Mežs bija ienācis Lielvārdē

[ A+ ] /[ A- ]

Īsā laikā Ogres Meža tehnikuma pasniedzējs Juris Ozerskis meistarīgi izzāģēja baraviku ēšanas piederumus.

Noslēdzies lielais kopdarbs Lielvārdē – Lielvārdes Pensionāru biedrības organizētā «Sēņu izstāde ar dziedātājputnu un koksnes paraugiem».

Apmeklētāji varēja aplūkot 195 sēņu eksponātus, ko bija sagādājuši un ar mikoloģes Māras Eipures palīdzību noteikuši lielvārdieši. Divdesmit divas dziedātājputnu un četrpadsmit koku sugu stumbra šķērsgriezuma ripas bija sarūpējuši Ogres Meža tehnikuma audzēkņi. Bērnudārzs «Pūt, vējiņi!» un sešas Lielvārdes novada skolas bija iesūtījušas vairāk nekā 200 zīmējumu un 29 kompozīcijas par meža un sēņu tēmu. Varētu teikt – mežs ienācis Lielvārdes kultūras namā ar koku smaržu, zemsedzi, tajā skaitā ar sēnēm.

Ogres Meža tehnikuma pasniedzējs Juris Ozerskis demonstrēja zāģētāja meistarību, veikli ar zāģi vien veidojot divas baravikas, krēsliņu ar četrām kājām, lielu dakšiņu un milzīgu nazi. Skolas zēni sajūsmināti izlūdzās meistaram atļauju paņemt darinājumus par piemiņu.

Lielvārdes seniores atklāšanas dienā cienāja apmeklētājus ar baraviku zupu, kas burbuļoja lielā katlā virs uguns pavarda.

Lielais apmeklētāju skaits (785!) un labās atsauksmes vedina domāt, ka čaklo pensionāru darbs nebija veltīgs.

Paldies Lielvārdes pašvaldībai, Ogres Meža tehnikumam un a/s «Valsts meži» par materiālo atbalstu un balvām!

Uz palodzēm izvietotas sēņu kompozīcijas, par kurām skatītāji balso ar ozolzīlēm.

Foto no personiskā arhīva