Lielvārdes novada domes priekšsēdētājam ievērojams algas paaugstinājums

[ A+ ] /[ A- ]

Jaunākajā Lielvārdes novada pašvaldības izdevumā «Lielvārdes Novada Ziņas» publicētā informācija vēsta, ka 8. septembrī deputāti sanākuši uz ārkārtas domes sēdi, kurā tika lemts par viņu pašu mēnešalgas noteikšanas kārtību un apmēru. Vislielākais ieguvējs no pieņemtās jaunās kārtības viennozīmīgi ir novada domes priekšsēdētājs Imants Balodis, kura mēnešalga no 1. septembra palielinājusies par 357 latiem.

Algu sistēmas sakārtošana Lielvārdes novada pašvaldībā notika, lai ievērotu Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma normas. Šī likuma 5. pantā noteikts, ka pašvaldības domes priekšsēdētāja mēnešalga nedrīkst pārsniegt mēneša vidējās darba samaksas apmēru (šobrīd Ls 471), kam piemērots koeficients 3,64 (Ls 1714,44). Turpretī pašvaldības domes deputāta maksimālā mēnešalgu rēķina tieši tāpat, tikai piemērojot koeficientu 1,2, tātad – ne vairāk kā Ls 565,20. Tādas šīs summas ir pirms nodokļu aprēķināšanas.

Deputāti par savu algu diezgan skeptiski

Pēc jaunās kārtības par deputāta pienākumu pildīšanu vairs nebūs noteikta konstanta atlīdzība. Lielvārdē līdz šim tā bija Ls 150 mēnesī, bez tam par piedalīšanos katrā komitejas sēdē deputāts saņēma atlīdzību Ls 30 apmērā, bet komiteju priekšsēdētāji – Ls 40. Tagad tautas priekšstāvjiem būs jāskaita katra stunda, kas pavadīta domes sēdēs, komitejās, darba grupās, kā arī pildot citus savus pienākumus (iedzīvotāju pieņemšanu, darbu ar domes lēmumu projektiem, darbu ar likumdošanas aktiem u.tml.), pēc tam piemērojot attiecīgās stundu tarifa likmes. Maksimālā alga, ko pašvaldības deputāti varētu nopelnīt, strādājot pēc vislabākās sirdsapziņas, pēc nodokļu nomaksas būtu 380 latu.

Līdz šim par darbu Lielvārdes novada domē deputāti ik mēnesi esot saņēmuši Ls 180 – 200 (pēc nodokļu nomaksas). Zinot, ka šajā pašvaldībā darba nav tik daudz, lai tam vajadzētu ziedot ļoti daudz stundu, par ko varētu saņemt vismaz tikpat daudz, cik līdz šim, no deputātu vidus esot bijis priekšlikums viņu darba samaksu rēķināt, izmantojot maksimālo koeficientu (1,2). Domes priekšsēdētājs Imants Balodis uz to atbildējis, ka tādā gadījumā tikai taisnīgi būšot arī viņa mēnešalgas aprēķināšanā izmantot maksimālo koeficientu (3,64). Tad priekšsēdētāja mēnešalga būtu Ls 1714,44. Sēdes laikā tomēr ticis panākts kompromiss, vienojoties, ka priekšsēdētāja mēnešalgas aprēķināšanai izmantos koeficientu 3,2 (Ls 1507,20). Attiecīgi mazāks koeficients tiks izmantots arī deputātu mēnešalgas aprēķināšanai. Līdz ar to domes priekšsēdētāja atalgojums būtiski palielināsies, toties deputāti par savu algu ir noskaņoti diezgan skeptiski, prognozējot, ka tā varētu pat samazināties.

Ikšķilē un Ķegumā – pieticīgāk

Lielvārdes novada domes priekšsēdētāja atalgojums turpmāk būs Ls 1507,20, bet, piemēram, Ogres novada domes priekšsēdētājs Edvīns Bartkevičs mēnesī pelna tikai nedaudz vairāk – Ls 1598,00 (pirms nodokļu nomaksas). Arī Ogres novada pašvaldība strādā pie nolikuma, kas reglamentēs atalgojumu, tomēr algas paaugstināšana vismaz pagaidām netiek plānota.

Ikšķiles novada domes priekšsēdētājs Indulis Trapiņs pašlaik nopelna Ls 996,00 mēnesī. Ikšķilē izmaiņas pašvaldības darbinieku atalgojumā būs, bet tikai no nākamā gada. I.Trapiņš tās skaidro ar to, ka valsts ir atteikusies no vairāku funkciju veikšanas, nododot to pašvaldību kompetencē, līdz ar to palielinās gan pašvaldības darbinieku atbildība, gan veicamā darba apjoms. Paša domes priekšsēdētāja mēnešalga no 1. janvāra būšot Ls 1199,00.

Vispieticīgākie ir Ķeguma novada pašvaldības darbinieki. Viņu domes priekšsēdētājs Roberts Ozols saņem Ls 820,00 (pirms nodokļu nomaksas). Kā «OVV» pastāstīja R.Ozols, nekādas izmaiņas, kas varētu skart viņa mēnešalgas apmēru, vismaz tuvākajā laikā nav paredzētas.

Cerams, galējībās nekritīsim

Reģionālās attīstības un pašvaldības lietu ministrijas metodiskajos ieteikumos par pašvaldības domes deputātu atlīdzības sistēmas piemērošanu norādīts, ka koeficienta apmērs nosakāms, izvērtējot veicamo darbu iespējamos apjomus, ņemot vērā iedzīvotāju skaitu, teritorijas lielumu, iestāžu skaitu, teritoriālo vienību skaitu, sabiedriskās infrastruktūras tīkla attīstību konkrētā novada administratīvajā teritorijā un citus pamatotus kritērijus, tādējādi nodrošinot arī samērīguma principa ievērošanu. Koeficients var tikt piemērots zemāks par likumā maksimāli noteikto atbilstoši darba slodzei un pašvaldības finansiālajai situācijai. Kā izskatās, Lielvārdes novada domē šis ieteikums nav ņemts vērā, jo, lai pašvaldības deputāti saņemtu vismaz tikpat lielu atalgojumu kā līdz šim, priekšsēdētāja mēnešalga palielināta par teju trešdaļu. Līdz šim tā bija Ls 1150,00.

Ir jau arī vēl viens grāvis jeb galējība, kurā varētu krist pašvaldības deputāti – vēloties nopelnīt pēc iespējas lielāku algu, viņi var veidot jaunas darba grupas, pēc iespējas ilgāk strādāt komitejās, bet domes sēdes sasaukt nevis vienu, bet divas vai četras reizes mēnesī. Bēdīgi precedenti jau esot novēroti citos Latvijas novados. Atliek cerēt, ka mūsu tautas kalpi šādu praksi nepiekops…

Pateicoties deputātiem, priekšsēdētājam paveicās

Lielvārdes novada domes priekšsēdētājs Imants Balodis sarunā ar «OVV» atklāja, ka iniciatīva par viņa mēnešalgas paaugstināšanu nav nākusi no viņa paša. Saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu prasībām deputātu mēnešalgas noteikšanas kārtība bija jāmaina. Tā kā deputāti gribēja saņemt tikpat lielu atalgojumu kā līdz šim, bet likumā noteikts, ka algu sistēmai jābūt līdzvērtīgai un salīdzināmai, lemjot par savām mēnešalgām, viņiem reizē bija jālemj arī par domes priekšsēdētāja amatalgu. I.Balodim nekas nebūtu pretī, ja viņa mēnešalga paliktu līdzšinējā apmērā, bet tad pārējie deputāti pelnītu ievērojami mazāk. Tā kā viņi tā nebija ar mieru, priekšsēdētājs uzskata, ka viņam vienkārši paveicās. Par savas jaunās mēnešalgas salīdzinājumu ar pārējo bijušā Ogres rajona novadu domes priekšsēdētāju amatalgām Imants Balodis, paskaidroja, ka Lielvārdes novads ir otrais lielākais (aiz Ogres novada) gan pēc iedzīvotāju skaita, gan pēc teritorijas, gan arī pēc pašvaldības iestāžu skaita.

Ja tikai būtu nauda…

Protams, nav jau žēl, ka labs domes priekšsēdētājs saņem lielāku algu, lai tā būtu kaut vai maksimālā – ja tikai būtu nauda. Tomēr citu pašvaldību darbinieki, uzzinājuši par Lielvārdes novada domes lēmumu, noskaņoti diezgan pesimistiski. Kā zināms, jau nākamajā gadā paredzēti kārtējie valsts budžeta konsolidācijas pasākumi, kas pamatā būšot vērsti tieši uz pašvaldību maciņiem…