Mazozolu saimniecība – paveiktais un iecerētais

[ A+ ] /[ A- ]

Mazozolu pagasta pārvaldes vadītājs Andrejs Ikaunieks ir gandarīts par šogad iespēto, taču ikviena pagasta saimniecībā allaž būs jaunas vajadzības un problēmu risinājumi.

Kā zināms, ziema vienmēr atnāk negaidīti, tomēr pašvaldības gatavojas laikus. Kas šogad paveikts Mazozolu pagasta saimniecībā un kas vēl būtu darāms?

Uzlabota ūdens kvalitāte

Informē pagasta pārvaldes vadītājs Andrejs Ikaunieks: «Vislielākais šā gada darbs – jauna ūdensvada ierīkošana visā Līčupes ciema centrā 2938 metru kopgarumā. Ir izskaloti abi dziļurbumi, izmazgāts ūdenstornis un sakārtota atdzelžošanas iekārta. Nu iedzīvotāji var baudīt kvalitatīvu, dzidru, optimāla spiediena ūdeni. Ūdenssaimniecības projekta izmaksas bija 78 200 latu apmērā. Sezonas laikā daudz izdarījuši pagasta «stipendiāti» (skaitā ap 14-15). Pie administratīvās ēkas uzbūvēts ietilpīgs malkas šķūnis, nojaukta neapdzīvotas centra mājas «baraka» (firma par šādu pakalpojumu pieprasītu tūkstošus), ierīkotas divas gājēju ietves 110 metru kopgarumā (bruģi sagādājām par ceļu fonda naudu), regulāri appļautas ceļmalas, izremontēta kapliča un uzturētas kārtībā kapsētas. Kopā ar pamatskolas tehniskajiem darbiniekiem un pedagogiem nokrāsota izglītības iestādes fasāde, kā arī veikti citi darbi skolas sagatavošanai jaunajam mācību gadam. Esam gandarīti par jauninājumu, kas nav citviet Ogres novadā – pie kultūras un administratīvās ēkas ierīkotas lokālās bioloģiskās attīrīšanas iekārtas, jo esošais septiks vairs nepildīja savas funkcijas. Darbus veica SIA «T K Būve», izmaksas salīdzinoši nelielas – 5000 latu. Lai novērstu kanalizācijas sistēmas ilglaicīgas problēmas, līdzīgas iekārtas būtu nepieciešamas trijām daudzdzīvokļu mājām (paredzamās izmaksas – 25 000 latu). Jāuzteic projekta «Sapņu ieleja» īstenotāju ieguldījums pagasta ainaviskās vides sakopšanā, kvalitatīvas atpūtas un sporta nodrošināšanā vietējiem iedzīvotājiem. Entuziastu grupa Mārītes Baueres vadībā, kā arī biedrība «Mazozoli 4X4» un SIA «Saldus Ceļinieks» sakopuši apmēram 3000 kvadrātmetru lielu teritoriju Līčupes krastā. Tas ir nozīmīgs pienesums visiem 650 Mazozolu pagasta cilvēkiem, kā arī ciemiņiem. Tagad kārta būtu mūsu estrādes renovācijai.»

Remontē un asfaltē ceļus

Runājot par ceļiem, A.Ikaunieks atzīmē, ka to remontam šajā vasarā iztērēti 8000 latu. Ir atjaunoti arī piebraucamie ceļi pie ugunsdzēsības ūdenskrātuvēm. Darbus labi veica «Latvijas autoceļu apsaimniekotājs», ar kuru mazozoliešiem ir lieliska sadarbība, īstenojot ceļu remonta, greiderēšanas un sniega tīrīšanas darbus. Prieks par «Saldus Ceļinieka» kvalitatīvo veikumu. Lai gan dažus Līčupes centra kokus nācās nocirst, iegūtais pārspēj zaudēto – ceļinieki ierīkojuši ietvi, caurtekas, apgaismojumu. Cerams, ka līdz nākamā gada 1.septembrim tiks uzliets asfalts visā ceļa posmā Taurupe-Ērgļi.

Perspektīvā jādomā par Mazozolu pagasta kanalizācijas sistēmas renovēšanu, it sevišķi jaunu bioloģisko attīrīšanas iekārtu būvniecību. Daudzdzīvokļu māju pagrabos krājas ūdens, lielā mērā vainīgi paši iedzīvotāji, jo laikus nav parūpējušies, lai drenāža neizietu no ierindas.

Kreņķē parādnieki un skolēnu vadāšana

Problēma ir skolēnu autobuss. Latvijas-Šveices projekta ietvaros Mazozoliem tika piešķirts 19 vietu autobuss, diemžēl tas gaidāms tikai ap jauno gadu. Labi, ka pagaidām izlīdz taurupiešu «Setra», kā arī satiksmes autobuss. No rītiem attālāk dzīvojošos bērnus uz skolu nākas vest deviņvietīgā busiņā, izbraucot divus reisus.

Kā ikvienā pašvaldībā, arī Mazozolos pārvaldes vadību un apzinīgos iedzīvotājus satrauc komunālo pakalpojumu parādnieki. Uz 1.septembri kopējā parādu summa bija 12 000 latu. Brīdinājuma vēstules bieži vien nelīdz, tāpēc ļaunprātīgos nemaksātājus vajadzēs sūdzēt tiesā.

Pirmais gads Ogres novadā labs

Ir pagājis pirmais gads jaunajā novadā. Mazozoliešu priekšstāvis šo laiku vērtē pozitīvi – katru mēnesi Ogres novads iedala konkrētu naudas summu, tas nozīmē, ka pašvaldība var plānot darbus un tēriņus. Arī ceļu nauda «staigā» normāli. Pat aizvadītā gada bargajā ziemā izdevās noturēties. Pārsteidzoši labi rit nekustamā īpašuma nodokļa izpilde (nu jau 90 procentu apmērā). Dzīve Mazozolos iet uz priekšu.

Ulda Prancāna foto