Lielvārdes bāriņtiesai jauns nolikums un jauna darbiniece

[ A+ ] /[ A- ]

Jaunā Lielvārdes bāriņtiesas darbiniece Iveta Dzērve uzreiz pēc apstiprināšanas amatā, pirmo reizi pie savā darbavietā.

Jūnija pēdējā dienā uz kārtējo domes sēdi bija sanākuši Lielvārdes novada pašvaldības deputāti. Teju divu stundu laikā tika izskatīts pussimts jautājumu, starp tiem arī bāriņtiesu nolikumu apstiprināšana un Lielvārdes bāriņtiesas locekles Ivetas Dzērves apstiprināšana.

Pie jauniem nolikumiem tika ne vien Lielvārdes, bet arī Lēdmanes un Jumpravas bāriņtiesa. Pie jaunas darbinieces – gan tikai Lielvārdes bāriņtiesa. Konkursā uz Lielvārdes bāriņtiesas locekļa vietu pieteicās 15 pretendenti, uz pārrunām tika aicināti seši, bet komitejas sēdē par atbilstošu kandidātu tika atzīta tikai viena – Iveta Dzērve. Domes sēdē deputāti vienbalsīgi nolēma apstiprināt viņu šajā amatā.

Jaunā Lielvārdes bāriņtiesas locekle Iveta Dzērve ir lielvārdiete ar augstāko izglītību un maģistra grādu sociālajā darbā. I.Dzērvei ir jaunajam amatam atbilstoša pieredze, jo iepriekš viņa strādājusi par krīzes centra vadītāju.

Izstrādās jaunu nolikumu

Šajā pašā domes sēdē Lielvārdes novada pašvaldības deputāti nolēma trūcīgajiem un maznodrošinātajiem iedzīvotājiem piemērot nekustamā īpašuma nodokļa (par mājokli) atvieglojumus 50 procentu apmērā. Tāpat lēma piešķirt 300 latus Jumpravas kultūras nama deju kolektīvam «Saime» un folkloras kopai dalībai starptautiskajos folkloras svētkos Holandē. 300 lati tika piešķirti arī tirdzniecības vietu labiekārtošanai Lielvārdē – centrā un Avotu ielas masīvā. Bez tam deputāti nolēma izveidot darba grupu, lai izstrādātu jaunu nolikumu «Par atzinības izteikšanu Lielvārdes novada bērniem (skolēniem) par augstiem sasniegumiem Valsts mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, skatēs un sporta sacensībās».

Priekšsēdētājs un deputāti atpūtīsies

Vasara ir atvaļinājumu laiks, tāpēc deputāti lēma atļaut savu atvaļinājumu izmantot domes priekšsēdētājam Imantam Balodim, kurš atpūtu baudīs no 12. jūlija līdz 17. augustam. Šajā laikā viņu aizvietos priekšsēdētāja vietnieks Raimonds Graudiņš. Arī pārējiem deputātiem tika piešķirts apmaksāts ikgadējais atvaļinājums, lai gan sēdes laikā netika izslēgts, ka vasaras mēnešos būs nepieciešams sasaukt ārkārtas sēdi – neatliekamu lēmumu pieņemšanai.

Ritvara Raita foto