Meņģeles saimniecības pīlāri – Zvanu ezera meniķi un trošu tilts

[ A+ ] /[ A- ]

Publicitātes foto Ne tikai Mazozolu un Meņģeles pagasta ļaudis ir gandarīti, ka trošu tilta izbūve pār Ogres upi un skatu platformas ierīkošana tuvojas noslēgumam.

Meņģeles saimniecības pīlāri – Zvanu ezera meniķi un trošu tilts

Uldis Prancāns

 

Par jaunākajiem saimnieciskajiem darbiem informē Meņģeles pagasta pārvaldes vadītāja Ieva Jermacāne.

Vispirms viņa uzsver, ka atbilstoši sezonai rit pagasta teritorijas ikdienas uzturēšanas darbi. Tā kā šogad nebija akūtas vajadzības veikt sniega tīrīšanu, ietaupītie līdzekļi tiek izmantoti nelieliem pašvaldībai piederošo ceļa posmu remontdarbiem, sakārtojot brauktuves, grāvmalas un caurtekas. Veiksmīgi turpinās pērn aizsāktie pasākumi, lai ar SIA «Tilbe» speciālistu pūlēm rekonstruētu Zvanu ezera meniķus, nodrošinot optimālu ūdens līmeņa apmaiņu.

Šobrīd galvenā aktualitāte ir trošu tilta pār Ogres upi starp Mazozoliem un Meņģeli, kā arī skatu platformas Meņģeles pagastā izbūve, kas jau tuvojas noslēgumam. Darbu pabeigšanas termiņš – 15.augusts.

Trošu tilta un skatu platformas projektēšanu uzsāka SIA «BT Projekts» 2018.gada beigās. 2019.gadā VAS «Latvijas autoceļu uzturētājs» veica piebraucamā ceļa pārbūvi. Pēc iepirkuma procedūras izpildes ar SIA «Rīgas tilti» tika noslēgts līgums «Trošu tilta pār Ogres upi un skatu platformas Ogres novada Meņģeles pagastā būvniecība». Tā ietvaros paredzēts izbūvēt trošu tiltu pāri Ogres upei, tādējādi vēl draudzīgāk savienojot Meņģeles un Mazozolu pagastu. Tāpat nozīmīgs veikums būs puskilometru lejpus tiltam esošā skatu platforma Ogres upes krastā un kopumā – abu kaimiņppagastu iedzīvotāju, viesu un tūristu interesēs labiekārtotā infrastruktūra jauno objektu tuvumā. Līgumcena – 241 223,81 eiro (bez PVN). Svarīgi, ka šo projektu atbalsta Latvijas vides aizsardzības fonds 86 243 eiro apmērā.

Pašlaik ir izbūvēti abi trošu tilta krasta balsti, uzstādīti tilta piloni, samontētas galvenās nesošās sijas un tilta kompozītmateriāla konstrukcijas, kā arī uzsākta vanšu ierīkošana. Tāpat turpinās darbi skatu platformas būvniecībā – jau gatavi balsti un galvenās nesošās tērauda sijas. Savus uzdevumus droši veiks skatu platformas kompozītmateriāla konstrukcijas.

Jaunie objekti kalpos gan ērtākai gājēju satiksmei, gan pakalpojumu piejamībai un uzņēmējdarbības attīstībai, gan «Ogre ielejas» dabas parka un tūrisma infrastruktūras pilnveidei.

Laikrakstu “Ogres Vēstis Visiem” pērciet preses tirdzniecības vietās vai abonējiet!

Pasūtot “OVV” kopā ar “Laimīgo Programmu” – izdevīgāk!