Māju renovāciju – praktisku un skaistu

[ A+ ] /[ A- ]

Nams Loka ielā 6 šo pavasari jau sagaida jaunā ietērpā.

Bez projekta daudzdzīvokļu mājas siltināšanu Ogrē, Loka ielā 6, sācis apsaimniekotājs – Ogres novada pašvaldības uzņēmums «Mālkalne». Ar vislētākajiem materiāliem firmas to veic pēc savas saprašanas.

«Mālkalne» ir Ogres novada domes saimnieciskā organizācija, tāpēc atbildība par daudzdzīvokļu mājas renovāciju jāuzņemas pašvaldībai. Gan par līguma nepildīšanu, gan bezkontroli, bet, galvenais, par celtnieku darba kvalitāti. Ar vēlētāja pieprasījumu vērsos pie domes priekšsēdētāja vietnieces Vitas Pūķes.

Mūžam dzīvā birokrātija

Birokrātijas galvenais princips: izlikties, ka iedzīvotāja viedoklis «nav saprotams». Galvenais – atbildēt. Pēc iespējas formālāk, augstprātīgāk un, smieklīgākais, arī neprecīzāk. Spriežot pēc priekšsēdētāja vietnieces V.Pūķes šā gada 16.februārī parakstītās vēstules, varētu domāt, ka pašvaldība strādā ārkārtas režīmā: no rīta saņem iesniegumus un vakarā jau atbild.

«Atbildot uz Jūsu vēstuli no 2011.gada 16.februāra, būvvalde paskaidro sekojošu:

– būvvaldes arhīvā projekta dokumentācija par Loka ielas 6 dzīvojamās mājas fasāžu renovāciju nav atrodama, līdz ar to sniegt informāciju par plānotajiem un veiktajiem būvdarbiem nevaram».

Paradokss: māju renovē, bet dokumentācija «nav atrodama»!

Māju siltināšana … «uz zaķa»

Dodos pie galvenā arhitekta Pētera Zilberta. Cienījamais speciālists paskaidro, ka būvvalde nav izmeklēšanas kantoris. Daudzdzīvokļu māju renovāciju varot uzsākt, iedzīvotājiem deleģējot apsaimniekotāju. Bez projekta darbs, protams, notiekot «uz zaķa». Taču «Mālkalne» Loka ielas 6 iemītniekus esot brīdinājusi, ka darbus veikšot «ne tā labākā firma». Iemesls – tuvojās gada beigas, kad jāsteidzas izmantot pašvaldības piešķirtais līdzfinansējums. Lai nezaudētu domes piešķirto naudu, iedzīvotāji bija spiesti kļūt par ķīlniekiem – piekrist mājas renovācijai par jebkuru cenu.

Noplukušās, turpat 30 gadu vecās ēkas siltināšanu celtnieki uzsāka pērn, novembrī. Darbi turpinājās gan ziemas spelgonī, gan putenī. Jo, lūk, ar jaunākajām tehnoloģijām renovācija iespēja cauru gadu. Taču ne mūsu klimatā: cilvēki aukstumu neizturēja.

Pašreiz ziemā pusratā pamestos darbus celtnieki turpina.

Jūs esat galīgi traki!

Celtnieku darba kvalitāti gan neviens nekontrolējot. Par problēmām mājas vecākā V.Eihenberga informējusi Latvijas Būvinženieru asociāciju (LBA). «Jūs esat galīgi traki, piekrizdami renovācijai bez projekta!» iesaukušies speciālisti. Vienīgais, ko LBA tagad varot darīt, – darbus aizliegt.

Šāds notikumu pavērsiens ogrēniešus biedē. Jo, kā saka, gaismā var nākt arī kāda pavisam nesmuka lieta: atsakoties no projekta, izdevies ieekonomēt gandrīz 2000 latu, kas izmantoti nolietoto ūdensvada cauruļu nomaiņai.

Taču, manuprāt, šāda taktika māju siltināšanā – ka tikai lētāk! – nākotnē tās iemītniekiem var rūgti atspēlēties. Nav nekādas garantijas, ka laika gaitā neatklājas kāds celtnieku darba brāķis. Tas būs jālabo pašiem: firma jau būs «tālēs zilajās»…

Turpmāk – tikai ar projektiem

Katastrofālā stāvoklī būtībā ir viss Kartonfabrikas dzīvojamo māju masīvs. Padomjlaikā celtais ir fiziski un morāli nolietojies. Vissāpīgāk to jūtam, saņemot komunālo maksājumu rēķinus. Arī Brīvības ielas 117. nama iedzīvotāji. Lai gan māja vēl jauna, visus šos gadus par celtnieku pieļauto brāķi cilvēkiem jāmaksā no savas kabatas.

Šogad paredzēta mājas siltināšana. Par to informē Ogres novada dome: «2011.gada 8.februārī būvvaldes sēdē Nr. 6 tika pieņemts lēmums «Akceptēt daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Ogrē, Brīvības ielā 117, fasādes vienkāršotās renovācijas ieceri saskaņā ar apliecinājuma kartei Nr. 5-3.13.4/2011 pievienoto SIA «Modulors» (būvkom.reģ. Nr. 2171-R) sagatavoto ieceres dokumentāciju.

–         Būvvalde ir saskaņojusi principiālu fasāžu risinājumu, bet, būvdarbu laikā, veicot autoruzraudzību, ir iespējas veikt krāsu toņu korekciju, saskaņojot risinājumus ar būvvaldi;

–        projekta pasūtītājs saskaņā ar vienošanos ar daudzdzīvokļu mājas kopīpašniekiem ir PA «Mālkalne», kas savas kompetences robežās projekta dokumentāciju ir saskaņojusi. Lai panāktu visiem iedzīvotājiem pieņemamu risinājumu, ieteicams vērsties ar priekšlikumiem pie PA «Mālkalne», kas plāno un organizē šī projekta attīstību».

Tātad – daudzdzīvokļu nams Brīvības ielā 117, kas, starp citu, masīvā ir pirmais, kas celts nevis pēc tipveida, bet oriģināla projekta, būs pirmais, kura siltināšanu veiks pēc projekta. Tas ir gan praktisks, gan skaists. SIA «Modulors» arhitekti māju «redz» baltā un olīvzaļā krāsā. Toņa testēšanā savu vārdu teiks arī galvenais arhitekts Pēteris Zilberts.

Pārslas Sniedziņas foto