Lielvārdes novada pašvaldībai būs bezdeficīta budžets

[ A+ ] /[ A- ]

Šomēnes par 2011. gada budžeta apstiprināšanu lēmuši arī Lielvārdes novada pašvaldības domes deputāti. Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumos plānoti 5 952 980 lati, tieši tikpat liela būs arī izdevumu daļa. Arī speciālā budžeta ieņēmumu un izdevumu summas būs identiskas – 127 733 lati.

Vislielākā izdevumu daļa paredzēta izglītībai – 2 931 156 lati. Vadības dienestu uzturēšanai un kredītu atmaksai tiks tērēti 956 410 lati, pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai – 972 941 lats, iedzīvotāju sociālajai aizsardzībai – 570 837 lati, atpūtai, kultūrai un reliģijai – 354 479 lati, sabiedriskai kārtībai un drošībai – 105 448 lati, ekonomiskai darbībai – 50 881 lats, veselībai – 10 828 lati, neparedzētiem gadījumiem rezervēti 70 000 latu.

Svarīgs jaunums lielvārdiešiem, lēdmaniešiem un jumpraviešiem noteikti būs tas, ka pašvaldība atjaunos vienreizējā pabalsta izmaksāšanu par katru jaundzimušu bērnu, kura dzīvesvieta tiks deklarēta novada teritorijā, – 50 latu apmērā, ja abi bērna vecāki deklarējuši savu dzīvesvietu Lielvārdes novada administratīvajā teritorijā vismaz 12 mēnešus pirms bērna piedzimšanas, vai 25 latu apmērā, ja to darījis viens no vecākiem. Tāpat pašvaldība izmaksās vienreizēju pabalstu par mirušajām personām 50 latu apmērā, ja personas deklarētā dzīvesvieta pirms miršanas vismaz 12 mēnešus bijusi Lielvārdes novada administratīvajā teritorijā.