Meņģeles pamatskola droši sagaidīs ziemu

[ A+ ] /[ A- ]

Meņģeles pamatskolas audzēkņiem, pedagogiem un tehniskajiem darbiniekiem gada aukstākajā laikā būs dubultkarsti – abas ēkas no ārpuses tiks nosiltinātas, bez tam mācību iestādē un sporta zālē savu darbiņu paveiks radiatori.

Meņģeles pamatskolā un sporta zālē pašlaik notiek vērienīgi darbi. Ja laika apstākļi būs labvēlīgi, iecerētais jāpabeidz līdz novembra beigām.

Informē Ogres novada Meņģeles pagasta pārvaldes vadītāja Ieva Jermacāne: «Siltināšanas darbi Meņģeles pamatskolā un sporta zālē bija jāuzsāk augustā, diemžēl mūsdienu ekonomiskās krīzes un firmu konkurences dēļ plānotie pasākumi aizkavējās. Konkursā sešu firmu sāncensībā priekšroku devām SIA «Būvprojekts vadībai» no Rīgas (strādnieku vidū arī bijušais Meņģeles pamatskolas audzēknis). Cerams, ka darbus nenāksies atlikt uz pavasari. Šobrīd tiek siltināta skolas ēka, sporta zāle, kā arī nomainīti logi un atjaunota fasāde. Kopējās darbu izmaksas ir aptuveni 51 000 latu apmērā. Jau vasarā SIA «Līvija un Ko» renovēja siltumtrasi, uzstādot skolas telpās un sporta zālē radiatorus, nodrošinot centrālo apkuri krāšņu apkures vietā. Katlumāja, kas atrodas pie sporta zāles, tiek kurināta ar malku. To pēc iepirkuma procedūras piegādāja SIA «TILBE» no Lauberes. No šā gada septembra Meņģeles pamatskolā divās atsevišķās telpās skolotājas Edītes Osokinas un viņas palīdžu Ivetas Oses un Aelitas Zilberes vadībā mācās un atpūšas bijušā bērnudārza «Auseklītis» audzēkņi. Paldies Ogres novada domei par pieciem dāvātajiem datoriem (vasaras remontdarbu laikā iepriekšējie tika nozagti), kā arī augstskolai «Turība», kas atvēlējusi vairākus lietotus datorus (tie gan vēl jāsaliek kopā, jāuzlabo un jāpiemēro izglītības iestādes vajadzībām).»

Ulda Prancāna foto