Masveida vakcinācijas centrs Ogrē savu darbību uzsāks jau 10.maijā

[ A+ ] /[ A- ]

Publicitātes foto Ogres novada sporta centra hallē, Ogrē, Skolas ielā 21, vakcinācijas punkts darbosies, sākot ar 10.maiju.

Masveida vakcinācijas centrs Ogrē savu darbību uzsāks jau 10.maijā

Dzintra Dzene

Ogres novada domes 29.aprīļa ārkārtas sēdē deputāti skatīja lēmumprojektu par sadarbības līguma noslēgšanu par Covid – 19 vakcinācijas centra darbības nodrošināšanu un ar to saistīto izdevumu atlīdzināšanu.

«OVV» jau rakstīja, ka Ogres novada pašvaldības dome 15.aprīlī pieņēma lēmumu par pašvaldības finanšu līdzekļu piešķiršanu vakcinācijas punkta izveidei Ogres novada sporta centra hallē Ogrē, Skolas ielā 21. Šāds masu vakcinācijas punkts izveidots pēc Ogres novada pašvaldības un Ogres rajona slimnīcas vadības iniciatīvas ar mērķi nodrošināt pēc iespējas lielākam iedzīvotāju skaitam iespēju veikt vakcināciju pret Covid – 19 īsākā laika posmā tuvāk dzīves vietai, tādējādi mazinot risku inficēties ar Covid – 19, mērojot ceļu uz Vakcinācijas projekta biroja veidotajiem vakcinācijas punktiem Rīgā. Jāņem vērā arī, ka ne visiem veselības stāvokļa vecuma dēļ ir iespējams aizbraukt līdz Rīgai, bet tieši šie cilvēki ir prioritāri vakcinējamo grupās.

23.aprīlī Ogres novada pašvaldības darbinieki saņēma Vakcinācijas projekta biroja ierosinājumu sadarbībai starp LR Veselības ministriju (VM), Nacionālo veselības dienestu (NVD) un Ogres novada pašvaldību Covid – 19 vakcinācijas centra darbības nodrošināšanai Ogres novadā un ar to saistīto izdevumu atlīdzināšanai, starp pusēm noslēdzot sadarbības līgumu.

Saskaņā ar saņemto Vakcinācijas biroja sadarbības ierosinājumu, Ogres novada pašvaldības pienākumos būtu nodrošināt telpas Vakcinācijas centra izveidei vakcinācijas procesa laikā no šā gada maija līdz 31.augustam vai līdz citam periodam, par kuru puses atsevišķi vienosies, kā arī veikt šo telpu iekārtošanu atbilstoši masveida vakcinācijas centru plānošanas vadlīnijām, ņemot vērā paredzēto vakcinējamo skaitu, kā arī tam pakārtoto darba vietu skaitu.

VM nodrošinātu pašvaldības faktisko izdevumu, kas rastos saistībā ar Vakcinācijas centra darbības nodrošināšanu un cita veida atbalsta sniegšanu vakcinācijas procesa nodrošināšanai, apmaksu Ministru kabineta noteiktajā termiņā un kārtībā.

NVD apņemas sniegt arī informatīvo un metodisko atbalstu pašvaldībai, lai nodrošinātu Vakcinācijas centra efektīvu darbību.

Iepazīstoties ar sadarbības ierosinājumu un Masveida vakcinācijas centru plānošanas vadlīnijām, pašvaldības darbinieki kopā ar sadarbības partneriem apsekoja noskatītās telpas vakcinācijas punkta izveidei Ogres novada sporta centra hallē, Ogrē, Skolas ielā 21, un konstatēja, ka tās atbilst sadarbības nosacījumiem. Piemēram, telpām jābūt pieejamām cilvēkiem ar kustību traucējumiem, tajās jāparedz vienvirziena kustība apmeklētāju plūsmai vakcinācijas laikā, jābūt norobežotai uzgaidāmajai, vakcinācijas un pēcvakcinācijas zonai utt.

Sadarbības līguma īstenošanai paredzēts piesaistīt SIA «Ogres rajona slimnīca» un Zemessardzes 2.Vidzemes brigādes 54.kaujas atbalsta bataljonu. Masveida vakcinācijas punkta darbību varētu uzsākt 2021.gada maijā (sākot ar 10.datumu). Ogres novada sporta centrs, SIA «Ogres rajona slimnīca» un Zemessardzes 2.Vidzemes brigādes 54.kaujas atbalsta bataljons 27.aprīlī ir izteikuši konceptuālu atbalstu pašvaldībai sadarbības ierosinājuma īstenošanā.

Ņemot vērā visu iepriekš minēto un noklausoties Ogres novada pašvaldības izpilddirektora vietnieces Danas Bārbales ziņojumu un pamatojoties uz likumdošanu, Ogre novada pašvaldības deputāti nolēma atbalstīt lēmumprojektu par līguma slēgšanu un vakcinācijas punkta izveidošanu Ogres novada sporta centra hallē, Ogrē, Skolas ielā 21.

SIA «Ogres rajona slimnīca» valdes priekšsēdētājs, Ogres novada domes deputāts Dainis Širovs norāda, ka Vakcinācijas centra pirmajā darbības dienā, kas, kā jau minēts, paredzēta 10.maijā, varētu vakcinēt 200 personas, bet turpmāk pa 400 personām dienā, protams, ja tiks piegādāts nepieciešamais vakcīnu skaits. Ogres slimnīcas vadība ir uzrunājusi ārstus un medicīnas māsas, kuri no pamatdarba brīvajā laikā ir gatavi strādāt šajā vakcinācijas centrā, lai iedzīvotāji pēc iespējas ātrāk varētu atgriezties normālā dzīvē.

Laikrakstu “Ogres Vēstis Visiem” pērciet preses tirdzniecības vietās vai abonējiet! Pasūtot “OVV” kopā ar “Laimīgo Programmu” – izdevīgāk!