Meņģeli iespējams iepazīt no jauna

[ A+ ] /[ A- ]

Autore Inga Gailīte pie realizētā projekta «Meņģeles karte».

Autore Inga Gailīte pie realizētā projekta «Meņģeles karte».

Līdz šim Meņģeles pagastā nebija nevienas informatīvās tūrisma kartes, kur gūt informāciju ģeogrāfiskā kontekstā. Esošais ziņojuma dēlis ir novecojis un pārāk mazs, lai uz tā vēl papildus izvietotu informāciju.

Pamatojoties uz Ogres novada attīstības programmu 2011.–2017.gadam, lauku tūrisms minēts kā neapgūta nozare. Pagājušā gada rudenī notikušajā diskusijā «Kafija ar politiķiem» starp jauniešiem un vietējiem lēmumu pieņēmējiem (piedalījās 16 personas) tika minēts priekšlikums plašāk informēt vietējos iedzīvotājus un viesus par vietējiem pakalpojumiem un tūrisma iespējām, tāpēc šī projekta ietvaros Meņģeles pagasta centrā tika uzstādīta jauna un daudzpusīga informatīvā karte.

Ideja ir unikāla vietējā līmenī, jo līdz šim šāda veida karte nav bijusi. Uz kartes ir izvietota ne tikai pamatinformācija par Meņģeles pagastu – tajā esošajām tūrismam nozīmīgām vietām un svarīgākajām celtnēm, bet īpaši ir izceltas vietējās zemnieku saimniecības un uzņēmēji, kuri sniedz dažāda veida pakalpojumus un produktus. Informatīvajā kartē, izmantojot vēstures materiālus un liecības, mūsdienīgā dizainā atveidoti Meņģeles vēsturiskie ciemati. Par kartes pamatu tika ņemta Meņģeles muzejā pieejamā 1989.gada karte. Tajā ir atainotas bijušās saimniecības līdz 19.gadsimta pirmajai pusei un šobrīd esošās.

2 m x 1,44 m lielā karte ir uzstādīta pie vietējā «Lats» veikala sienas Meņģeles centrā. Tā dod iespēju iepazīties ar Meņģeles ģeogrāfiju, mājām un nozīmīgām vietām. Noderīga gan tūrisma veicināšanai, gan pašiem vietējiem iedzīvotājiem, iepazīstot pagastu. Kartē bez esošajām mājām ir atzīmētas vēsturiskās ēkas, kas kādreiz ir bijušas, bet nu jau zudušas. Uz kartes ir arī vēsturiskās fotogrāfijas. Līdz ar to projekta ietvaros bijusi iespēja digitalizēt daudzas meņģeliešu fotogrāfijas no personīgajiem arhīviem, kuras nodotas Meņģeles muzejam. Tajās atainotas Meņģeles mājas, cilvēki un lauku darbi no 20.gadsimta sākuma.

Kartes informācijas apkopošanu un dizaina izstrādi veica Meņģeles jauniete Inga Gailīte. Tā kā projekta ietvaros tika pētītas bijušās mājas, tika veiktas konsultācijas, braucot ciemos pie Meņģeles senioriem. Tāpēc īpašs paldies par atsaucību jāsaka Zaigai Liepiņai, Maijai Mūrniecei, Vijai Rubenei, Zelmai Muruškai, Ernestam Eglītim, Uldim Vanagam, Mārītei Ozoliņai, Silvijai Lazdiņai, Lilijai Samai, Vijai Štrausai, Ilzei Reizniecei, Edgaram Kalnriekstiņam, Ilzei un Gatim Jankuniem.

Lai karti uzstādītu, vispirms tika atjaunota ēkas nodrupušā apmetuma daļa. Darbus veica brīvprātīgie Mārtiņš Bērents un Māris Krūmiņš. Darbi ritēja vairākos piegājienos, jo sienas stāvoklis izrādījās sliktāks nekā sākumā konstatēja.

«Projekts man deva daudz jaunu iepazīšanos ar vietējiem meņģeliešiem, meklējot informāciju par bijušajām ēkām un cilvēkiem, apsekojot vietas. Ceru, ka kartes projekts attīstīsies turpmāk daudz dziļāk un plašāk. Paldies visiem par atsaucību un sirsnību,» uzsver informatīvās kartes autore Inga Gailīte.

 

Uldis Prancāns

Foto no personiskā arhīva