«Zied zeme» projekti iesniedzami no 22.jūnija līdz 22.jūlijam

[ A+ ] /[ A- ]

Nūjotāju priekšgalā ZZ izpilddirektore Linda Krūmiņa un Ķeipenes pagasta pārvaldes vadītājs Vilnis Sirsonis.

 

Publisko un privāto partnerattiecību (PPP) biedrība «Zied zeme» pulcēja savus biedrus, sadarbības partnerus, atbalstītājus, labvēļus un citus interesentus, lai darbīgi saviesīgā gaisotnē informētu par iespēto un šā brīža aktualitātēm.

 

Biedrības mērķi ir nemainīgi – balstoties uz sabiedriskā un privātā sektora partnerattiecībām, risināt Ogres, Ikšķiles, Ķeguma un Lielvārdes novada lauku apvidu sociālekonomiskās problēmas; veicināt teritorijas ilgtspējīgu attīstību, izmantojot vietējos un piesaistītos ekonomiskos resursus; attīstīt pārrobežu sadarbību.

Izpilddirektore atskatās uz padarīto

Klātesošos uzrunāja PPP biedrības «Zied zeme» izpilddirektore Linda Krūmiņa: «Šis gads ir pierādījis, ka izvēlētā identitāte bijusi veiksmīga, nodrošinot mūsu atpazīstamību gan Latvijas, gan starptautiskā mērogā. Esam aicināti vadīt apmācības par tēla veidošanu kolēģiem, kā arī nevalstiskajām organizācijām (NVO). Tikām izvirzīti kā vadošā organizācija, kas pārstāv visas Latvijas vietējās rīcības grupas zivsaimnieku konferencē. Gada laikā organizējām piecas tikšanās ar iedzīvotājiem: Ikšķiles novadā un Birzgales pagastā sarīkojām iedzīvotāju forumu (mērķis – definēt apdzīvotās vietas attīstības virzienus); Ķeguma novadā – sadarbības konferenci, kuras ietvaros ierosinājām Ķeguma novada domei organizēt vietējo iedzīvotāju iniciatīvu veicinošus projektu konkursus (mūsu ierosinājums ir ņemts vērā – par to liels prieks); Rembates pagastā apkopojām un sagatavojām vēstuli ar darba un komunikācijas uzlabošanas priekšlikumiem Ķeguma novada domei. Noteikti būs atkārtota tikšanās ar darbības plānu, lai nostiprinātu domes un iedzīvotāju sadarbību. Bez tam atbalstījām biedrības «Otrās mājas» rīkoto konferenci «Lauku NVO kaut kā jauna sākums» (pasākumā piedalījās Eiroparlamenta deputāte Inese Vaidere), uzņēmām un vadījām nozīmīgu pieredzes apmaiņas braucienu Trekom Leader – Leader organizācijas uzņemšana Latvijā. No «Zied zeme» Jānis Siliņš ir rekomendēts pārstāvēt NVO sektoru projektu vērtēšanas komisijā. 5.jūlijā «Zied zeme» ar savu prezentāciju pārstāvēs Latviju un savu teritoriju starptautiskā Eiropas zivju tīkla FARNET organizētā seminārā.

Acīm redzamākais un viens no lielākajiem darbiem ir «Zied zeme» mājas lapas izstrāde. Liela uzmanība tās izveidošanas procesā tika pievērsta sadaļai «Projekti», kurā soli pa solim sniegta informācija par projektu sagatavošanu. Papildus izveidota sadaļa «Jauniešiem» un «Vietējie produkti».»

Projektu pieteikumus iesniedziet laikus!

PPP biedrības «Zied zeme» administratīvā projekta vadītāja Indra Leja referēja par apstiprinātajiem stratēģijas grozījumiem, 2011.gadā pieejamo finansējumu, plānotajiem apmācību semināriem, projekta sagatavošanu, veidlapas aizpildīšanu un projekta vērtēšanas kritērijiem. Galvenā aktualitāte – PPP biedrība «Zied zeme» no 22.jūnija līdz 22.jūlijam pieņems projektu pieteikumus! Vairāk par šiem projektiem – «OVV» 17. un 20. maija numuros.

Konsultācijas notiek trešdienās PPP biedrības «Zied zeme» birojā Raiņa ielā 11a, Lielvārdē, no pulksten 10 līdz 17. Projekti jāiesniedz līdz šā gada 22.jūlijam pulksten 17 PPP biedrības «Zied zeme» birojā Lielvārdē, Raiņa ielā 11a, vai konsultāciju punktā S. Eizenšteina komunikāciju centrā, Ķeipenē.

Ar rīcību mērķiem, to plānotajām darbībām, projektu vērtēšanas kritērijiem un minimālo punktu skaitu pozitīvā atzinuma saņemšanai par projekta iesniegumu ir iespējams iepazīties www.ziedzeme.lv , kā arī PPP biedrības «Zied zeme» birojā Lielvārdē, Raiņa ielā 11a.

Izzinoši atraktīvā programma

Jubilejas pasākumā «ziedošo zemi» sveica Ķeipenes pagasta pārvaldes vadītājs, «Zied zeme» valdes priekšsēdētājs Vilnis Sirsonis, Ķeguma novada domes priekšsēdētājs Roberts Ozols un biedrības «Aktīvās atpūtas centrs jauniešiem Lēdmanē» vadītājs Normunds Raubiška.

Pēcpusdienas turpinājumā bija vairākas prezentācijas. Ķeguma novada pensionāru biedrības projektu «Dzīves optimismam» krāsainos dejas soļos demonstrēja senioru deju kolektīvs «Rasa». Biedrības «Ķeipenes vides centrs» vadītāja Gunita Bombāne vispirms piedāvāja «Dinamītu» (uzstājās meiteņu deju grupa), pēc tam iepazīstināja ar gada veikumu – centra dalībnieki apmeklēja angļu valodas kursus, mācījās ģitārspēli, izšuva, darināja rotas, apguva dažādas spēles. Tuvākais nodoms – izbūvēt kamīnu. Ķeipenieši izteikuši vēlmi mācīties itāliešu valodu un nacionālo ēdienu pagatavošanas mākslu… Biedrības «Otrās mājas» vadītāja Lilija Paegle runāja par sešu projektu realizēšanu «Zālītēs» (sīkāk «OVV» 24.maija numurā). Latvijas Loka šaušanas federācijas pārstāvis Pēteris Gribulis informēja par projektu «Amazones». 10 kilometru attālumā no Lauberes veidojas loka šāvēju bāze. Iespējams, ka labākie sportisti pārstāvēs Latviju jau 2012.gada Londonas Olimpiādē. Arī biedrības «Viriditas» projekts «Nūjošana, nūjošanas taku izveide» radis lielu atsaucību. 1.jūnija pasākuma brīvprātīgajiem trenera Oskara Treiliha vadībā bija iespēja pareizi iesildīties un «aiznūjot» no kultūras nama līdz komunikāciju centram.

Pie bijušās dzelzceļa stacijas vakara gaitā biedrība «Aktīvās atpūtas centrs jauniešiem Lēdmanē» prezentēja un interesentiem ļāva izmēģināt Leader projektu ietvaros iegādāto peintbola aprīkojumu, bez tam mājinieki un viesi baudīja gardu zupu, iejutās amazoņu ādā, kā arī ieklausījās S. Eizenšteina Komunikāciju centra vadītājas Veltas Riekstiņas stāstā par kino Dižgariem (iepriekš saņemot tieši 1.jūnijā dzimušās, leģendārās aktrises Merilinas Monro uzlīmi).

Ulda Prancāna foto