumiem, kāds vien bijis! Tagad šo godināšanu drīkst organizēt tikai individuāli. Man ir arī žēl, ka vairs nenotiek ģimeņu vakari, ko 80.gadu beigās un 90.gadu sākumā organizējām Ogres Tautas namā. Ģimeņu vakari bija ļoti populāri un katru gadu veltīti noteiktai tēmai. Ļoti priecātos, ja nākotnē, beidzoties pandēmijai, šo tradīciju atjaunotu,» saka L.Vītola.

 

Ir svarīgi darbā nesadegt

Protams, dzīve ievieš korekcijas, rodas jaunas tradīcijas, un arī sabiedrība mainās.

«Šobrīd cilvēki ir tik dažādi! Un arī viņu prasības. Bieži vien šķiet, ka esam sevi izsmēluši. Cits grib, lai laulību reģistrācija ir emocionāla un ar klasisku mūziku, citam vispār mūziku nevajag, kāds vēlas dzeju, cits gluži pretēji saka – tikai dzeju nē! Reiz kādās kāzās vedējtēvs ieradās puskails, ģērbies eņģeļa tērpā…, bet mums jāsavaldās, nedrīkstam izrādīt emocijas. Ja salīdzina, pirms daudziem gadiem bija lielāka bijība. Laulību ceremonija pirmām kārtām tomēr ir juridisks akts. Dažādas izdarības vajadzētu pataupīt tālākajam vakaram. Tagad jauniešiem ir cits skatījums, viņi mēdz būt ļoti kategoriski. Reizēm bijis ļoti grūti, bet vienmēr esam centušies, lai iespēju robežās respektētu laulājamo prasības. Visvairāk sāp, ja esi gatavojies ceremonijai, ielicis visu sirdi, bet jūti, ka jaunajiem nepatīk, viņi gaida, kaut tu ātrāk beigtu… Rodas vilšanās, tukšuma sajūta. Visvairāk mēs šajā darbā sevi sadedzinām tieši laulību ceremonijās – ar prātu saproti, ka nedrīkst pieļaut emocionālo pārslodzi, bet laikam jau es citādi nekad nesamu pratusi, neesmu spējusi būt vienaldzīga. Tas ļoti beidz veselību, tomēr šie gadi ir bijuši skaisti! Ir pāri, kas zvana un saka – jūs mūs laulājāt, tagad gribam, lai salaulājat dēlu vai meitu. Nesen Ogrē laulību reģistrāciju pieteica kāds pāris no Ventspils, jo bija par mums dzirdējuši labas atsauksmes, un tas viss ir ļoti aizkustinoši,» saka L.Vītola.

 

Dzīve nestāv uz vietas

Jautāta, kas devis visvairāk spēka, Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja teic, ka tā ir cilvēku mīlestība un apkārtējo atbalsts.

«Es ļoti mīlu cilvēkus, man patīk strādāt ar cilvēkiem. Man ļoti paveicies ar kolēģiem. Vēlos teikt milzīgu paldies Vitai Leimanei un Ligitai Jansonei, milzīgs paldies arī visiem mūziķiem, ar kuriem šo gadu laikā nācies sadarboties. Daudzi no viņiem svinīgajās laulību ceremonijās piedalījušies pat bez maksas – prieka pēc, un paldies viņiem par to! Mums ir bijis fantastisks kolektīvs, katru gadu esam braukuši pieredzes apmaiņas braucienos un apbraukājuši visu Latviju. Atceros braucienu uz Daugavpili, kad lietu gāza kā no spaiņa un autobusam bija caurs jumts, bet mēs dziedājām kā negudri, nevienu dziesmu neatkārtojot!

Strādājot šajā darbā, nekad vēl tika labi neesmu jutusies kā ar šā brīža pašvaldības vadību – vienmēr esmu žēlota, uzklausīta. Paldies par milzīgo atsaucību it visā domes priekšsēdētājam Egilam Helmanim un izpilddirektora vietniecei Danai Bārbalei! Vienmēr viņus atcerēšos ar vissiltākajām jūtām. Novēlu, lai katram būtu tik viegli strādāt kā man! Protams, šķirties nekad nav viegli. Līdz šim esmu zinājusi – ja ir grūti, tikšos ar savām meitenēm, smelšos spēkus un atkal būs viegli.

Šogad šķīrāmies arī no vecajām telpām, kur mums pašām bijušas kāzas, reģistrēti bērni un mazbērni, atzīmētas jubilejas, tomēr dzīve nestāv uz vietas. Nepieciešamas jaunas idejas, skatījums un pārmaiņas. Sev vēlu veselību, bet kolēģēm – lai cilvēkiem par viņām prieks un pašām par sevi arī!» smaidot saka Lidija Vītola.

Ogres novada Dzimtsarakstu nodaļa uz sen gaidītajām jaunajām telpām Ogres Centrālās bibliotēkas ēkā (OCB) pārcēlās 7.augustā. Vēl paies kāds laiks, kamēr darbinieces pieradīs jaunajā mājvietā, bet vēl grūtāk būs pierast pie tā, ka Lidija Dzimtsarakstu nodaļu apmeklēs ne vairs saimnieces, bet ciemiņa statusā.

 

Informācijai:

2002.gada 10.janvārī Ogres novada dome Lidijai Vītolai piešķīra Ogres Goda pilsoņa nosaukumu.

2007.gada 26.aprīlī Ogres novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītājai tika piešķirts I pakāpes Tieslietu ministrijas (TM) Atzinības raksts un «zelta spalva» par ilggadēju, godprātīgu un iniciatīvas bagātu darbu.

Ar Ordeņa kapitula 2016.gada 7.aprīļa lēmumu par nopelniem Latvijas valsts labā, par godprātīgiem un pašaizliedzīgiem 50 darba gadiem savā profesijā, radošu un nozīmīgu ieguldījumu civilstāvokļa aktu reģistrācijas tiesiskuma nodrošināšanā L.Vītola apbalvota ar Atzinības krusta IV šķiru.

Laikrakstu “Ogres Vēstis Visiem” pērciet preses tirdzniecības vietās vai abonējiet! Pasūtot “OVV” kopā ar “Laimīgo Programmu” – izdevīgāk!