Mūžības vārtos…

[ A+ ] /[ A- ]

No 17. līdz 24.maijam aizsaulē devušies (Ogres, Birzgales, Ikšķiles, Ķeguma un Lielvārdes dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti):

Ogres novadā

Ogrē, Ogresgalā, Ciemupē

Tekla Tkača (1921),

Grigorijs Vilhoviks (1948),

Irina Kalašņikova (1959),

Lauris Dreimanis (1973),

Kapitalina Petrova (1950),

Indulis Vītols (1940),

Madlienā

Antons Reinsons (1942),

Lija Liepiņa (1934),

Taurupē

Reinholds Bleikšs (1936).

Ikšķiles novadā

Ausma Smilte (1924),

Elga Elizabete Gēliņa (1938),

Oskars Zariņš (1974),

Regīna Vasiļjeva (1943).

Ķeguma novadā

Birzgalē

Natālija Pastare (1939),

Tomē

Jevgeņija Kārkliņa (1930).

Lielvārdes novadā

Jumpravā

Rūta Eglīte (1941),

Lēdmanē

Vija Sausverde (1944),

Lielvārdē

Juris Mikuļins (1944).