«Saulstaros» svin svētkus un uzņem viesus

[ A+ ] /[ A- ]

Viktoriju (no labās) apciemojusi māsa Otīlija, un abām par šo tikšanos ir liels prieks.

Valsts sociālās aprūpes centra «Vidzeme» filiāli «Saulstari» par savām vienīgajām mājām sauc 100 klientu. Aizvadītajā nedēļā «Saulstaros» valdīja svētku atmosfēra – šeit dzīvojošie ne vien svinēja Miķeļdienu, bet arī uzņēma ciemiņus – savus tuviniekus, kurus iepriecināja ar svētku koncertu.

Viktorija «Saulstaros» dzīvo jau 13 gadu un šajā dienā ir īpaši priecīga, jo viņa ir viena no tām klientēm, par kuru tuvinieki nav aizmirsuši – no Skultes viesos atbraukusi vecākā māsa un krustmeita.

Pārliecinoties savām acīm, sirds mierīgāka

««Saulstaros» biju arī iepriekšējā atvērto durvju dienā. Atbraukt ciemos tik bieži, kā gribētos, diemžēl neiznāk, bet mēs ar Viktoriju sazināmies pa tālruni. Protams, visu redzēt savām acīm ir daudz savādāk un varu būt mierīga – māsa ir labi aprūpēta un ar dzīvi «Saulstaros» apmierināta,» atzīst Viktorijas māsa Otīlija. Prieka pilna šī diena ir arī Mārim, jo pie viņa ciemos ieradies tēva brālis Imants Auziņš. «Ogre ir sakopta, ar skaistu dabu un, manuprāt, ļoti piemērota vieta tādai iestādei kā «Saulstari». Ar brāļa dēlu, kurš šeit atrodas vairākus gadus, tiekos regulāri – gan Ogrē, gan Rīgā, tiesa gan, lielākoties ārpus aprūpes centra filiāles telpām, tāpēc domāju, ka Mārim ir īpašs prieks man visu šeit izrādīt,» atzīst I.Auziņš.

Saulstarieši spēlē teātri un dejo līnijdejas

«Saulstaros» dzīvojošajiem vajadzīga speciāla aprūpe un uzraudzība, ko mājās ne vienmēr var nodrošināt, tāpēc šie cilvēki mīt šeit, bet arī viņi alkst satikt savus tuviniekus. Diemžēl šeit ir arī tādi, ko neviens neapciemo, pat svētku reizēs nē. Iemesli ir dažādi. Svinīgā pasākuma vadītāja, muzikālā pedagoģe Maija Bogdanova atzīst, ka iepriekšējā reizē piederīgo bijis nedaudz vairāk. «Iespējams, tam ir objektīvi apstākļi – vieniem tuvinieki devušies peļņā uz ārzemēm, citiem – jau aizsaulē. Pie mums dzīvo arī kādreizējie bērnu namu audzēkņi, kuriem vispār nav radinieku. Bet tiem, kam tādi ir, šādas tikšanās reizes nozīmē ļoti daudz, un mūsu klienti tām centīgi gatavojas. Par godu svētkiem esam sarīkojuši nelielu izstādi no rudens veltēm, tāpat mums ir čaklas adītājas un tamborētājas. Ciemiņus iepriecināsim arī ar koncertu. Pēdējā laikā esam aktivizējuši dramatiskā pulciņa darbību. Mūsu klientiem ļoti patīk tēlot un esam iestudējuši muzikālu izrādi – «Rāceņa raušana». Viņi paši sacerējuši un pārveidojuši dziesmu tekstus,» stāsta M.Bogdanova. Koncerta otrajā daļā viesu vērtējumam tika piedāvāts arī kāds jauninājums – līnijdejas. «Esam apguvuši sešas vienkāršas dejas, kas pašiem ļoti patīk. Dejošana ļoti palīdz koordinācijas attīstībai un arī dusmu izlādēšanai. Ja kāds no dejotājiem uz mēģinājumu ieradies depresīvā noskaņojumā, tad pēc kārtīgas izdejošanās no depresijas nav ne miņas, un šāda izkustēšanās nereti palīdz labāk par zālēm,» smaida M.Bogdanova.

Ir svarīgi nodrošināt māju sajūtu

Valsts sociālās aprūpes centra «Vidzeme» filiāles «Saulstari» vadītāja Mirdza Vaivare atzīst, ka, neraugoties uz krīzi valstī, «Saulstaru» dzīvē nekas uz slikto pusi nav mainījies – visas klientu vajadzības tiek nodrošinātas tādā pašā līmenī kā iepriekš. «Šodien pie mums viesojās 15 klientu tuvinieki, un man ir patiesi liels prieks par visiem, kas rada iespēju atnākt un savām acīm pārliecināties, ka mūsu dzīves kvalitāte, neraugoties uz visām pārmaiņām un reorganizāciju, nav pasliktinājusies. Labklājības ministrijas un valsts politika ir tāda, ka visiem, kas šeit mīt, pakalpojumu kvalitāte un labklājība nedrīkst pazemināties, gluži pretēji, mēs cenšamies darīt visu, lai to uzlabotu. Mums ir silti un sausi – tiek likts jauns jumts. Arī ēdināšanu, aprūpi un medicīniskos pakalpojumus nodrošinām pilnā apmērā, darbinieku skaits nav samazināts. Ceru, ka arī turpmāk «Saulstari» saviem klientiem spēs nodrošināt tādus apstākļus, lai viņi šeit patiesi justos kā mājās,» saka M.Vaivare.

Dzintras Dzenes foto