Lielvārdes un Ķeguma novada pašvaldību deputāti vēlas apvienoties

[ A+ ] /[ A- ]

Lielvārdes un Ķeguma novada pašvaldību deputāti vēlas apvienoties

Ritvars Raits

Februāra sākumā notikušās Saeimas Administratīvi teritoriālās reformas komisijas sēdē deputāts Jānis Dombrava rosināja Lielvārdes un Ķeguma novada pašvaldību vadībai satikties, lai izvērtētu, vai lielvārdieši un ķegumieši varētu veidot atsevišķu novadu ar centru Lielvārdē. Šis ierosinājums guvis atbalstu – 17.februārī gan Lielvārdes, gan Ķeguma novada pašvaldībās notika domes ārkārtas sēdes, kuru laikā deputāti pieņēma identiskus lēmumus – apvienoties.

Lielvārdes novadā ietilpst Lielvārdes pilsēta, Lielvārdes pagasts, Lēdmanes pagasts un Jumpravas pagasts, bet Ķeguma novadā – Ķeguma pilsēta, Rembates pagasts, Birzgales pagasts un Tomes pagasts. Lielvārdes novada domes priekšsēdētāja Santa Ločmele jau pirms domes sēdes bija nosūtījusi vēstuli Ķeguma novada domei, aicinot domes deputātus izskatīt priekšlikumu par abu novadu apvienošanos, pieņemot domes lēmumu un izsakot priekšlikumu Saeimai par Lielvārdes un Ķeguma novadu apvienošanos vienā novadā un Lielvārdes kā attīstības centra iekļaušanu attīstības centru sarakstā. Ķegumieši vēstuli saņēma 14.februārī. Vēstulē bija minēts, ka Lielvārdes novada un Ķeguma novada pašvaldībām jau ir pozitīva sadarbība savas kompetences jautājumos, projektu īstenošanā un kopīgu problēmu risināšanā dažādās jomās. Lai uzlabotu Lielvārdes un Ķeguma novadu teritoriju tālāko ekonomisko izaugsmi un konkurētspēju, Lielvārdes novada pašvaldība savā vēstulē izteica aicinājumu Ķeguma novada domes deputātus izskatīt priekšlikumu par abu novadu apvienošanos, pieņemot domes lēmumu un izsakot priekšlikumu Saeimai par Lielvārdes un Ķeguma novadu apvienošanos vienā novadā. Ķegumieši šim aicinājumam atsaukušies. Ja abu pašvaldību deputātu iecere īstenosies, tad Lielvārde iegūs reģionālas nozīmes attīstības centra statusu, bet jaunizveidotajā Lielvārdes novadā ietilps Lielvārdes un Ķeguma pilsētas, kā arī Lielvārdes pagasts, Lēdmanes pagasts, Jumpravas pagasts, Rembates pagasts, Birzgales pagasts un Tomes pagasts.

Lielvārdes novada pašvaldības domes ārkārtas sēdē piedalījās 13 no 15 deputātiem, nepiedalījās Jānis Mazitāns un Raimonds Graudiņš. Par apvienošanos ar Ķeguma novadu nobalsoja desmit deputāti: Santa Ločmele, Edgars Gribusts, Aivars Peisenieks, Anita Streile, Vita Volonte, Dace Kļava, Daiga Brante, Ainars Puķītis, Vita Saleniece-Šmaukstele un Jānis Lūsis, bet atturējās trīs – Imants Balodis, Aija Mazitāne un Egija Širova.

Ķeguma novada pašvaldības domes ārkārtas sēdē pēc garākām diskusijām tika pieņemts lēmums atbalstīt Lielvārdes novada domes priekšlikumu par novadu apvienošanu un Lielvārdes kā attīstības centra iekļaušanu attīstības centru sarakstā. Kā galvenie argumenti Lielvārdes un Ķeguma novada apvienošanai tika minētas plašākas iespējas attīstīt tieši Ķeguma novadu, lēmējvaras iespējama lielāka pārstāvniecība un iedzīvotāju interešu labāka aizstāvība. Sēdē piedalījās 11 no 15 domes deputātiem, nebija klāt Ojārs Meiris, Jānis Priževoits, Kristaps Reķis un Tadeušs Vaļevko. Par apvienošanos ar Lielvārdes novadu nobalsoja septiņi deputāti: Raivis Ūzuls, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Imants Smirnovs, Viesturs Teicāns, Gundars Vērītis un Ilmārs Zemnieks. Pret balsoja Jānis Siliņš, bet atturējās Kristaps Rūde, Vladimirs Samohins un Pāvels Kotāns.

Tagad lielvārdiešiem un ķegumiešiem jāgaida, vai viņu lēmumi tiks atbalstīti Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā.

Laikrakstu “Ogres Vēstis Visiem” pērciet preses tirdzniecības vietās vai abonējiet!

Pasūtot “OVV” kopā ar “Laimīgo Programmu” – izdevīgāk!