Madlienas pagasta pārvaldes vadītāja amatam virza Jāni Siliņu

[ A+ ] /[ A- ]

J.Siliņš, uzņemoties Madlienas pagasta pārvaldes vadītāja amatu, vēlas pierādīt sevi kā jaunu, enerģisku un spējīgu vadītāju.

Ogres novada pašvaldības 14.novembra Finanšu komitejas sēdē deputāti skatīja lēmumprojektu par Jāņa Siliņa iecelšanu Madlienas pagasta pārvaldes vadītāja amatā.

«OVV» jau rakstīja, ka 15.augustā Ogres novada dome, izskatot Madlienas pagasta pārvaldes vadītāja Ojāra Atslēdziņa iesniegumu, pieņēma lēmumu atbrīvot viņu no Madlienas pagasta pārvaldes vadītāja amata un iecelt Ogres novada pašvaldības Madlienas komunālo pakalpojumu iestādes «ABZA» vadītāja amatā. Uz vakanto Madlienas pagasta pārvaldes vadītāja amatu tika izsludināts konkurss, un līdz jauna pagasta pārvaldes vadītāja iecelšanai O.Atslēdziņš turpina pildīt Madlienas pagasta pārvaldes vadītāja amata pienākumus.

Ogres novada pašvaldības 16.augustā izsludinātajā konkursā uz vakanto Madlienas pagasta pārvaldes vadītāja amatu tika saņemti deviņu pretendentu pieteikumi, kurus izvērtējot, Ogres novada pašvaldības amatpersonu un speciālistu kandidātu vērtēšanas konkursa komisija nolēma vakantajam Ogres novada pašvaldības Madlienas pagasta pārvaldes vadītāja amatam virzīt Jāni Siliņu.

J.Siliņš Banku augstskolā ieguvis profesionālo maģistra grādu uzņēmumu un organizāciju vadīšanā, studiju laikā papildinot zināšanas Nīderlandē. Valodas prasmes pilnveidojis, piedaloties un organizējot pieredzes un mācību braucienus uz Gruziju, Islandi, Zviedriju, Angliju, Beļģiju un Bulgāriju. J.Siliņš līdz šim strādājis gan banku sektorā, gan atpūtas un sporta jomā, gan ES fondu administrēšanas jomā par projektu vadītāju «LEADER» programmas īstenošanā. Kopš 2014.gada darba pieredze gūta, strādājot Ekonomikas ministrijas (EM) Uzņēmējdarbības konkurētspējas departamentā un Inovācijas departamentā, kur darbība saistīta ar valsts inovācijas un uzņēmējdarbības atbalsta politikas plānošanu, kā arī ar Eiropas Savienības fondu atbalsta programmu izstrādi un ieviešanu komersantiem. Šobrīd J.Siliņš strādā EM Enerģētikas finanšu instrumentu nodaļā, kur administrē energoefektivitātes paaugstināšanas atbalsta programmu daudzdzīvokļu ēkās, kā arī veido Latvijas dzīvojamā fonda energoefektivitātes uzlabošanas atbalsta politiku. Pēdējos divus gadus paralēli darbam ministrijā ir attīstījis uzņēmējdarbību TV producēšanas jomā, vadot gan SIA «CoMedia», gan SIA «Creative Ogre» producentu grupas.

J.Siliņš norāda, ka viņa galvenā motivācija kļūt par Ogres novada pašvaldības Madlienas pagasta pārvaldes vadītāju ir saistīta ar vēlmi sevi pierādīt kā jaunu, enerģisku un spējīgu vadītāju. «It īpaši vēlos iegūtās zināšanas gan nevalstiskajā, gan publiskajā, gan privātajā sektorā īstenot praksē un sniegt pienesumu pašvaldības un kopējai Ogres novada ilgtermiņa attīstībai,» norāda J.Siliņš, piebilstot, ka pirmie darbi pēc iecelšanas jaunajā amatā būs funkciju audits un pasākumi, kas vērsti uz efektīvu resursu izmantošanu.

Galīgais lēmums par J.Siliņa iecelšanu Madlienas pagasta pārvaldes vadītāja amatā vēl jāapstiprina Ogres novada domes 21.novembra sēdē. Pozitīva lēmuma gadījumā J.Siliņš jaunos amata pienākumus sāks pildīt ar 2.decembri. J.Siliņam mēnešalga pārbaudes laikā noteikta 1100 eiro apmērā, pēc pārbaudes laika – 1300 eiro apmērā.

Dzintra Dzene

Foto no personiskā arhīva