Lielvārde pašvaldības deputāti ar kredītiem nav draugos

[ A+ ] /[ A- ]

Lielvārdes novada domes deputāte Dace Kļava bija pārsteigta, kad uzzināja, ka viņas amatpersonas deklarācijā kā darbavieta norādīta Valsts Ieņēmumu dienesta Kurzemes reģionālā iestāde.

Pārskatot Lielvārdes novada domes deputātu amatpersonu deklarācijas par 2009. gadu, uzkrītošas ir divas tendences. Pirmkārt, «treknajos» gados tagadējie tautas priekšstāvji bijuši gana apdomīgi un ar kredītu ņemšanu nav aizrāvušies, otrkārt, tikai trim no 15 tautas kalpiem ir reģistrēti transportlīdzekļi, tātad varētu būt, ka Lielvārdes deputāti priekšroku dod kājāmiešanai vai divriteņiem.

 

Imants Balodis

Lielvārdes novada domes priekšsēdētājs pērn vēl pildīja Ogres rajona pašvaldības padomes locekļa pienākumus, tāpat viņš ir zemnieku saimniecības «Kadiķi» īpašnieks. I.Balodim pieder zeme un ēkas, kas atrodas Lielvārdes novadā, bet kopīpašumā ar Gitu Balodi – mehāniskās darbnīcas, angārs uz garāža. Pērn iegādāta 1999. gada izlaiduma automašīna «Opel Astra», bet saimniecībā ir pieci vēl PSRS laikā ražoti traktori. Parādsaistību vai aizdevumu, kuri būtu jādeklarē, Balodim nav, toties ir bezskaidras naudas uzkrājumi – 7 627,42 lati un 20 130 ASV dolāri. Pagājušajā gadā nopelnīti 25 tūkstoši latu, no tiem gandrīz puse – Jumpravas pagasta pārvaldē (Ls 11 910).

Raimonds Graudiņš

Lielvārdes novada domes priekšsēdētāja vietnieks pagājušajā gadā bija arī Ķeguma novada domes vīru vokālā ansambļa «Magnēts» vadītājs, pētnieks Latvijas Universitātē, Revīzijas komisijas priekšsēdētājs Latvijas Vokālo ansambļu asociācijā, kā arī strādāja VAS «Latvijas dzelzceļš» par biznesa analītiķi. Kopumā šajos amatos nopelnīti 17 618 lati, «lauvas tiesa» no tiem – «Latvijas dzelzceļā» (Ls 14 355). Kopīpašumā ar Māru Graudiņu pieder zeme un māja Lielvārdē, bet vienam pašam – parādsaistības 141 tūkstoša eiro apmērā.

Andris Eglītis

Kā savu vienīgo amatu, neskaitot pašvaldības deputāta darbu, A.Eglītis norādījis «direktors Lielvārdes novada pašvaldībā». Zināms, ka Eglītis ir Lēdmanes pamatskolas direktors. Tomēr – cik viņš pērn nopelnījis izglītības lauciņā, bet cik – būdams tautas priekšstāvis, A.Eglīša amatpersonas ienākumu deklarācijā gan nav atšifrēts. Kopējie ienākumi – 12 527 latu. Īpašumā Eglītim ir zeme, kas atrodas Lēdmanes pagastā, toties ne parādsaistību, ne aizdevumu, ne skaidras naudas uzkrājumu, nedz arī transportlīdzekļu deputātam vēl pagājušajā gadā nebija.

Antonijs Kleperis

Deputāts Antonijs Kleperis pagājušajā gadā ieņēma Lielvārdes Mūzikas skolas direktora amatu un «piestrādāja» par koncertmeistaru kultūras namā «Lielvārde». Cik nopelnījis direktors, bet cik – deputāts, atsevišķi nav norādīts, taču alga, kas gada laikā saņemta Lielvārdes novada pašvaldībā, ir 14 572 lati. Vēl gandrīz 1700 latu saņemti no Lielvārdes novada pašvaldības kā ienākumi no saimnieciskās darbības un komercdarbības. 100 latu nopelnīti algā un saņemti no Ķeguma novada domes, tiesa, nav norādīts, par kāda darba veikšanu. A.Kleperim pieder dzīvoklis, individuālais augļu dārzs un vieglā automašīna «SAAB 9-3», naudas uzkrājumu nav, bet ir nelielas parādsaistības nepilnu 5000 latu apmērā.

Dace Kļava

Par deputātes Daces Kļavas darbavietu valsts amatpersonas deklarācijā norādīta Valsts Ieņēmumu dienesta Kurzemes Reģionālā iestāde. Tā acīmredzot ir kļūda, ko pieļāvuši deklarācijas noformētāji. Arī pati deputāte apliecināja, ka joprojām strādā par pirmsskolas izglītības iestādes «Zvaniņš» direktori. Šajā amatā viņa nopelnījusi 7060 latu, bet par deputāta pienākumu veikšanu pērn saņemti 1175 lati. Nekādi īpašumi vai citas naudas summas D.Kļavas deklarācijā nav uzrādītas.

Ilze Kreišmane

Deputātes Ilzes Kreišmanes amatpersonas deklarācijā nav norādīts neviens cits amats vai darbs, ko viņa būtu veikusi 2009. gadā, tomēr minēts, ka tieši pērn nepilns tūkstotis latu algā saņemti no Eiropas Kultūras un biznesa izglītības centra. Kopā ar 1219 latiem, kas nopelnīti par deputāta pienākumu veikšanu Lielvārdes novada pašvaldībā, pagājušajā gadā I.Kreišmanes ienākumi bijuši 2197 lati. Deputātei kopīpašumā ar Juri Paulu Kreišmani pieder privātmāja Lielvārdē, citi īpašumi vai parādsaistības deklarācijā nav minētas.

Aigars Kruvesis

E.Kauliņa Lielvārdes vidusskolas direktors Aigars Kruvesis pagājušajā gadā piestrādājis arī Vispārējās izglītības kvalitātes novērtēšanas valsts aģentūrā par ekspertu, algā saņemot 190 latus. Kopā ar par direktora pienākumu veikšanu nopelnītajiem Ls 11 400 un pašvaldības deputāta saņemtajiem Ls 3510 A.Kruveša ienākumi bijuši 15 100 latu. Transportlīdzekļu, aizdevumu vai kredītu deputātam nav, bet deklarēti divi dzīvokļi – viens Vallē, bet otrs Lielvārdē. Viens no šiem mājokļiem ir lietošanā, bet otrs kopīpašumā ar Mudīti Kruvesi.

Ilgonis Rags

Deputāts Ilgonis Rags pagājušajā gadā ieņēma SIA «Lāčplēša grauds» valdes priekšsēdētāja un SIA «Madaras IR» valdes locekļa amatus, kā arī strādāja par lauku konsultantu Lielvārdes novada pašvaldībā. Būdams lauku konsultants un deputāts, I.Rags nopelnījis 2316 latus, bet, kopjot uzņēmējdarbības lauciņu, algā saņēmis 12 992 latus. Abi uzņēmumi Ragam kā kapitāla daļu īpašniekam izmaksājuši dividendes, kopā – Ls 14 750. Līdz ar to kopējie deputāta ienākumi pērn bijuši 30 tūkstoši latu. Ilgonim Ragam pieder dzīvojamā māja un zeme Lielvārdē, transportlīdzekļu vai aizdevumu deputātam nav, bet ir parādsaistības 25 405 latu apmērā.

Māris Mālmeisters

Deputātam Mārim Mālmeisteram pagājušajā gadā bija vēl četri amati – SIA «Māris & Co» valdes priekšsēdētājs, Lielvārdes Attīstības fonda valdes priekšsēdētājs, SIA «IMIga» valdes loceklis un Latvijas Tirgotāju asociācijas padomes loceklis. Atalgojums gan saņemts tikai SIA «Māris & Co» (Ls 11 579) un Lielvārdes novada pašvaldībā (Ls 1 220). Bez tam viens no trim uzņēmumiem, kurā Mālmeisteram pieder kapitāla daļas («Māris & Co»), izmaksājis dividendes – Ls 48 283). Kopējie M.Mālmeistera pērnā gada ienākumi – 61 tūkstotis latu. Deputātam Mālmeisteram pieder zeme un ēkas, kas atrodas Lielvārdē, kā arī zeme Jumpravā. Transporta līdzekļu un kredītsaistību nav, toties ir skaidras un bezskaidras naudas uzkrājumi (10 696 lati, 9000 eiro un 7200 ASV dolāru), kā arī divi aizdevumi par kopējo summu Ls 46 100.

Andis Pētersons

Lielvārdes pamatskolas direktors un novada domes deputāts Andis Pētersons pagājušajā gadā darba algā saņēmis 14 259 latus, bet vēl 640 lati pašvaldībā saņemti kā ienākums no saimnieciskās darbības un komercdarbības. A.Pētersonam pieder dzīvoklis Lielvārdes novadā un māja Ķeguma novadā, kā arī deklarētas parādsaistības nepilnu 45 tūkstošu eiro apmērā. Transportlīdzekļu, aizdevumu un naudas uzkrājumu deputātam nav.

Juris Reihlers

Deputātam Jurim Reihleram pērn bija vēl četri amati – supervizors vispārējā tipa pansionātā «Madliena», SIA «Ogres Svēte» valdes loceklis, lektors SIA «Baltijas Psiholoģijas un menedžmenta augstskola» un valdes loceklis nodibinājumā «Lielvārdes baznīcas attīstības centrs». J.Reihlera ienākumus veidoja samaksa par deputāta pienākumu pildīšanu (Ls 1004), pansionātā «Madliena» nopelnītais (Ls 2520), alga SIA «Ogres Svēte» (Ls 4712), kā arī dividendes no SIA «Serviss Mūžība», kur viņam pieder kapitāla daļas (Ls 5740). Kopējie ienākumi – nepilni 14 tūkstoši latu. Deputātam pieder 2007. gada izlaiduma vieglā automašīna «Honda CR-V Elegance Plus AT» un skaidrā naudā uzkrāti 12 tūkstoši latu. Nekustamā īpašuma, aizdevumu vai parādu J.Reihleram nav.

Reinis Saulītis

Deputāts Reinis Saulītis ir gan reģistrējies kā pašnodarbinātais, gan arī ieņēmis vēl divus amatus – Latvijas Veterinārārstu biedrības valdes locekļa un SIA «Rīgas kombinētās lopbarības rūpnīcas» veterinārārsta. Kopējie deputāta ienākumi, kuru skaitā bija arī Valsts Sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) izmaksātais pabalsts (Ls 1703) un mantojums, kas saņemts no Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūras Latvijas Autoru apvienības (Ls 166,16), bija 6850 latu. Lielākā daļa ienākumu nopelnīta, tieši pildot deputāta pienākumus Jumpravas pagasta padomē un Lielvārdes novada domē – 3034 lati. R.Saulītim kopīpašumā ar Vinetu Saulīti pieder māja un zeme Jumpravā, transportlīdzekļu, naudas uzkrājumu, kredītu vai aizdevumu nav.

Anita Streile

Anita Streile, kuru visi pazīst kā A.Pumpura Lielvārdes muzeja direktori, savā amatpersonas deklarācijā šo amatu gan nav norādījusi. Viņa pati paskaidroja, ka šo informāciju mēģinājusi ievadīt, taču deklarācijas elektroniskā versija to neesot ņēmusi pretī. No Lielvārdes novada pašvaldības pērn saņemtais atalgojums ir 7137 lati, bet kā pabalsts no VSAA saņemti 192 lati. A.Streilei pieder dzīvoklis Lielvārdē un māja Lielvārdes pagastā, kas ir kopīpašumā ar Ilutu Tukišu. Reģistrētu transportlīdzekļu, naudas uzkrājumu, parādu vai aizdevumu deputātei nav.

Aivars Troska

Deputāts Aivars Troska pērn strādājis vēl astoņos amatos, tiesa, tie visi saistīti ar viņa pagājušajā gadā ieņemto Lielvārdes novada domes priekšsēdētāja posteni. Algu A.Troska saņēmis no Lielvārdes novada pašvaldības (Ls 13 253), Ogres rajona pašvaldības, kur viņš bija padomes priekšsēdētāja vietnieks (Ls 2189), Rīgas plānošanas reģiona (Ls 280), kā arī no VSAA (pabalsts Ls 3013). Kopējie ienākumi – 18 735 latu. Troskam pieder dzīvoklis un māja ar zemi Lielvārdē, bezskaidrā naudā uzkrāti 4875 lati un 2471 eiro, ir parādsaistības 16 426 eiro apmērā, bet nav ne transportlīdzekļu, ne aizdevumu, ne uzņēmumu kapitāla daļu.

Vita Volonte

Deputāte Vita Volonte ir skolotāja Lielvārdes pamatskolā, kā arī pildījusi sabiedrisko attiecību konsultanta pienākumus Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijā. Pedagoģijas lauciņā pērn nopelnīti 8945 lati, sabiedrisko attiecību jomā – 3795 lati, veicot deputātes pienākumus – 3710 latu, bet kā pabalsts no VSAA saņemti 96 lati. Kopējie ienākumi – 16 546 lati. V.Volontei pieder dzīvoklis Lielvārdē, bet nav ne transportlīdzekļu, ne kredītu, ne naudas uzkrājumu, ne aizdevumu.

Ritvara Raita foto