«Rimi» būvniecību Ogrē atbalsta, bet izvirza stingrākas prasības

[ A+ ] /[ A- ]

Ar lielveikala «Rimi» būvniecības ieceri Ogres novada domes deputātus iepazīstina SIA «A Vide» valdes priekšsēdētājs Guntis Jonikāns.

Ogres novada domes deputāti 12.aprīļa Tautsaimniecības komitejas sēdē pēc spraigām diskusijām konceptuāli atbalstīja Ogrē plānotā lielveikala «Rimi» būvniecības ieceri, tās realizētājiem izvirzot vairākus nosacījumus.

Ogres novada domes Būvvaldes vadītāja vietnieks, arhitekts Pēteris Zilberts informēja, ka SIA «KS NAMS» pieteikums tirdzniecības centra «Rimi» būvniecībai Ogrē, Rīgas ielā 33, pašvaldībā saņemts pagājušā gada 7.martā.
Plānots veidot uzbērumu
«OVV» jau rakstīja, ka minēto tirdzniecības centru plānots būvēt iepretim Ogres Trikotāžas kombinātam, starp autoceļu Rīga – Daugavpils un Ogres vecupi, apvienojot piecus zemes gabalus ar kopējo platību 3,8 hektāri. P.Zilberts informē, ka apbūves laukums plānots 3360 kvadrātmetri, bet tirdzniecības platība – 2437 kvadrātmetri. Zemes gabalā paredzēta arī auto stāvvieta 216 automašīnām ar iebrauktuvi no Rīgas puses, līdzīgi kā pie tirdzniecības centra «Dauga». Prāvs zemes gabals paliek neapgūts, kur nākotnē ir iespēja paplašināt tirdzniecības centru vai izbūvēt papildu stāvvietas. Attiecībā pret autoceļu Rīga – Daugavpils būvniecībai paredzētais zemes gabals atrodas 4,5 metrus zemāk, tāpēc, līdzīgi kā būvējot tirdzniecības centru «Dauga», paredzēts veidot uzbērumu. Tiesa gan, pat pēc uzbēruma izveidošanas šā brīža iecere paredz, ka tirdzniecības centrs un autostāvvieta būs metru zemāk par autoceļa Rīga – Daugavpils līmeni. Tieši šis aspekts izraisīja plašas diskusijas un neizpratni deputātu vidū.
Tirdzniecības centriem jābūt vienā līmenī
Ogres novada domes priekšsēdētāja vietnieks Egils Helmanis norādīja, ka tirdzniecības centrs «Rimi» ogrēniešiem ir nepieciešams, jo veicinās konkurenci, taču tāds būvniecības risinājums, kāds tiek piedāvāts šobrīd, nav pieņemams no ainaviskā viedokļa, turklāt nav atrisināts transporta plūsmas jautājums. E.Helmanis uzskata, ka pilsētas attīstībā jāievēro vienota koncepcija un uzbērums jaunceļamajam tirdzniecības centram jāveido vienā līmenī gan ar autoceļu Rīga – Daugavpils, gan kaimiņos esošo tirdzniecības centru «Dauga». «Tā ir pilsētas seja, kuru redz katrs, kas iebrauc Ogrē, un kā gan tas izskatīsies, ja katrs tirdzniecības centrs atradīsies citā līmenī? » neizpratni pauž E.Helmanis. Pēc deputātu domām, būvniecības ieceres realizētājiem jāizskata arī jautājums par paralēlā ceļa izbūvi gar autoceļu Rīga – Daugavpils, kas savienotos ar jau izbūvēto paralēlo ceļu pie lielveikala «Dauga». Savukārt būvvaldei ir iebildumi pret tirdzniecības ēkas vizuālo tēlu. Savulaik lielveikals «Selver» un lielveikals «Dauga» tika būvēti pēc individuāla projekta. Ņemot vērā to, ka plānotais lielveikals «Rimi» būs pirmais, kuru pamanīs tie, kas no Rīgas puses iebrauks Ogrē, tirdzniecības centram jābūt vizuāli pievilcīgam. P.Zilberts norādīja, ka šobrīd tiek apspriesta būvniecības iecere kā tāda un visas iepriekš minētās prasības tiks izvirzītas, izstrādājot tehnisko projektu. Uz Tautsaimniecības komitejas sēdi bija ieradies arī uzņēmējs Juris Feodorovs, kuram pieder nekustamais īpašums Rīgas ielā 31, kas atrodas līdzās plānotajam tirdzniecības centram. J.Feodorovs norādīja, ka būvniecības iecere ar viņu nav saskaņota un, pēc J.Feodorova domām, plānotais uzbērums būtiski ietekmēs viņa īpašumu, jo mainīsies gruntsūdeņu līmenis. P.Zilberts norādīja, ka nogāze sākas divus metrus no J.Feodorova īpašuma un slīpums atradīsies pret vecupes ieleju, turklāt paredzētas arī ūdens novadīšanas sistēmas.
Ieceres realizētājiem izvirza vairākas prasības
Pēc spraigām diskusijām Tautsaimniecības komitejas deputāti tomēr apstiprināja gan publiskās apspriešanas rezultātus, gan arī pašu būvniecības ieceri, izvirzot vairākas prasības, kas jāņem vērā tālākajā projekta realizācijā. Proti, tirdzniecības centra plānošanas un arhitektūras uzdevumā jāiekļauj prasība izstrādāt tirdzniecības centra ēkai individuālu projektu, ņemot vērā Rīgas ielas īpašo statusu pilsētas vizuālā tēla veidošanā. Bez tam projekta realizētājiem jāattīsta Ogres vecupes krasta labiekārtojums starp tirdzniecības centriem un Ogres vecupi, zemesgabalam pieguļošajā teritorijā jāparedz gājēju – veloceliņa izbūve ar apkalpojošā transporta nobraukšanas iespējām no teritorijas Rīgas ielā 33. Noteikts arī, ka projekta risinājumi jāskaņo ar pieguļošo zemesgabalu īpašniekiem, ja tiek skartas viņu intereses, kā arī tirdzniecības centra pieslēgums Rīgas ielai jāprojektē kā paralēlā josla Rīgas ielai. Galīgo lēmumu par minētās būvniecības ieceres apstiprināšanu paredzēts pieņemt 19.aprīļa Ogres novada domes sēdē.
Dzintras Dzenes foto