«Mālkalne» atskatās uz šogad padarīto

[ A+ ] /[ A- ]

14. oktobrī Ogres Kultūras centra mazo zāli piepildīja māju vecākie, kuri pulcējās ikgadējā māju vecāku sapulcē.

Viņiem tika izsniegti jaunie apsaimniekošanas maksas aprēķini, tāmju kopsavilkums 2012. gadam un sniegtas atskaites par padarīto šogad.

Jaunā maksa jāapstiprina mēneša laikā

P/a «Mālkalne» direktors A. Roze informēja, ka piedāvājumi ir sagatavoti, galvenokārt vadoties no katras mājas tehniskās apsaimniekošanas rezultātiem, kā arī ņemot vērā tās uzkrājumus un māju vecāko iesniegumus. Visām mājām dots viens mēnesis laika – līdz 15.novembrim jāizskata p/a «Mālkalne» piedāvājums. Ja māju vecākie līdz 15.novembrim nekādus iebildumus vai ierosinājumus neiesniegs, jaunā maksa stāsies spēkā no 1. janvāra. P/a «Mālkalne» māju jaunā apsaimniekošanas maksa un tāmju kopsavilkums publicēti www.malkalne.lv sadaļā «Pārskati, tāmes».

Uzticīgi «Mālkalnei» – kopā vieglāk

A.Roze arī atzina, ka «Mālkalnes» māju iedzīvotāji nesteidz izmantot savas tiesības un dibināt biedrības, lai namus apsaimniekotu paši. Šogad no «Mālkalnes» atdalījusies tikai viena četru dzīvokļu māja Kalna prospektā 5. Par pozitīvu A.Roze atzina Ogres māju apsaimniekošanas un siltumapgādes atrašanos pašvaldības rokās, dodot iespēju kopīgiem spēkiem risināt dažādas problēmas. Citas pilsētas, kurās apsaimniekošanu veic privāti uzņēmumi, nereti saskaras ar ārkārtīgi lielām problēmām iedzīvotāju lielo parādu dēļ. Arī domes priekšsēdētājs Edvīns Bartkevičs atzina, ka, pateicoties kopīgām pūlēm, ir pārdzīvota pagājusī ziema, jo ar tādu parādu kopsummu privātais apsaimniekotājs jau sen būtu bankrotējis. Viņš gan aicināja iedzīvotājus nepaļauties uz kopējo budžetu, pateicoties kuram, līdz šim izdevies izdzīvot, jo «mēs varam arī visi kopā nobankrotēt». Šobrīd iedzīvotāju parādi par komunālajiem maksājumiem saglabājušies pagājušā gada līmenī.

Apjomīgi darbi ūdensapgādes un kanalizācijas jomā

Aģentūras tehniskais direktors Alberts Vilcāns informēja, ka Ogrē praktiski ir noslēgusies ES Kohēzijas fonda ūdens un kanalizācijas projekta 2. kārta. Jaunogres rajona projekts ir pabeigts, Loka ielas rajona projekta materiāli visi iesniegti Ogres Būvvaldē – nodošanai. Notikusi Ogres notekūdeņu attīrīšanas iekārtu iepirkšana, līdz ar to pamatlīdzekļu un funkciju pārņemšana un pasūtītāja prasību sagatavošana Ogres NAI rekonstrukcijas būvdarbiem. Veikti plaši plānotie nodaļas rekonstrukcijas darbi, bijuši arī neplānoti darbi. Tāpat šogad veikti plaši ūdensvada hlorēšanas darbi pilsētā, pēc kuriem būtiski uzlabojusies ūdens kvalitāte.

Ogrē – vieni no zemākajiem tarifiem

Tehniskais direktors informēja, ka jau šobrīd apstiprināti siltumenerģijas tarifi turpmākajiem diviem gadiem un tie paliks nemainīgi. Ogrē siltuma tarifi ir vieni no zemākajiem valstī. Arī par ūdeni ogrēnieši maksā vien 34 santīmus, kamēr daudzu citu pilsētu iedzīvotāji – gandrīz divas reizes vairāk. Atšķirībā no citām pilsētām, Ogres iedzīvotājiem nav jāveic līdzmaksājumi par ES finansētajiem darbiem. A.Vilcāns gan atvainojās par neērtībām, ko daudziem nācās izjust Kohēzijas fonda finansēto ūdenssaimniecības sakārtošanas darbu laikā. Tāpat viņš vērsa uzmanību uz to, ka nav obligāti jāņem kredīts bankā, lai veiktu, piemēram, gala sienu siltināšanu vai jumta remontu. Kreditēt var paši iedzīvotāji, palielinot gada apsaimniekošanas maksu. Turklāt otru gala sienu var siltināt nākamajā gadā, bet jumta rekonstrukciju veikt vēl pēc gada. Liels pluss šādai sistēmai – nav jāmaksā bankai kredīta procenti, kas atsevišķos gadījumos sasniedz daudzus tūkstošus latu.

Apkopes iecirknis lepojas ar sētniekiem

Klientu apkalpošanas dienesta vadītāja Dagnija Vilnīte informēja par jaunumiem namu apsaimniekošanā. Lielākais apkopes iecirkņa darbinieku skaits saistīts ar ēku un teritoriju sanitāro kopšanu. Piecas dienas nedēļā tiek veikta sanitārā kopšana kāpņu telpās un mājai piesaistītajā zemes gabalā. Sētnieku darba pienākumos detalizēti izklāstīts, kas un cik reizes jāveic ikdienas kopšanā un sezonā. Apkopes iecirknis lepojas ar centīgiem un apzinīgiem sava darba veicējiem. Daļu no tiem apkopes iecirkņa vadības, māju vecāko vai iedzīvotāju ieteikumos aģentūra atbalstījusi ar mēneša prēmiju. Apkopes iecirkņa vadība regulāri seko darbu izpildei, kvalitātei un aicina mājas vecākos ziņot par pārkāpumiem. Šogad apkopes iecirknis veicis visus plānotos pakalpojumus p/a «Mālkalne» mājās tīrīti pagrabi un bēniņi, izvestas lapas, zāle un zari, tīrīti ieejas mezglu jumtiņi, kā arī sniegs, pievestas smiltis, veikta apzaļumošana, kopti koki un krūmi, pļauta zāle, kā arī veikta deratizācija, dezinsekcija un dezinfekcija. Obligātie darbi organizēti atbilstoši plānotajām izmaksām.

Elektriķiem augstāka kvalifikācija

D.Vilnīte informēja, ka šogad 13 mājām nomainīti elektro stāvvadi, vienai mājai rekonstruēta uzskaite, septiņām mājām – trepju telpas instalācija, četrām mājām rekonstruēta pagraba instalācija, visās mājās veikti profilaktiskie darbi. Sistemātiski tika veikti profilaktiskie mērījumi. Elektroiecirkņa elektriķi izgāja apmācības un tagad apkalpo arī trīs 6 kV apakšstacijas un kabeļa tīklu. Liftu modernizācija veikta Ausekļa 5a, Tīnūžu 20, Zilokalnu 10 un Vidus 20 (novembrī).

Darbus kavē avārijas

Sanitārtehniķi veikuši cauruļvadu izolāciju Upes 18a, Vidzemes 2, Ausekļa 5a un Mālkalnes 2a; kanalizācijas guļvadu maiņu Skolas 11, Smilšu 1, Ausekļa 6 un 16; radiatoru maiņu Mālkalnes 30; radiatoru maiņu kāpņu telpās Akmeņu 50a, 50 b, Tīnūžu 9, Lapu 6, Skolas 19, Mālkalnes 7. Veikta arī cirkulācijas guļvadu maiņa, stāvvadu ventiļu maiņa – Vidzemes 2, Tīnūžu 9, Bērzu 8, Zilokalnu 24, Mālkalnes 20, Ausekļa 8, Mālkalnes 11, Turkalnes 13. Darbi turpinās Mālkalnes 7, Ausekļa 4 un 6, Turkalnes 13, Draudzības 10, Mālkalnes 20 un 2a, Tīnūžu 9 un Vidus 20. Diemžēl visus darbus padarīt kavē avārijas.

Pilsēta kļūst ar katru gadu skaistāka

Ainavu tehniķe Iveta Vjakse informēja māju vecākos par jaunumiem pilsētas un pagalmu apzaļumošanā. Apzaļumošanas sezonas laikā, kas ilgst septiņus mēnešus, tiek veikti vispārējie teritoriju stādījumu kopšanas darbi – ravēšana, rušināšana, papildmēslošana, vasaras puķu stādīšana pavasarī un sīpolpuķu stādīšana rudenī, mulčēšana, veco ziedu un lakstu novākšana, rožu piesegšana u.c. Tos veic viens algots darbinieks, reizi mēnesī apkopjot katru pagalmu, kas vidēji sastāda 6-8 daudzdzīvokļu ēku teritorijas vienā darba dienā. Lai tiktu galā ar šādu darba apjomu, iespēju robežās tiek piesaistīti vēl 1–2 darbinieki no Eiropas apmaksātās t.s. 80 latu programmas, tādējādi ieekonomējot apsaimniekošanas līdzekļus. Otru darbu sadaļu veido māju vecāko pieprasītie darbi, kas visbiežāk ir melnzemes piegāde, zālienu atjaunošana un jaunu stādījumu ierīkošana. Šiem darbiem mums jāpiesaista papildu darbinieki. Tieši tādēļ no iesnieguma saņemšanas līdz realizācijai paiet zināms laiks. Gadās, ka tikmēr plāni ir mainījušies un plānotās puķu dobes vietā radusies doma veidot autostāvvietu vai, nomainoties māju vecākajam, par prioritāti tiek noteikti citi mērķi. Pašreizējās darbu organizācijas iespējas rāda, ka pavasara sezonā varam ierīkot zālienus, bet jaunu stādījumu ierīkošanai jāatvēl augusta, septembra un oktobra mēnesis. Šajā sezonā saņēmām vairāk kā 67 šādus māju vecāko iesniegumus, šobrīd vēl trīs gaida izpildi.

Daudz veikts remontceltniecības jomā

Aģentūras remontceltniecības iecirkņa vadītāja Diāna Aizastarpa sniedza pārskatu par veiktajiem remontdarbiem dzīvojamā masīvā. Mājas apmales remonts veikts Nogāzes ielā 2, Bērzu alejā 8a un Sūnu ielā 1, pagraba logi aizmūrēti un vēdināšanas ailes izveidotas Bērzu alejā 8a, Ausekļa prosp. 5, Parka ielā 1b un Zaķu ielā 1, cokola siltināšanas darbi – Zaķu 1, cokola remontdarbi – Upes prosp. 1a, Rīgas ielā 10/6. Atbalsta sienu remonti uzsākti Lapu ielā 8, Grīvas prosp. 7, bruģēšanas darbi veikti Grīvas prosp. 29, Zilokalnu prosp. 24. Jumtu seguma nomaiņa un remonti veikti Meža prosp. 4, Sūnu 3, Parka 1b, Rīgas 16, Skolas 16, Skolas 7, Skolas I9, Grīvas prosp. 23, Mālkalnes prosp. 13, Mālkalnes prosp. 11, Bērzu alejā 4. Ieejas jumtiņu seguma nomaiņa – Mālkalnes 14, Zilokalnu 18 un Zilokalnu 20, lodžiju un balkonu remonts – Mālkalnes 4, Mālkalnes 27. Uzsākti remontdarbi Mālkalnes 29, veikti kosmētiskie remonti – Ausekļa 7b, Grīvas 23, Nogāzes 2, Tīnūžu 13, Turkalnes 1a, Skolas 16, Vidus 16a, Zilokalnu 22, Zilokalnu 24. Uzsākti remontdarbi arī Akmeņu iela 50b, Mālkalnes 37, kāpņu telpas flīzētas Tīnūžu ielā 13, Nogāzes ielā 2. Uzsākti remontdarbi arī Grīvas prospektā 7. Citu uzņēmumu spēkiem desmitiem māju nomainītas ieejas durvis un ielikti jauni PVC kāpņu telpās, veikta vienas ēkas fasādes siltināšana un nosiltināti bēniņi vairākās mājās.

«Mālkalne» aicina uz dialogu

Pēc kafijas pauzes tika organizētas diskusijas. Dialogs nebija vienpusējs. Sapulces dalībnieki uzdeva daudz jautājumu aģentūras speciālistiem, izmantojot «brīvo mikrofonu». Tika izteikti vairāki priekšlikumi, kā uzlabot darbu p/a «Mālkalne», izskanēja arī pateicības vārdi aģentūras speciālistiem.

Māju vecākie, kuri nebija atnākuši, aicināti tuvāko dienu laikā ierasties p/a «Mālkalne» un saņemt māju tāmes. Atgādinām, ka mēneša laikā tās ir jāapstiprina, par to informējot p/a «Mālkalne». Pretējā gadījumā jaunā maksa stāsies spēkā automātiski ar 1. janvāri.