Ludmila Jēkabsone iegūst «Pagasta bibliotekāra – Gaismas nesēja» titulu

[ A+ ] /[ A- ]

Titula ieguvēja – Tīnūžu pagasta bibliotekāre Ludmila Jēkabsone – atpūtas brīdī pērnā gada noslēguma seminārā Ķegumā

2010.gada skanīgo titulu «Pagasta bibliotekārs – Gaismas nesējs» saņēmusi Ikšķiles novada Tīnūžu pagasta grāmatu krātuves saimniece kopš 1968.gada Ludmila Jēkabsone.

Šo godpilno apzīmējumu ieguva piecas mūsu valsts bibliotekāres, pārstāvot visus Latvijas reģionus. Taujāta par savām izjūtām, uzzinot augsto novērtējumu, L. Jēkabsone piezīmē, ka vēl nesen sabiedrībā valdīja divi stereotipi vai galējības – vieni grāmatu krātuvju saimnieces dēvēja par pelēkām lauku pelēm, citi apsveica kā gaismas nesējas. Šobrīd bibliotēkas kļuvušas modernākas, darbinieki izgājuši nopietnus apmācību kursus, cilvēkiem pieejamas jaunākās tehnoloģijas, daudzveidīgi pakalpojumi. Profesijas prestižs ir cēlies, taču viens nav karotājs – katrā vietā un lietā vajadzīgi domubiedri un atbalstītāji.

Ludmila dzimusi Kokneses pagastā. Interesi par bibliotekāres profesiju rosināja lasīt prieks, darbošanās skolas dramatiskajā pulciņā, kā arī klases audzinātāja un skolotāji. Pēc 8.klases sekoja mācības kultūras darbinieku tehnikumā Rīgā, bet vēlāk tika iegūta augstākā izglītība Latvijas Valsts universitātē. Ģimenē izaudzināti dēls un meita, jau pieteikušies trīs mazbērni.

75 gadus vecā Tīnūžu pagasta grāmatu krātuve ir pirmā un vienīgā Ludmilas darba vieta kopš 1968.gada. Šobrīd Tīnūžu bibliotēkā reģistrēti 302 lasītāji, kuru rīcībā ir 8 000 vienību, kā arī bezmaksas interneta pakalpojumi. Netiek aizmirsti gados vecie ļaudis un cilvēki ar īpašām vajadzībām. Arī viņiem ir iespēja saņemt pasūtīto. Pēc pārciestās slimības L. Jēkabsone ir priecīga atgriezties iemīļotajā darba vietā un palīdzēt saviem ļaudīm. Lasītāju pieprasījums ļoti atšķirīgs. Kā vienmēr, aktīvākie ir bērni. Dižķibeles iespaidā grāmatu cienītāju kļuvis vairāk. Sievietes visbiežāk izvēlas mīlestības romānus, latviešu daiļliteratūru, vīrieši – vēsturiskas ievirzes darbus. No preses izdevumiem populārākie ir «Praktiskais Latvietis», «Ievas stāsti», veselības jomas izdevumi, kā arī «Ilustrētā Zinātne», «Ilustrētā Vēsture» u.c. Pati Ludmila dod priekšroku uzziņu un populārzinātniskai literatūrai. Jāteic paldies pašvaldībai, ka ekonomiski trūcīgajā laikā atvēlēti pietiekami līdzekļi grāmatu un preses iegādei. Grāmatām 2010.gadā paredzēti 1200, savukārt presei – 700 latu.

Bez tiešā darba L. Jēkabsone ir izstrādājusi un realizējusi projektus par Tīnūžu bibliotēkas vēsturi un ģimeņu atbalsta grupas izveidi. Katru gadu aktīvi strādā bērnu žūrija. Šogad mazie lasītāji bija priecīgi saņemt pašvaldības dāvanu – ceļojumu uz konfekšu fabriku «Laima». Pērn viņi iepazinās ar izdevniecības darbu, uzzinot, kā top preses izdevumi.

L. Jēkabsone turpina izsenis iesākto novadpētniecības darbu. Bibliotēkā atrodas bagātīgs materiāls par Tīnūžu muižu, kas dabā vairs nav īsti pamanāma, un citām vēstures lappusēm no pagasta dzīves. Gaismas pils saimniece īpaši uzsver domubiedru un atbalstītāju devumu. Palīdzīgu roku allaž sniedz pašvaldība, novadu kolēģi, tautas nams un skola. Kopīgi ir vieglāk ieraudzīt un realizēt idejas. Nu jau septīto gadu Tīnūžos darbojas ģimeņu atbalsta centrs, kas sanāk divreiz mēnesī, psiholoģes Mārītes Priekules vadībā. Nozīmīgu darbu veic Tīnūžu pagasta pakalpojumu centrs, kura sirds un dvēsele ir Ilona Balode. Nevar nepieminēt arī tautas nama vadītāju Valdu Kuršu un pamatskolas pedagogus.

Foto no personiskā arhīva