Lielvārdē un Kaibalā plānoti jauni bērnudārzi

[ A+ ] /[ A- ]

Lielvārdē un Kaibalā plānoti jauni bērnudārzi

Dzintra Dzene

Ogres novada domes 28.jūlija sēdē deputāti skatīja lēmumprojektu  par aizņēmuma ņemšanu no Valsts kases investīciju projektiem – «Jaunas pirmsskolas izglītības iestādes būvniecība Lielvārdē» un «Kaibalas skolas pārbūve par pirmsskolas izglītības iestādi». Īstenojot šos projektus, jau nākamā gada rudenī Lielvārdē un arī Kaibalā durvis varētu vērt jauni bērnudārzi.

Ogres novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Aija Romanovska informē, ka pašvaldības pārstāvi piedalījās Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) organizētajā investīciju projektu konkursā ar diviem investīciju projektiem –  «Jaunas pirmsskolas izglītības iestādes būvniecība Lielvārdē» un «Kaibalas skolas pārbūve par pirmsskolas izglītības iestādi».

Minētie projekti ir akceptēti ar Ministru kabineta 2022.gada 5.jūlija rīkojumu Nr.491 «Par atbalstītajiem pašvaldību investīciju projektiem jaunas pirmsskolas izglītības iestādes būvniecībai vai esošas pirmsskolas izglītības iestādes paplašināšanai, kuriem piešķirams valsts budžeta aizdevums». A.Romanovska skaidro, ka, lai varētu uzsākt minēto projektu īstenošanu, nepieciešams Ogres novada pašvaldības domes lēmums par aizņēmuma ņemšanu. Attiecīgi Ogres novada domes deputāti 28.jūlija sēdē lēma pa aizņēmuma ņemšanu no Valsts kases 2 640 000 eiro apmērā ar izņemšanu vidējā termiņā 2022. – 2023.gadā uz divdesmit gadiem par Valsts kases noteikto procentu likmi ar kredīta pamatsummas atlikto maksājumu uz diviem gadiem investīciju projekta «Jaunas pirmsskolas izglītības iestādes būvniecība Lielvārdē» īstenošanai, kā arī pašvaldības līdzfinansējumu 330 000 eiro. Lēmumprojekts paredz arī Ogres novada pašvaldībai apstiprināt aizņēmuma ņemšanu no Valsts kases 704 000 eiro ar izņemšanu vidējā termiņā 2022. – 2023.gadā no Valsts kases uz divdesmit gadiem par Valsts kases noteikto procentu likmi ar kredīta pamatsummas atlikto maksājumu uz diviem gadiem investīciju projekta «Kaibalas skolas pārbūve par pirmsskolas izglītības iestādi» īstenošanai, kā arī pašvaldības līdzfinansējumu 124 235,30 eiro apmērā.

A.Romanovska norāda, ka šobrīd izsludināšanai  tiek virzīta dokumentācija būvdarbu iepirkumiem. Plānots, ka būvdarbus varētu uzsākt jau šā gada septembrī un pabeigt līdz 2023. gada rudenim.

Jauna bērnudārza celtniecība paredzēta Lielvārdē, Avotos, Meža ielā 18A – pretī Lielvārdes pamatskolai 1834 kvadrātmetru platībā, nodrošinot vietu 120 bērniem sešās  grupiņās. Iepriekš bērnudārzs darbojās arī Kaibalas vecajā skolas ēkā, bet pēc negatīva Būvniecības valsts kontroles biroja atzinuma saņemšanas to slēdza. Kaibalas skolas ēkā plānots novērst biroja norādītos trūkumus un pielāgot ēku bērnudārza vajadzībām ar Montesori apmācības metodiku. Plānots nomainīt 1.stāva klases telpas pārseguma bojātās sijas, atjaunojot atbalsta sienu ārtelpā, veikt energoefektivitātes pasākumus, kāpņu pārbūvi, uzlabot ugunsdrošības pasākumus, uzbūvēt rotaļu laukumu. Īstenojot šos projektus, Lielvārdē būtiski samazināsies rinda uz vietu bērnudārzā, kā arī tiks atslogots esošais Lielvārdes bērnudārzs «Pūt vējiņi!».

Laikrakstu “Ogres Vēstis Visiem” pērciet preses tirdzniecības vietās vai abonējiet! Pasūtot “OVV” kopā ar “Laimīgo Programmu” – izdevīgāk!