Mazozolieši cer saglabāt deviņgadīgo skolu

[ A+ ] /[ A- ]

Par Mazozolu pamatskolas nākotni diskutēja skolas direktore Vera Hermane (no kreisās), Ogres starpnovadu arodbiedrības priekšsēdētāja Airisa Lepere, Ogres Valsts ģimnāzijas direktore Aina Bērce, Ogres novada pašvaldības izglītības un sporta pārvaldes vadītāja Sandra Grunte, izglītības metodiķe Guna Pūpēde.

Otrdien, 8.februārī, izglītības iestāžu optimizācijas apdraudēto Ogres novada Krapes, Meņģeles un Taurupes skoliņu stafeti pārņēma Mazozolu pamatskola.

Uz tikšanos ar Mazozolu pamatskolas pedagogu kolektīvu un vecākiem bija ieradusies Ogres novada domes priekšsēdētāja vietniece Vita Pūķe, Ogres novada pašvaldības izglītības un sporta pārvaldes vadītāja Sandra Grunte, izglītības metodiķe Guna Pūpēde, Ogres starpnovadu arodbiedrības priekšsēdētāja Airisa Lepere, Ogres Valsts ģimnāzijas direktore Aina Bērce un Ogres novada domes tautsaimniecības komitejas loceklis Jānis Petrovičs. Klausītāju rindās bija arī bijušais pagasta priekšstāvis Jānis Kivlinieks un esošais – Andrejs Ikaunieks.

V. Pūķe akcentēja klašu piepildījuma problēmu. Skaidrs, ka visā novadā skolēnu skaits sarucis, tāpēc mazo skoliņu audzēkņu ir tik, cik ir. Vecākiem būtu jādomā, vai apvienotās klases ir optimālais risinājums. Divas klases vēl varētu būt, bet trīs jau šķiet bēdīgs variants. Attālāko Ogres novada skolu problēma ir dabaszinību kabinetu nodrošinājums atbilstoši mūsdienu tehnoloģiju līmenim. Lai panāktu vēlamo, novadam nepieciešami 105 000 latu. Diemžēl izglītībai paredzētās budžeta naudas šogad krietni samazinājušās.

Ogres novada pašvaldības izglītības un sporta pārvaldes vadītāja Sandra Grunte uzsvēra, ka galvenais ir kvalitatīvas izglītības iespējas lauku un pilsētas bērniem. Skolām vajadzētu kooperēties – Mazozolu skolēnu autobuss var nogādāt bērnus uz kaimiņu skolām, kur ir moderni dabaszinātņu kabineti. Bez tam vairāk vajadzētu pievērst uzmanību talantīgo bērnu tālākai virzībai.

Ogres Valsts ģimnāzijas direktore Aina Bērce laipni aicināja mazozoliešus izmantot ģimnāzijas resursus. Airisa Lepere atzīmēja, ka Mazozolu pamatskola arī ar 46 skolēniem sevi pierādījusi olimpiādes un konkursos. Jānis Kivlinieks izteica pārliecību, ka ilggadējai direktorei Verai Hermanei jāpaliek savā vietā. No klausītāju pulka arī izskanēja atbalsts skolas direktorei – no kaimiņu izglītības iestādēm tieši V. Hermanei ir vislielākais stāžs un autoritāte.

Sapulces noslēgumā klātesošie vienbalsīgi akceptēja V. Pūķes teikto – Mazozolos deviņgadīgajai skolai jābūt.

Vēl par Mazozolu pamatskolu! Lūk, daiļrunīgi fakti, ko sniedza Mazozolu pamatskolas direktore Vera Hermane! 2011./12.gadā 1.-6.klašu grupā mācījās 46 bērni, 7.-9.klašu grupā – 14. 2015,/16.mācību gadā arī būs tie paši 46 bērni. Ja Taurupē nebūs vidusskolas, mazozolieši dosies uz Ērgļiem, divi audzēkņi izvēlēsies Liepāju un ārzemes. Mazozolu pamatskola īsteno pirmsskolas izglītības programmu, pamatizglītības programmu speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem. V. Hermane sniedz konsultācijas apkārtējo skolu vadībām un pedagogiem mācību programmu veidošanā, projektu izstrādē, obligātās dokumentācijas sakārtošanā un citos skolvadības jautājumos.

Liene Millere šogad vada datorapmācības kursus, Ineta Dreimane māca angļu valodu pieaugušajiem, krievu valodu ar rotaļām un spēlēm bērniem. Ivars Hermanis vada kokapstrādes (virpošanas) nodarbības skolēniem un pieaugušajiem, kā arī dalās pieredzē augļu koku potēšanā. Daina Švikstiņa vada pirmsskolas vecuma bērnu nodarbības angļu valodā, izmantojot rotaļas un spēles. Juris Ločmelis savus klientus iepazīstina ar agronomiju – dārzeņu, ogu un augļu audzēšanu. Jānis Gaiduks vada tehniskās modelēšanas nodarbības. Daiga Zamarina rūpējas par skolas muzeja pilnveidi un sniedz gida pakalpojumus pagasta teritorijā. Lauma Cielava pasniedz klavierspēli jaunākā gadu gājuma bērniem, kopā ar kolēģēm D. Šviktiņu un Inu Šīroni gatavo priekšnesumus kultūrmasu pasākumos. V. Hermane, D. Zamarina un klašu audzinātāji tur godā pagasta tradīcijas – sporta svētkus, barikāžu atceres dienu, sarkanā terora upuru piemiņas dienu, Lielo talku u. c.

Redakcijas piebilde. Vakar, 10.februārī, Ogres novada domes Sociālo lietu komitejā uz nākamo domes sēdi tika virzīts jautājums par novada mazo skolu reorganizāciju. Pēc šī plāna ar šā gada 1.septembri Mazozolu pamatskola un Meņģeles pamatskola darbosies kā filiāles Taurupes vidusskolas sastāvā. Savukārt Krapes pamatskola pastāvēs kā Madlienas vidusskolas filiāle.

Skolas liktenis ļoti rūpēja lielam skaitam mazozoliešu.

Ulda Prancāna foto