Lielvārdē taps moderns tirgus laukums

[ A+ ] /[ A- ]

Uzsākta projekta «Tirgus laukuma izveide Lielvārdē» realizācija, ziņo Lielvārdes novada pašvaldība. Projekts tiek īstenots ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma «Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju» atbalstu. Projekts paredz izveidot modernu tirgus laukumu, sekmējot atbalstu preču un pārtikas produkcijas ražotājiem un uzlabojot uzņēmējdarbības vides pieejamību.

Lielvārdes tirgus teritorijā tiks novietotas slēgta tipa tirdzniecības nojumes, publiskas pieejamības tualete, kā arī atkritumu urnas un atpūtas soliņi. Tāpat tiks uzstādīts arī brīvkrāns, kur ikvienam iedzīvotājam būs iespēja piepildīt savu trauku ar pilsētas dzeramo ūdeni.

Būvdarbus veic SIA «Perfekt Būve», būvniecības izmaksas ir 108 134,83 eiro, no tām ELFLA finansējums būs 49 000,00 eiro, bet Lielvārdes novada pašvaldības finansējums – 59 134,83 eiro.