Mūžības vārtos…

[ A+ ] /[ A- ]

No 7. līdz 14.februārim aizsaulē devušies (Ogres, Birzgales, Ikšķiles, Ķeguma un Lielvārdes dzimtsarakstu nodaļās reģistrēti):

Ogres novadā

Ogrē, Ogresgalā, Ciemupē

Zenta Bangovska (1931),

Zenta Ezeriete (1936),

Vitālijs Kuprijanovs (1939),

Marija Rozenlauka (1939),

Jūlijs Marčenkovs (1940),

Valentīna Teivāne (1942),

Jānis Kulakovskis (1940),

Lija Ludbārža (1948),

Maiga Cvetkova (1943),

Nikolajs Vinogradovs (1945),

Aleksejs Nikolajevs (1952),

Aloizs Voitiņš (1916),

Nadežda Mališeva (1954).

Suntažos

Jepistinija Mežule (1919).

Lauberē

Vera Žilde (1919).

Ķeguma novadā

Birzgalē

Hedviga Baļicka,

Juris Lauriņš (1951).

Lielvārdes novadā

Jumpravā

Māris Ferds (1968).