«Latvenergo» lietā pagaidu aizsardzības līdzekli nepiemēros

[ A+ ] /[ A- ]

Administratīvās apgabaltiesas priekšsēdētājas palīdze Līga Trubiņa informē, ka ir izbeigta tiesvedība visās pēc pašvaldību pieteikumiem ierosinātajās administratīvajās lietās pret «Latvenergo» jaunajiem tarifiem.

L.Trubiņa stāsta, ka Administratīvā apgabaltiesa 5.maijā, izskatot Baldones, Kocēnu, Pļaviņu, Ķekavas, Ķeguma, Skrīveru, Mārupes un Ogres novadu pašvaldību lūgumus par pagaidu aizsardzības līdzekļa piemērošanu, pārbaudījusi arī pieteikumu pieļaujamību. Tiesa atzinusi, ka apstrīdētā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) lēmuma adresāti ir elektroenerģijas saistītie lietotāji, taču pašvaldības neatbilst elektroenerģijas saistītā lietotāja statusam, jo tās pieder pie tiem elektroenerģijas lietotājiem, kuriem elektroenerģija jāiepērk vispārējā kārtībā – brīvajā elektroenerģijas tirgū. Līdz ar to pēc tiesas ieskata pašvaldībām nav subjektīvo tiesību pārsūdzēt regulatora lēmumu un apšaubīt tarifa saistītajiem lietotājiem tiesiskumu.

Administratīvās apgabaltiesas lēmumus par tiesvedības izbeigšanu desmit dienu laikā var pārsūdzēt Augstākās tiesas (AT) Senātā.

Tikmēr tiesvedība par «Latvenergo» jaunajiem tarifiem joprojām turpinās vairākās administratīvajās lietās, kuras ierosinātas pēc tādu personu pieteikumiem, kas nav pašvaldības. Piemēram, tiesvedība nav izbeigta pēc fiziskas personas Ilmāra Poikāna jeb Neo pieteikuma ierosinātajā administratīvajā lietā. L.Trubiņa informē, ka Administratīvajā apgabaltiesā saņemti vēl divu privātpersonu pieteikumi, ar kuriem apstrīdēts SPRK lēmums par jauno «Latvenergo» tarifu apstiprināšanu, taču abos pieteikumos nav izteikti lūgumi par pagaidu aizsardzības līdzekļa piemērošanu.

«OVV» jau rakstīja, ka Ogres novada pašvaldība vērsās Administratīvajā apgabaltiesā, apstrīdot SPRK 16.februāra lēmumu par «Latvenergo» jauno tarifu apstiprināšanu. Varbūt formāli pašvaldības arī nav elektroenerģijas saistītie lietotāji, taču nenoliedzami, pieaugot tarifiem, pašvaldības un tai pakļauto iestāžu izdevumi par elektroenerģiju ir jūtami palielinājušies, bet papildus līdzekļi minēto izdevumu segšanai budžetā nav paredzēti.

Jaunie tarifi stājās spēkā 1.aprīlī, un saskaņā ar tiem elektroenerģija kļuvusi dārgāka tām mājsaimniecībām, kas to tērē vairāk. Tarifs ir atkarīgs no patēriņa apjoma gada garumā, un uzskaite tiek sākta no 1.aprīļa. Par pirmajām 1200 kilovatstundām jāmaksā pašreizējais tarifs – 8,25 santīmi par kilovatstundu. Kad šis patēriņa apjoms tiek pārsniegts, tarifs kļūst lielāks – 10,74 santīmi par kilovatstundu.

Apgabaltiesā skaidro, ka līdz ierosināto administratīvo lietu izskatīšanai par jaunajiem «Latvenergo» tarifiem var nākties gaidīt gadu, jo pieteikumu izskatīšana pirmajā tiesas sēdē tiek noteikta aptuveni viena gada laikā no pieteikuma saņemšanas tiesā.