Mūžības vārtos…

[ A+ ] /[ A- ]

No 21. līdz 28.janvārim aizsaulē devušies (Ogres, Birzgales, Ikšķiles, Ķeguma un Lielvārdes dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti):

Ogres novadā

Ogrē, Ogresgalā, Ciemupē

Leonora Pīterāne (1928),

Broņislavs Skuķis (1943),

Anda Birzāka (1944),

Marija Bušina (1948),

Vladimirs Paramonovs (1937),

Jānis Vārpa (1936),

Māra Štrauha (1972),

Magdaļina Aļvatora (1924),

Vita Šmite (1976),

Māris Sausiņš (1950),

Madlienā

Baiba Trence (1950).

Lielvārdes novadā

Lielvārdē

Osvalds Dzenis (1931),

Tekla Jermolajeva (1934).