Meža prospekta posmam gar OVĢ jaunbūvi plānots piešķirt Gunāra Astras ielas nosaukumu

[ A+ ] /[ A- ]

Meža prospekta posmam gar OVĢ jaunbūvi plānots piešķirt Gunāra Astras ielas nosaukumu

Dzintra Dzene

Ogres novada domes 9.decembra Reģionālās attīstības jautājumu komitejas sēdē deputāti skatīja lēmumprojektu par Gunāra Astras ielas nosaukuma piešķiršanu Meža prospekta posmam Ogrē no krustojuma ar Mednieku ielu līdz krustojumam ar Kranciema ielu, kas nodrošinās piekļuvi jaunās Ogres Valsts ģimnāzijas (OVĢ) ēkai, un attiecīgi topošā ģimnāzija atradīsies Gunāra Astras ielā.

«OVV» jau rakstīja, ka Ogres novada pašvaldības vadība 2018.gada 26.janvārī noslēdza ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūras pārstāvjiem Sadarbības līgumu par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu «Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi Ogres novadā». Tā rezultātā  uzsākta jaunās OVĢ ēkas un tai nepieciešamās sporta infrastruktūras būvniecības ieceres realizācija. Jaunā OVĢ ēka atradīsies Ogres pilsētas teritorijā starp Meža prospektu, Zaķu ielu un Dzilnas ielu. Piekļūšana pie jaunās OVĢ ēkas tiks nodrošināta no Meža prospekta.

Saskaņā ar Nekustamā īpašuma Valsts kadastra informācijas sistēmas datiem, nekustamais īpašums sastāv no vienas zemes vienības ar kopējo platību 0.9064 hektāri. Īpašuma tiesības Ogres pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā nostiprinātas pašvaldībai. Minētajā zemes vienībā ir pašvaldības iela ar nosaukumu – Meža prospekts, kas sākas no krustojuma ar Upes prospektu un beidzas  krustojumā ar Kranciema ielu.

Ogres novada domes priekšsēdētājs Egils Helmanis ierosinājis Meža prospekta posmam Ogrē no krustojuma ar Mednieku ielu līdz krustojumam ar Kranciema ielu, kas nodrošinās piekļuvi jaunās OVĢ ēkai, piešķirt Gunāra Astras ielas nosaukumu, tādējādi godinot latviešu brīvības cīnītāju un ievērojamu PSRS okupācijas laika disidentu Gunāru Astru (dzimis 1931.gada 22.oktobrī Rīgā, miris 1988.gada 6.aprīlī Ļeņingradā).

Pašvaldībā saņemts arī Valsts valodas centra 2021.gada 6.decembra atzinums, kur  norādīts, ka Valsts valodas centrs saskaņo oficiālā vietvārda Gunāra Astras ielas nosaukuma piešķiršanu esošā Meža prospekta ielas posmam no krustojuma ar Mednieku ielu līdz krustojumam ar Kranciema ielu.

Lēmumprojektā norādīts, ka jaunā OVĢ ēka būs nozīmīgs ieguvums ne tikai Ogres pilsētai, bet arī visam novadam, bērnu un jauniešu izglītībai un attīstībai. Savukārt Gunāra Astras ielas nosaukuma piešķiršanai ielas posmam, kas ved uz jauno OVĢ ēku, būs simboliska nozīme, cieņas izrādīšana latviešu brīvības cīnītājam un viņa piemiņas godināšana, lai veicinātu gan skolēnu, gan sabiedrības interesi par Gunāra Astras dzīvi, vēstures notikumiem un Latvijas kā neatkarīgas, demokrātiskas un nacionālas valsts nozīmi. Jāpiebilst, ka, lai par Gunāra Astras dzīvi zinātu skolēni, rūpējas arī latviešu emigrācijas biedrība «Daugavas vanagi», regulāri rīkojot eseju konkursus, kur aicināti piedalīties ģimnāziju audzēkņi, skolēni.

Deputāti atbalstīja minētā lēmumprojekta virzīšanu izskatīšanai 16.decembra Ogres novada domes sēdē, kur šajā jautājumā tiks pieņemts gala lēmums.

Laikrakstu “Ogres Vēstis Visiem” pērciet preses tirdzniecības vietās vai abonējiet! Pasūtot “OVV” kopā ar “Laimīgo Programmu” – izdevīgāk!