«Lielvārdes Remti» vadīs Igaunis vai Troska

[ A+ ] /[ A- ]

Decembra sākumā Lielvārdes novada pašvaldība, kura ir SIA «Lielvārdes Remte» kapitāldaļu turētāja, izsludināja konkursu uz uzņēmuma valdes priekšsēdētāja vietu. Jau šonedēļ tikšot pieņems lēmums par to, kurš būs konkursa uzvarētājs – Ilgonis Igaunis vai Aivars Troska.

SIA «Lielvārdes Remte» nodarbojas ar dzīvojamo namu apsaimniekošanu Lielvārdē, kā arī komunālo pakalpojumu sniegšanu Lielvārdē un Lēdmanē. Kopš 2010. gada 5. janvāra uzņēmumu vadīja Edgars Mežvēvers, kurš šobrīd ir vienīgais tā valdes loceklis. Iemesls, kura dēļ Mežvēvers vairs nevarot veikt darbu, – viņš iestājies doktorantūrā un apzinās, ka mācību dēļ nespēs strādāt pilnu darba dienu. Tajā pašā laikā E.Mežvēvers neizslēdz iespēju, ka varētu iesaistīties uzņēmuma darbā vismaz pāris dienas nedēļā, piemēram, sagatavojot projektus Eiropas fondu naudas apgūšanai. Iespējams, ka tā arī būs, jo Lielvārdes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Imants Balodis, kurš ir kapitāldaļu turētāja pārstāvis ar lemšanas tiesībām, uzskata, ka Edgaru Mežvēveru varētu atstāt SIA «Lielvārdes Remte» valdes locekļa amatā. Atgādināsim, ka pirms gada uzņēmumam bija trīs valdes locekļi (A.Griņevičs, A.Puķītis un V.Viesiņš). Toreiz I.Balodis sasauca dalībnieku ārkārtas sapulci un pieņēmu lēmumu grozīt kapitālsabiedrības statūtus – atlaist veco valdi, izsakot tai neuzticību, un noteikt jauno valdi viena cilvēka sastāvā.

Uz SIA «Lielvārdes Remte» valdes priekšsēdētāja vietu bija pieteikušies vairāk kā desmit kandidāti. Viņu pieteikumus vispirms izskatīja un vērtēja speciāli izveidota konkursa komisija, kura atsijāja divus reālākos pretendentus – Ilgoni Igauni un Aivaru Trosku. 29. decembra Lielvārdes novada domes sēdē ar abiem amata kandidātiem iepazinās deputāti, kuriem bija iespēja uzklausīt viņu redzējumu par uzņēmuma darbību un tās iespējamo attīstību, kā arī uzdot jautājumus.

Ilgonis Igaunis, kurš komisijas vērtējumā bija ieguvis 104 punktus, atklāja, ka ir rīdzinieks, kurš jau 15 gadus darbojies sfērās, kas saistītas ar komunālo pakalpojumu sniegšanu un namu apsaimniekošanu. Tas, ka viņš dzīvojot Rīgā, neesot nekāds šķērslis darbam Lielvārdē, jo 50 km attālums ir pieveicams tādā pašā laika sprīdī, kā šķērsot galvaspilsētu no viena gala līdz otram, bet nepieciešamības gadījumā Igaunis esot gatavs mainīt dzīvesvietu. Savā prezentācijā I.Igaunis uzsvēra, ka viņa nolūks esot panākt, lai iedzīvotāji saņemtu kvalitatīvus pakalpojumus par atbilstošu cenu. Īpaša uzmanība tikšot pievērsta parādu atgūšanas problēmai, svarīgi būšot izveidot strādāt spējīgu komandu jeb veikt restrukturizāciju, veicināt dzīvokļu īpašnieku biedrību veidošanos, ar ko Lielvārdē līdz šim nepavisam nav veicies, kā arī paplašināt piedāvājamo pakalpojumu klāstu. Amata kandidāts solīja arī atbalstīt daudzdzīvokļu namu siltināšanas pasākumus.

Ar otru pretendentu – Aivaru Trosku – iepazīstināšana nebija nepieciešama, jo viņš, kā visiem zināms, daudzus gadus vadījis Lielvārdes pašvaldību, bet pašlaik ir Lielvārdes novada domes deputāts. Arī A.Troska uzsvēra, ka noteikti nepieciešama SIA «Lielvārdes Remte» reorganizācija, turklāt – uzņēmumam akūti vajadzīgs galvenais inženieris, kura pašlaik faktiski nav. Lai šīs amata vietas izveidošana neatsauktos uz dzīvokļu īpašnieku maciņiem, Troska uzskata, ka uzņēmumam jāpiedalās konkursos uz pašvaldības pasūtījumiem (par zāles pļaušanu un tamlīdzīgiem darbiem), kas pēdējā laikā vairs netiekot praktizēts. Tiesa, viņam arī nācās piekrist iebildei, ka «Lielvārdes Remte» šajos konkursos nespēj pienācīgi konkurēt ne cenu, ne arī paveikto darbu kvalitātes ziņā (bet vai gan tieši tāpat nav arī ar uzņēmuma galvenajiem darbības virzieniem? – R.R.).

Ar uzņēmuma finansiālo stāvokli deputātam Troskam iepazīties neesot izdevies, jo grāmatvede, kura viņu acīmredzot neesot pazinusi, atteikusies sniegt nepiederošai personai tādu informāciju. Tajā pašā laikā Aivaram Troskam nav nekāds noslēpums, ka «Lielvārdes Remte» salīdzinoši tomēr ir ļoti neliels uzņēmums, kam viena no būtiskākajām problēmām ir sava juridiskā dienesta trūkums. Tāpēc viņš uzskata, ka juridisko jautājumu risināšanā būtu jāpanāk maksimāla sadarbība ar pašvaldību kā dibinātāju, jo Lielvārdes novada pašvaldības administrācijā ir pat trīs juristi. Tāpat kā otrs kandidāts, arī Troska ir par to, ka noteikti jāuzlabo iedzīvotāju apkalpošanas kvalitāte, kā arī komunikācija ar klientiem, piemēram, atjaunojot regulāras tikšanās ar namu iedzīvotājiem.

Lai arī abus amata pretendentus uzklausīja visi Lielvārdes novada domes deputāti, attiecīgais lēmums būs jāpieņem pašvaldības domes priekšsēdētājam Imantam Balodim vienam pašam, kurš ir kapitāldaļu turētāja pārstāvis. I.Balodis to solīja izdarīt jau šonedēļ.