Lielgabarīta atkritumi nav pilsētas rota

[ A+ ] /[ A- ]

Lielgabarīta atkritumi nav pilsētas rota

Dzintra Dzene

Sākot ar rēķinu par septembri, SIA «Ogres Namsaimnieks» komunālo pakalpojumu rēķinos vairs netiks iekļauta maksa par lielgabarīta atkritumu izvešanu un utilizēšanu, jo no šā gada 1.septembra Ogrē līdzšinējā kārtība, kad SIA «Ogres Namsaimnieks» centralizēti nodrošināja lielgabarīta atkritumu savākšanu un izvešanu no daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmiem, ir pārtraukta. Tagad savu lielgabarīta atkritumu izvešana ir jānodrošina katram dzīvokļa īpašniekam pašam.

Lielgabarīta atkritumus, kas nav būvgruži un auto riepas, šķirotā veidā bez maksas var nodot šķiroto atkritumu pieņemšanas laukumā Akmeņu ielā 43b, Ogrē. Ja dzīvoklī tiek veikti remontdarbi un rodas būvgruži, to izvešanai jāpasūta speciāls konteiners.

SIA «Ogres Namsaimnieks» valdes loceklis Kaspars Grīnbergs skaidro, ka lēmums centralizēti vairs neizvest lielgabarīta atkritumus pieņemts, jo Ogrē vairākkārt tikusi mainīta lielgabarīta atkritumu izvešanas kārtība, sadalot pilsētu zonās un nosakot katrai dzīvojamai mājai konkrētus lielgabarīta atkritumu iznešanas datumus, taču cerētais rezultāts nav sasniegts – pilsētā veidojās lielgabarīta atkritumu kaudzes.

«Aicinājām iedzīvotājus lielgabarīta atkritumus tiem paredzētajās vietās novietot tikai noteiktos datumos, taču ieradumam ir liels spēks, un šī kārtība nedarbojās. Lielgabarīta atkritumu kaudzes veidojās aizvien lielākas, un nereti arī privātmāju iedzīvotāji sāka likt savus atkritumus pie daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām, tādējādi pilsēta pamazām ieauga atkritumos. Šādiem skatiem pilsētas centrā noteikti nav jābūt. Bija atsevišķas dzīvojamās mājas, pie kurām lielgabarīta atkritumus krāva pat pie ieejas kāpņu telpā, un iedzīvotāji vairs neuzskatīja par vajadzīgu arī sadzīves atkritumus nest līdz konteineram, bet novietoja tos līdzās lielgabarīta atkritumiem. Uzskatu, ka tas nav pareizi un šādi mēs rādām sliktu piemēru saviem bērniem. Katram pašam jārūpējas par atkritumiem, kurus viņš rada. Līdzšinējā kārtība nebija arī taisnīga pret tiem dzīvokļu īpašniekiem, lielākoties pensijas vecuma cilvēkiem, kuri lielgabarīta atkritumus faktiski nerada, bet ir maksājuši par to izvešanu,» saka K.Grīnbergs.

Jaunā kārtība paredz, ka iedzīvotāji lielgabarīta atkritumus sašķirotā veidā paši var nogādāt šķiroto atkritumu pieņemšanas laukumā, bet, ja šādas iespējas nav, var pasūtīt lielgabarīta atkritumu konteineru vai vērsties SIA «Ogres Namsaimnieks», kuras darbinieki par attiecīgu samaksu lielgabarīta atkritumus aizgādās un nodos utilizēšanai. Veicot dzīvoklī lielākus remontdarbus, jebkurā gadījumā jāpasūta atsevišķs konteiners.

«Ja atkritumu apjoms nav tik liels, lai pasūtītu konteineru, bet iedzīvotājs pats nevar lielgabarīta atkritumus nogādāt šķiroto atkritumu pieņemšanas laukumā, piemēram, nepieciešams izvest kādu vecu skapi, saņemot iesniegumu, SIA «Ogres Namsaimnieks» darbinieki dosies uz konkrēto dzīvokli, iznesīs un nogādās lieko mēbeli uzņēmuma teritorijā esošajā lielgabarīta atkritumu konteinerā,» skaidro SIA «Ogres Namsaimnieks» valdes loceklis.

Ja iedzīvotāji turpinās novietot lielgabarīta atkritumus pie atkritumu konteineriem, jāatceras, ka par to paredzēta administratīvā atbildība – par atkritumu apsaimniekošanas noteikumu pārkāpšanu saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 43. panta otro daļu fiziskai personai var tikt piemērots brīdinājums vai naudas sods no 70 līdz 1000 eiro. Ikviens iedzīvotājs aicināts fiksēt pārkāpuma faktu fotogrāfijā vai video un ziņot par to Ogres novada pašvaldības policijai, darba laikā zvanot uz tālruni 65047100, rakstot uz e-pastu ppolicija@ogresnovads.lv vai izmantojot mobilās lietotnes «Ogres novadnieks» sadaļu «Ziņo Pašvaldības policijai» (autorizējoties ar Ogres novadnieka karti vai internetbanku). Ziņojumam iespējams pievienot fotogrāfiju vai video materiālu.

Ja vainīgo personu tomēr neizdosies noskaidrot, SIA «Ogres Namsaimnieks» darbinieki organizēs šo atkritumu izvešanu, izmaksas dalot uz attiecīgās dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekiem, kuras piesaistītajā teritorijā atkritumi atstāti. Ja vairākām daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām ir viens kopējs atkritumu laukums, par lielgabarīta atkritumu izvešanu solidāri maksās visi šo māju dzīvokļu īpašnieki, bet ne visas pilsētas dzīvokļu īpašnieki, kā tas bija iepriekš.

K.Grīnbergs piebilst, ka sadzīves atkritumu konteineri ir marķēti – uz tiem norādīta dzīvojamās mājas adrese, kuras iedzīvotāji drīkst tajos izmest atkritumus. Ievietot atkritumus citas dzīvojamās mājas sadzīves atkritumu konteinerā nedrīkst, arī par to paredzēta administratīva atbildība.

Informācijai:

* Lielgabarīta atkritumus šķirotā veidā var bez maksas nodot SIA «Ķilupe» šķiroto atkritumu pieņemšanas laukumā Akmeņu ielā 43b, Ogrē (autoriepas SIA «Ķilupe» šķiroto atkritumu laukumā var nodot par maksu – divi eiro/gabalā (ieskaitot PVN)).

* Lielgabarīta atkritumus un būvgružus par maksu var nodot SIA «Getliņi EKO» atkritumu poligonā «Getliņi».

* Ogres iedzīvotāji atbrīvoties no lielgabarīta atkritumiem un būvgružiem var, par maksu pasūtot konteineru SIA «Ķilupe» (tālrunis 65071282, 29241492 vai rakstot uz kilupe@gmail.com).

* Lielgabarīta atkritumus nelielos apjomos (līdz sešiem kubikmetriem) par maksu piedāvā izvest arī SIA «Ogres Namsaimnieks». Šī pakalpojuma izmaksas ir, sākot no 39,44 eiro (ieskaitot PVN) par kubikmetru (cena var mainīties atkarībā no izvesto atkritumu daudzuma un patērētā darba resursa). Pakalpojumā ietilpst lielgabarīta atkritumu iznešana no dzīvokļa, transportēšana, izkraušana lielgabarīta atkritumu konteinerā Zilokalnu prospektā 12, Ogrē, utilizācija un darbaspēka izmaksas. Pasūtīt lielgabarīta atkritumu izvešanu un precizēt izmaksas katrā konkrētā gadījumā var, darba laikā zvanot SIA «Ogres Namsaimnieks» Teritorijas uzkopšanas nodaļas darbiniekiem uz tālruni 27027724 vai 65055404.

* Iedzīvotāju ērtībai SIA «Ķilupe» piedāvā bez maksas aizgādāt nolietoto elektrotehniku, piesakot izvešanu (tālr. 65071222, 29104053 (arī rakstot ziņu lietotnē «WhatsApp») vai rakstot uz e-pastu kilupe@gmail.com).

Laikrakstu “Ogres Vēstis Visiem” pērciet preses tirdzniecības vietās vai abonējiet!

Pasūtot “OVV” kopā ar “Laimīgo Programmu” – izdevīgāk!