Lielvārdes muzejam jau 40

[ A+ ] /[ A- ]

Muzeja kolektīvu jubilejā sveic Lielvārdes novada pašvaldības pārstāvji: izpilddirektors Gvido Vītoliņš (pirmais no kreisās), kultūras menedžere Dace Jansone un domes priekšsēdētājs Imants Balodis.

8. septembrī sanācām kopā un nosvinējām A.Pumpura Lielvārdes muzeja 40 gadu dzimšanas dienu. Palaidām gaisā 40 baltus balonus, saņēmām Lielvārdes Romas katoļu baznīcas prāvesta Māra Zviedra doto svētību turpmākajiem gadiem un dzirdējām, ka muzejs bija vajadzīgs, ir vajadzīgs un būs vajadzīgs arī nākotnē.

Par to, kā bija tad, kad muzeju izveidoja – pirms 40 gadiem, mēs neviens no patlaban muzejā strādājošajiem neko daudz nezinām, jo puse no mums nebija piedzimuši, otra puse bija mazi, neapzinīgi bērneļi. Taču tas, ko mēs mantojām no bijušajiem kolēģiem, ir nenovērtējams – tā ir muzeja popularitāte visā Latvijā, tas ir jau iestrādāts un attīstīts stāsts par Andreju Pumpuru, Lāčplēsi, Lielvārdes jostu un Lielvārdi. Par šo saņemto lielo vērtību sakām lielu paldies visiem, kas pie tā strādājuši.

Mūsu, tagadējo muzeja cilvēku, ziņā ir saglabāt to, kas jau izveidots, un, protams, attīstīt, lai vēl labāk un vēl cēlāk izskanētu muzeja un Lielvārdes vārds. Par padarīto lai runā daži fakti: pēdējo 10 gadu laikā muzejā bijuši 152 457 apmeklētāji no visas Latvijas un arī ārvalstīm (tas ir viens no visapmeklētākajiem Latvijas pašvaldību tūrisma objektiem), te sagaidīts un apsveikts 591 jaunlaulāto pāris, iekārtotas 150 izstādes, saņemts atbalsts 43 projektu konkursos, bijuši 214 pasākumi, novadītas 853 muzejpedagoģisko programmu nodarbības, vēl klāt nāk neskaitāmas ekskursijas, konsultācijas, lekcijas muzejā un ārpus tā utt. Muzejs pastāv un sevi pierāda cauri gadiem. Laiks, protams, ienes pārmaiņas. Tuvākās lielās pārmaiņas esam iecerējuši sagaidīt nākamajā gadā, kad tiks veikts kapitālais remonts ekspozīciju telpās. Tāpat ir iecere paplašināt ekspozīciju muzeja 2. stāvā, lai iepazīstinātu apmeklētājus ar lielvārdiešu senajām mantām, dokumentiem u.tml.

Pateicamies visiem, kuri muzejam uzticējuši savas vērtīgās vēsturiskās mantas un dzimtas relikvijas, tāpat arī visiem, kas mūs atbalstījuši pasākumos, visiem, kas snieguši materiālo palīdzību, visiem, kas darījuši kaut vismazāko labumu muzejam! Paldies!

Mēs ar saviem apmeklētājiem vēl tiksimies šogad, nākamgad un tālākā nākotnē, taču lielākais kliņģeris tiks cepts 2011.gada 22.septembrī – Andreja Pumpura 170. dzimšanas dienā! Savukārt ierastās Dzejas dienas šogad pārcelsim uz Andreja dienu novembra beigās (sīkāka informācija sekos mazliet vēlāk – presē, mājas lapā, afišās).

P.S. Paldies visiem apsveicējiem un labu domu sūtītājiem! Īpaša pateicība Lēdmanes sieviešu vokālajam ansamblim «Stari» (vadītājai Inesei Neretai), Zaļkalniņu ģimenei, Lielvārdes jauktajam vokālajam ansamblim «Cita Versija» (vadītājiem Baibai un Antonijam Kleperiem), Lielvārdes Romas katoļu draudzes prāvestam Mārim Zviedrim, apskaņotājam Kristapam Paeglem, Valtam Ruisam un Zaigai Auziņai.

Ilgoņa Streiļa foto