Lielvārdes novada pašvaldībā veikta reorganizācija

[ A+ ] /[ A- ]

Kopš šodienas, 1. februāra, pa jaunam strādās Lielvārdes novada pašvaldība – ar pagājušā gada 29. decembra domes sēdes lēmumu izveidotas jaunas administrācijas struktūrvienības un amati. Strukturālā reforma ne tikai ļaušot uzlabot iestādes darbu, bet došot arī zināmu materiālo ietaupījumu.

Lielvārdes novada domes administrācija kā budžeta iestāde tika izveidota 2009. gadā – drīz pēc pēdējām pašvaldību vēlēšanām. Lielvārdes novada pašvaldības domes deputāti lēmumu par to pieņēma 2009. gada 8. augustā. Tajā pašā domes sēdē, ņemot vērā pašvaldības izpilddirektora Gvido Vītoliņa ierosinājumu, administrācijas vadītāja amatā tika iecelta Taiga Zvejniece. Par viņas kandidatūru nobalsoja astoņi no 15 deputātiem.

Interesanti, ka tāda struktūra un tāds amats ir reti kurā Latvijas pašvaldībā, vismaz apkārtējos novados tādu nav. Domes priekšsēdētājs Imants Balodis, kuru «OVV» intervēja pirms mazāk kā gada, uz jautājumu par toreiz veiktajām izmaiņām pašvaldības struktūrā un šī amata izveidošanas nepieciešamību atbildēja: «Vajadzētu mazdrusciņ mēģināt saprast arī mani – ja es atnāku jaunā vietā strādāt, bet, sākot darbu, ir jāizvērtē iepriekšējais devums, turklāt vienmēr noteikti ir ko uzlabot un vajag uzlabot, tad ir labi, ja tev palīdz arī skats no malas. Un viņa (Taiga Zvejniece – R.R.) šajā gadījumā bija cilvēks no malas, turklāt lielvārdiete. Man nebija ne savtīgas, ne personīgas intereses. Rīkot kaut kādu konkursu tajā brīdī nebija laika, jo es te biju jauns ienācējs un man vajadzēja ātri sākt strādāt… Mēs taču zinām, kāda jūnijā bija situācija gan ar budžetu, gan ar visu šajā krīzē. Bet nu demokrātiskā sabiedrībā katrs var domāt un izteikt savu viedokli. Ja kādam liekas, ka tas bija «pa blatu» vai caur pazīšanos, lai viņi tā domā.»

Kā izrādījies, domes administrācijas izveidošana neesot attaisnojusies. Lai uzlabotu pašvaldības darbu, deputāti nolēmuši izveidot jaunas Lielvārdes novada pašvaldības administrācijas struktūrvienības un amatus: Attīstības plānošanas un projektu nodaļu, Juridisko nodaļu, Kanceleju, Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļu, Kultūras darba vadītāja amatu un pašvaldības izdevuma «Lielvārdes Novada Ziņas» redaktora amatu. Visi šo nodaļu un jau iepriekš izveidoto struktūrvienību vadītāji, kā arī abi nodaļās neiekļautie amati turpmāk būs tieši pakļauti pašvaldības izpilddirektoram. Lai arī nodaļu vadītājiem būs lielāka amatalga nekā speciālistiem, domes priekšsēdētājs Imants Balodis aprēķinājis, ka, likvidējot Administrācijas vadītāja amatu, pašvaldībai pat radīsies līdzekļu ietaupījums – apmēram 2000 latu gadā.

«OVV» sazinājās ar domes priekšsēdētāju I.Balodi un painteresējās, vai T.Zvejniecei tiks piedāvāts cits amats. Atbilde bija pozitīva – likums nosaka, ka atbilstoša vakance, ja vien tāda ir, jāpiedāvā. Bija vakanta Lielvārdes novada Bāriņtiesas vadītāja amata vieta, taču T.Zvejniece to neieņems. Vēl nav apstiprināts Lielvārdes novada pašvaldības policijas priekšnieks, neesot izslēgts, ka šo amatu varētu ieņemt Zvejniece.

Pagājušajā gadā «OVV», pamatojoties uz mūsu lasītājas Žakelīnas Bērziņas vēstuli, vērsās Lielvārdes novada pašvaldībā ar iesniegumu par to, ka Taigas Zvejnieces, kura ir arī Administratīvās komisijas locekle, rīcībā varētu būt saskatāms interešu konflikts, jo viņa piedalījās administratīvā materiāla izskatīšanā, kas tika sastādīts, pamatojoties uz Zvejnieces darījumu partnera iesniegumu. Dome izveidoja speciālu komisiju, kura izvērtēja šo gadījumu un secināja, ka Zvejnieces personiskā ieinteresētība esot pastāvējusi, tomēr I.Baloža parakstītajā atbildē bija norādīts, ka tas bijis tikai ētiska rakstura pārkāpums. Jau pēc tam šo lietu izskatīja KNAB, kas interešu konfliktu tomēr saskatīja un vainīgo personu sauca pie administratīvās atbildības.