Maijā plāno izsludināt pieteikšanos mācībām nodarbinātajiem

[ A+ ] /[ A- ]

Šā gada maijā paredzēta ceturtā pieteikšanās mācībām Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) pieaugušo izglītības projektā «Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide». Šoreiz strādājošie iedzīvotāji varēs izvēlēties mācības 12 dažādās nozarēs, kā arī astoņās mūžizglītības kompetencēs.

VIAA Komunikācijas un programmu publicitātes nodaļas vecākā informācijas speciāliste Zane Birka stāsta, ka mācību klāstā iekļauta kultūras nozare ar mācībām bibliotēku darba jomā. Mācības būs pieejamas arī tādās nozarēs kā tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un ādas izstrādājumu ražošana, pārtikas rūpniecība un lauksaimniecība, ēdināšanas pakalpojumi un tūrisms, drukas un mediju tehnoloģijas, transports un loģistika, enerģētika, ķīmiskā rūpniecība, būvniecība, kokrūpniecība, elektronisko un optisko iekārtu ražošana, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, metālapstrāde, mašīnbūve un mašīnzinības.

«Pirmo reizi būs iespēja apgūt mācību programmas arī mūžizglītības kompetencēs. To vidū ir digitālās, uzņēmējdarbības un ilgtspējas, matemātikas, dabaszinātņu un tehnoloģiju, kultūras izpratnes un izpausmes, personīgās, sociālās un mācīšanās kompetences, kā arī integrētās kompetences un valodu kompetences noteiktās nozarēs. Strādājošie varēs apgūt arī atsevišķus moduļus no licencētām un akreditētām modulārajām profesionālās izglītības programmām, kas dod iespēju ātri un elastīgi reaģēt uz darba devēju vajadzību pieaugumu pēc specifiskām prasmēm un iemaņām,» skaidro Z.Birka.

Mācībām maijā varēs pieteikties ikviens strādājošs vai pašnodarbināts iedzīvotājs vecumā no 25 gadiem ar nepabeigtu vai pabeigtu izglītību, kurš vēl nav paaugstinājis profesionālo kompetenci šajā projektā, jo izglītoties par ES fondu un valsts līdzekļiem ikviens nodarbinātais var vienu reizi. Mācībām var pieteikties arī tie pieaugušie no 25 gadu vecuma, kuri atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā, saglabājot darba attiecības.

Mācību izmaksas 90 procentu apmērā segs ES fondi un valsts, 10 procenti ir strādājošā līdzmaksājums, kuru var segt arī darba devējs. Mācības bez maksas ir strādājošajiem ar maznodrošinātās vai trūcīgās personas statusu.

Kopš projekta uzsākšanas 2017.gadā tajā noritējušas jau trīs pieteikšanās kārtas, kuru rezultātā mācības pieaugušajiem uzsākuši 17 191 strādājošo, no kuriem vairāk nekā 11 tūkstoši izglītošanos jau pabeiguši. Latvijas darbaspēks ir gatavs mācīties mūža garumā, par ko liecina fakts, ka 31 procents visu mācību dalībnieku ir vecumā no 45 gadiem, kas ir projekta prioritārā mērķauditorija, savukārt 20 procenti vecumā virs 50 gadiem. Statistika par mācību dalībniekiem 1. un 2. kārtā liecina, ka 59 procenti izglītības ieguvēju ir vīrieši, savukārt puse no visiem mācību dalībniekiem ir ar pamata, vidējo vai profesionālo izglītību.

Projekta kontaktpersona Ogres novada pašvaldībā – Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes galvenā speciāliste sadarbības jautājumos starp valsts un pašvaldību iestādēm izglītības, kultūras un sporta jomā Ieva Švēde, tālrunis 65068764, e – pasts: ieva.svede@ogresnovads.lv.

Detalizēts jauno mācību saraksts maijā būs pieejams mājaslapā: www.macibaspieaugusajiem.lv.

Marta Poga