Lūdz palīdzēt atjaunot sagrauto Lielvārdes katoļticīgo dievnamu

[ A+ ] /[ A- ]

Lielvārdes Romas katoļu draudzes prāvests Andris Solims un viņa vadītā draudze lūdz finansiālu palīdzību, lai būtu iespējams atjaunot baznīcu, kas kopš pagājušā gada atrodas avārijas stāvoklī un nav ekspluatējama.

Kā skaidro prāvests, dievnams, kas tika būvēts pirms teju 30 gadiem, bet iesvētīts 1992.gadā, uzcelts vecā dievnama vietā pie katoļu kapiem Meža ielā 18, Lielvārdē. Tas atrodas uz uzkalna, kurā no trijām pusēm tika veikts uzbērums. Diemžēl dievnama būves darbi tika veikti ļoti pavirši, bez pienācīgas būvuzraudzības un neievērojot vajadzīgās tehnoloģijas normas. Pamati ielikti uz neblietētās uzbēruma zemes, pat bez šķembām apakšā, bez armatūras, kas tos sasaistītu kopā, bez pamatu paplašinājuma pēdas. Ātros tempos uz jaunajiem pamatiem no ķieģeļiem tika uzcelta baznīca ar torni, kas deva zināmu slodzi uz pamatiem un uzbērumu. Laika gaitā pamati ir sākuši manāmi sēsties uz leju, radot neskaitāmas lielas plaisas.

2015.gadā SIA «Būvkonsultants» veica ēkas detalizētu apsekošanu un izdeva «Būves tehniskās apsekošanas atzinumu», saskaņā ar kuru 2016.gadā tika izstrādāts dievnama pamatu pastiprināšanas darbu būvprojekts un oktobrī uzsākti neatliekami ēkas pamatu un sienu nostiprinājuma darbi. Ar zināmiem pārtraukumiem finansiālo grūtību un dokumentācijas nesakārtotības no būvnieku puses dēļ līdz 2017.gada pavasarim draudze paspēja veikt 84 mikropāļu ieurbšanas pamatos un veica pusi no ēkas pamatu nostiprināšanas darbiem.

Andris Solims informē, ka 2017.gada 8.novembrī būvfirma «KMT Projekts» atsāka atļautos būvdarbus būvobjektā, bet pieļāva rupjus pārkāpumus un atkāpšanos no būvprojekta prasībām, kā rezultātā jau nākamajā dienā iebruka un saplaisāja dievnama kreisās puses pamati, kā arī saplaisāja un nobīdījās divas ārsienas zem visā garumā atraktajiem pamatiem. Valsts būvniecības kontroles birojs veica ēkas apsekošanu un aizliedza tās ekspluatāciju, bet Valsts policijā par šo faktu tika uzsākts kriminālprocess, kurā izmeklēšana turpinās vēl joprojām. Lielvārdes Romas katoļu draudze šajā kriminālprocesā atzīta par cietušo, kam nodarīts mantisks kaitējums.

Kā uzskata prāvests, būvfirmas «KMT Projekts» vadība ar nekrietniem meliem atrakstījusies, pilnībā noliedzot savu līdzdalību un atbildību par izraisīto dievnama bojājumu, bet uzņēmuma apdrošināšanas kompānija atsakās izmaksāt draudzei kompensāciju par radītajiem materiālajiem zaudējumiem. Kopīgā zaudējumu novēršanas darbu tāme ir 133 000 eiro. Tādu līdzekļu tik nelielai draudzei nav un nekad nebūs. Šobrīd izstrādāts jauns dievnama konservācijas un pārbūves projekts, kas ar paredzēto ekspertīzi izmaksās vairāk nekā 14 000 eiro. Apmaksājot tik dārgu projektu, draudzei vairs nebūs līdzekļu dievnama glābšanas darbu uzsākšanai, lai varētu demontēt gan saplaisājušos pamatus, gan abas sienas, un visu pārbūvēt no jauna.

Tas, ka dievnams atrodas avārijas stāvoklī un ir slēgts, ļoti degradējis draudzes dzīvi un krasi samazinājis draudzes locekļu skaitu. Lielvārdieši spiesti lūgties draudzes mājas jumta stāvā ierīkotajā kapelā, kur vasaras karstumā dievkalpojuma laikā jāsēž caurvējā. Lielākajos svētkos Lielvārdes katoļi dodas uz luterāņu dievnamu. Diemžēl sagrautais katoļu dievnams nav ne valsts, ne vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis, tādēļ draudze nevar cerēt uz jebkādu palīdzību no pašvaldības un valsts institūcijām.

Ikviens labas gribas cilvēks, kuram nav vienaldzīgs Lielvārdes Romas katoļu draudzes liktenis, tiek pazemīgi lūgts palīdzēt un materiāli atbalstīt ar savu ziedojumu sagrautā dievnama glābšanas un atjaunošanas darbus, lai draudze varētu arī turpmāk pastāvēt un slavēt Dievu šajā vietā, pulcinot ticīgos uz lūgšanām savā dievnamā.

Draudze lūdzas par visiem tās labdariem un ziedotājiem un būs pateicīga par katru, kaut nelielu ziedojumu, ko var nodot personīgi prāvestam Andrim Solimam (tālr. 29855768) vai ieskaitīt draudzes kontā:

Lielvārdes Romas katoļu draudze

Meža iela 18, Lielvārde, LV-5070

Reģ. Nr. 90001080360

SEB Banka

Konta nr.: LV05UNLA0050005798451

Ritvars Raits