Lēmumu pieņemšanas nepanesamais vieglums

[ A+ ] /[ A- ]

Dace Akule, sabiedriskās politikas centra «PROVIDUS» Eiropas politikas pētniece, iemūžina diskusijas dalībniekus Ogrē, kas atsaukušies aicinājumam un kam rūp savas valsts nākotne.

Sestdien diskusijā «Es, Latvija un ES» Ogres Kultūras centrā iedzīvotāji, aktīvi apmainoties domām, izstrādāja priekšlikumus, kādai jābūt tai Latvijai un Eiropas Savienībai, kurā viņi vēlas dzīvot, strādāt un audzināt savus bērnus.

Ātrums un vieglums, ar kādu vienas darbadienas, lai arī karstu diskusiju laikā, tapa vērā ņemami priekšlikumi, iespējams, daļā klātesošo radīja mānīgu priekšstatu, ka būt par valstsvīru nav nekas īpašs un procesu virzībai valstī un ārpus tās nekādas speciālas zināšanas nav vajadzīgas. Ilūziju pastiprināja tas, ka dalībnieki no Ogres, Ikšķiles, Ķeguma un Lielvārdes novadiem izvēlēti pēc nejaušās atlases principa, viņu tālruņa numurus meklējot telefona grāmatā.

Diskutējam par problēmām un meklējam risinājumu

Ikšķilietis, pensionārs Juris Gobiņš uzskata, ka visiem iedzīvotājiem Latvijā problēmas ir vienas un tās pašas un šādas diskusijas, iesaistot cilvēkus no dažādiem sabiedrības slāņiem, ir ļoti noderīgas. Ja tauta nediskutēs un neliksies ne zinis par to, kas notiek apkārt, nekas arī nenotiks. Citējot Jāni Raini – «Tas jaunais laiks, kas šalkās trīs,/ Tas nenāks, ja ļaudis to nevedīs.» «Jo vairāk šādu aktivitāšu būs,» teic Juris Gobiņš, «jo vairāk kas mainīsies.»

Par vienu no pamatproblēmām, kas liedz daudziem bez darba palikušiem cilvēkiem uzlabot savu stāvokli, viņš nosauc biļešu cenas sabiedriskajos transportlīdzekļos. Saņemot minimālo algu un braucot uz darbu, piemēram, no Lielvārdes vai Aizkraukles uz Rīgu, kas paliek pāri? Un ne jau visi strādā Rīgas centrā… Bezdarbnieks, piedaloties tā sauktajā «simtlatnieku» programmā, galarezultātā saņem vairāk.

Par ieguvumiem un zaudējumiem

Diskusijas dalībnieki atzīmēja gan ieguvumus, ko radījusi sešus gadus ilgā dalība Eiropas Savienībā, gan grūtības, ar ko saskārušies iedzīvotāji. Par ieguvumiem uzskatāmi, piemēram, darbs ES dalībvalstīs un tā rezultāts – nauda mājāspalicējiem, ES finansējums dažādiem projektiem – izglītības jomā, «ielu bērniem», bērniem ar garīgās attīstības traucējumiem, ceļiem, kanalizācijas sistēmu sakārtošanai, diskusijas par pensiju līmeņa līdzsvarošanu, ceļošana, investīciju piesaiste un arī… iespēja brīvi paust savu viedokli.

Kā trūkumus iedzīvotāji atzīmēja sociālo nevienlīdzību, birokrātiju, kontroles trūkumu par ES piešķirto naudas līdzekļu izlietojumu no valsts puses, banku uzraudzību kā novēlotu soli, lauksaimnieciskās ražošanas samazinājumu, arī likvidēto cukurrūpniecību, sagrauto tautsaimniecību, vāju Latvijas interešu aizstāvību Eiroparlamentā, kvotas, kas ierobežo ražošanu un pat kļūdaini tulkotās ES direktīvas.

Visos šajos gadījumos diskusijas dalībnieki norādīja, ko varētu darīt, lai situāciju uzlabotu.

Jāiesaistās visiem

Dace Akule, sabiedriskās politikas centra «PROVIDUS» Eiropas politikas pētniece, sola iedzīvotāju izstrādātos priekšlikumus apkopot un nodot tālāk izvērtēšanai valdībai, Saeimas un Eiroparlamenta deputātiem un Eiropas Komisijas pārstāvniecībai Latvijā. Viņa atzīst, ka nereti šādos vai līdzīgos debašu projektos rodas visai vērtīgas un negaidītas idejas. Piemēram, 2009.gada marta Eiropas pilsoņu debatēs viens no iedzīvotāju priekšlikumiem bija ieviest progresīvo ienākumu nodokli un pēc pāris mēnešiem par to sāka runāt arī politiķi.

Lai arī kādus lēmumus pieņemtu valdība, iedzīvotājiem nav jābūt tikai pasīviem to izpildītājiem. «Ja mēs visi iesaistāmies, process paliek labāks, un arī rezultāts ir labāks,» norāda Dace Akule.

Šādas diskusijas sabiedriskās politikas centrs «PROVIDUS» un Latvijas Pilsoniskā alianse ar Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā atbalstu septembrī rīko 12 Latvijas pilsētās – Ogrē, Tukumā (abās vietās jau notikušas), bet Daugavpilī, Liepājā, Preiļos, Saldū, Valmierā, Ventspilī, Alūksnē, Talsos, Jelgavā un Jēkabpilī vēl gaidāmas.

Ogrē pasākuma organizēšanā un norisē iesaistījās arī privāto un publisko partnerību biedrība «Zied zeme».

Iedzīvotāji savu viedokli var paust interneta vietnē http://eslatvijaunes.esmaja.lv . Diskusiju cikla noslēgumā no 27.septembra līdz 4.oktobrim interneta balsojumā varēs noteikt populārākos priekšlikumus dzīvei ES.

Anitas Zeiliņas foto